Α. Κουτρομάνος/Γ. Ορφανίδης/Κ. Μακρίδου..., Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου, 2017


Α. Κουτρομάνος/Γ. Ορφανίδης/Κ. Μακρίδου..., Η κατάσχεση εις χείρας τρίτου, 2017

Στον παρόντα τόμο δημοσιεύονται τα πρακτικά του 41ου Πανελληνίου Συνεδρίου που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Σύρου στις 8-11 Σεπτεμβρίου 2016.

Το γενικό θέμα του συνεδρίου ήταν «Κατάσχεση εις χείρας τρίτου» με εισηγήσεις για τις Προϋποθέσεις για την επιβολή της κατασχέσεως εις χείρας τρίτου (Γεώργιος Ορφανίδης, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών), τις Συνέπειες της αναγκαστικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου (Παναγιώτης Η. Κολοτούρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης) και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 655/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσειςήδα-Μαρία Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.). Η έκδοση εμπλουτίζεται με ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις σε κάθε θεματική.

Table of contents   +

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ

Γεώργιος Ορφανίδης, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας στο Πανεπι-

στήμιο Αθηνών

Oι προϋποθέσεις για την επιβολή της κατασχέσεως εις χείρας τρίτου.

Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Κατάσχεση εγγυητικής επιστολής τράπεζας στα χέρια τρίτου

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής

Πανεπιστημίου Αθηνών Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο

Αναστασία Βεζυρτζή, Δ.Ν., Δικηγόρος

Κατάσχεση αξιογράφων: Το στοιχείο της προαφαίρεσης του αξιό-

γραφου και οι πρακτικές δυσχέρειες που ανακύπτουν

Νικόλαος Κατηφόρης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπι-

στημίου Αθηνών

Δρ Άννα Εμ. Πλεύρη, Δικηγόρος Ελλάδας/Κύπρου Λέκτορας Νομικής

Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Νικόλαος Νίκας, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σπυρίδων Τσαντίνης, Επίκουρος Καθηγητής Αστικού Δικονομικού

Δικαίου

στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος

462 Περιεχόμενα

Χρήστος Νικολακόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών

Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας

Δημήτριος Τσικρικάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Πα-

νεπιστημίου Αθηνών

Ευθύμιος Πρεκετές, πρ. Πρόεδρος Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελη-

τών Ελλάδας

Αναστασία Λ. Παπαδοπούλου, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

Κατάσχεση στα χέρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (και ήδη ΕΦΚΑ) ως τρίτου.

Ευαγγελία Ασημακοπούλου, Δικηγόρος

Η κατάσχεση των άυλων μετοχών

Ιωάννης Γιανναράκος, Δικηγόρος

Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Σπύρος Λάλας, Δικηγόρος Αθηνών

Εμμανουήλ Γιαννακάκις, Δικηγόρος Αθηνών

Νικόλαος Κλαμαρής, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Προέδρος της Ενώσεως

Ελλήνων Δικονομολόγων

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου

Παναγιώτης Η. Κολοτούρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοκρίτειου

Πανεπιστημίου Θράκης

Συνέπειες της αναγκαστικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Δημήτριος Τσικρικάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Πα-

νεπιστημίου Αθηνών

Παντελεήμων Ρεντούλης, Δικηγόρος, ΜΔΕ Πολιτικής Δικονομίας,

M2R - Droit public spécialisé

Σπυρίδων Τσαντίνης, Επίκουρος Καθηγητής Αστικού Δικονομικού Δι-

καίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Περιεχόμενα

Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής

Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Παναγιώτης Κ. Μάζης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Μύρων Γιαννακάκης, Δικηγόρος Αθηνών και Νυρεμβέργης

Βασίλειος Α. Χατζηϊωάννου, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής

ΔΠΘ Δικηγόρος

Αναστολή της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου ως συνέπεια αναστολής

των ατομικών διώξεων (25 ΠτΚ)

Αναστάσιος Ρούτσης, Δικηγόρος

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου από την αναγκαστική εκχώ-

ρηση υπέρ του επισπεύδοντος της κατασχόμενης απαίτησης στην

κατάσχεση εις χείρας τρίτου

Ιωάννα Ξυντάρα, Δικηγόρος, ΜΔΕ Αστικού Δικονομικού Δικαίου

Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος

Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Ομότιμη Καθηγήτρια της Πολιτικής Δικονο-

μίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αντεπ. Μέλος της

Ακαδημίας Αθηνών

Ιωάννης Γιανναράκος, Δικηγόρος

Καλλιρρόη Παντελίδου, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής

ΔΠΘ

Νικόλαος Κλαμαρής, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Προέδρος της Ενώσεως

Ελλήνων Δικονομολόγων

Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Λήδα-Μαρία Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 655/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 περί της διαδικασίας ευρωπαϊ-

κής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυ-

νοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

464 Περιεχόμενα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Σπυρίδων Τσαντίνης, Επίκουρος Καθηγητής Αστικού Δικονομικού

Δικαίου

στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής

Πανεπιστημίου Αθηνών Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο

Δημήτριος Τσικρικάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Πα-

νεπιστημίου Αθηνών

Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος

Χρήστος Τιμαγένης, Δικηγόρος, LL.M.

Μύρων Γιαννακάκης, Δικηγόρος Αθηνών και Νυρεμβέργης

Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής

Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Παγίδας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου

Εμμανουήλ Γιαννακάκις, Δικηγόρος Αθηνών

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΕΣ

Γεώργιος Ορφανίδης, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας στο Πανεπι-

στήμιο Αθηνών

Παναγιώτης Η. Κολοτούρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοκρίτειου

Πανεπιστημίου Θράκης

Λήδα-Μαρία Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός

Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων

Δικονομολόγων

ΚΗΡΥΞΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Νικόλαος Κλαμαρής, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Προέδρος της Ενώσεως

Ελλήνων Δικονομολόγων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Βαθρακοκοίλης, Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, 2022
Η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης αποτελεί το κρισιμότερο τμήμα του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, αφού καλείται να υλοποιήσει τον σκοπό προσφυγής στον δικαιοδοτικό μηχανισμό...
Ι. Δεληκωστόπουλος, Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων, 3η έκδ., 2022
Η εξέλιξη του Brexit, η ύπαρξη, στο άμεσο μέλλον, νέου κανονισμού για τις επιδόσεις και, κυρίως, η υφιστάμενη πλούσια νομολογία του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου σε εφαρμογή,...
Σ. Πανταζόπουλος, Αναγκαστική Εκτέλεση, 2η έκδ., 2022
Η παρούσα έκδοση παρουσιάζεται πλήρως επικαιροποιημένη και περιέχει τις ισχύουσες διατάξεις του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης, με αναφορά της κρατούσας άποψης στη θεωρία...
Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Στόχος του παρόντος έργου είναι η καταγραφή και η ανάλυση των σύγχρονων δικονομικών ζητημάτων που ανακύπτουν επί προσημείωσης υποθήκης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις νέες...
Κ. Κεραμεύς/Δ. Κονδύλης/Ν. Νίκας..., Ερμηνεία ΚΠολΔ - Αναγκαστική Εκτέλεση, 2η έκδ., 2021
Στον νέο αυτόν τόμο του έργου αναφοράς για την ερμηνεία και εφαρμογή στην πράξη του ΚΠολΔ αναλύονται όλα τα άρθρα του Όγδοου Βιβλίου του ΚΠολΔ, για την Αναγκαστική Εκτέλεση,...