Ελληνικά English
| | | |

Books


Β. Σκουρής/Α. Τάχος, Διοικητική νομοθεσία - Κώδικες, 10η έκδ., 2010

Edition info

Title
Διοικητική νομοθεσία - Κώδικες
Βασικά κείμενα - Κεντρική Διοίκηση - Διοικητική Οργάνωση - Διοικητικές διαδικασίες - Διοικητικοί υπάλληλοι - Δικαστικός έλεγχος - Τομείς διοικητικής δράσης
© 2010
Authors
Edition
10th ed.
ISBN
978-960-445-498-3
Pages
XL + 1899
Price
€ 120.00
In stock

Β. Σκουρής/Α. Τάχος, Διοικητική νομοθεσία - Κώδικες, 10η έκδ., 2010


Β. Σκουρής/Α. Τάχος, Διοικητική νομοθεσία - Κώδικες, 10η έκδ., 2010

Η συνεχιζόμενη επιτυχία των προηγούμενων εκδόσεων του παρόντος έργου, δικαιολογεί την νέα 10η έκδοση και επιβεβαιώνει την ορθότητα της αρχικής προσπάθειας, νεωτεριστικής για τα ελληνικά δεδομένα, από το έτος 1985.

Η νομοθετική ενημέρωση φθάνει μέχρι το τεύχος Α΄ της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» Αριθ. 216 της 19ης Οκτωβρίου που κυκλοφόρησε την 20ή Οκτωβρίου 2009.

Καταβλήθηκε προσπάθεια να μη αυξηθεί ιδιαίτερα ο αριθμός των σελίδων, με την μείωση ή και διαγραφή των διατάξεων εκείνων που κρίθηκαν ότι δεν είναι απαραίτητες για τον σκοπό της συλλογής, με όριο, όμως, την επιδιωκόμενη ενημέρωση. Στην προσπάθειά μας είναι ενάντια, δυστυχώς, η συνεχιζόμενη τακτική της πολυνομίας, των τροπολογιών και της προσθήκης διατάξεων άσχετων με το κύριο περιεχόμενο των νόμων.

Edition info

Title
Διοικητική νομοθεσία - Κώδικες
Βασικά κείμενα - Κεντρική Διοίκηση - Διοικητική Οργάνωση - Διοικητικές διαδικασίες - Διοικητικοί υπάλληλοι - Δικαστικός έλεγχος - Τομείς διοικητικής δράσης
© 2010
Authors
Edition
10th ed.
ISBN
978-960-445-498-3
Pages
XL + 1899
Price
€ 120.00
In stock

Table of contents   +

Α. Βασικά κείμενα

Β. Κεντρική Διοίκηση

Γ. Διοικητική Οργάνωση

Δ. Διοικητικές διαδικασίες

Ε. Διοικητικοί υπάλληλοι

ΣΤ. Δικαστικός έλεγχος

Ζ. Τομείς διοικητικής δράσης

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account