Σωφρονιστικός Κώδικας & Συναφή Νομοθετήματα, 2022


Σωφρονιστικός Κώδικας & Συναφή Νομοθετήματα, 2022

Ο Σωφρονιστικός Κώδικας, μετά τις εκτεταμένες μεταβολές του ν. 4985/2022 (ΦΕΚ Α΄ 203/27.10.2022), είναι, σε μεγάλο μέρος του, ένας «νέος» Κώδικας. Η έκδοσή του στη σειρά «Σύγχρονη Νομοθεσία» περιλαμβάνει, εκτός από το ενημερωμένο κείμενο του Κώδικα, τα βασικά (συναφή) νομοθετήματα για τη λειτουργία ή τον έλεγχο των φυλακών (Κανονισμούς Λειτουργίας και Ασφαλείας, Νομοθεσία για την Εξωτερική Φρουρά και το Σώμα Επιθεώρησης), καθώς και την εκτέλεση των ποινικών αποφάσεων και την έκτιση των ποινών (διατάξεις του ΠΚ και του ΚΠΔ, Νομοθεσία για τη Χάρη και τον Ευεργετικό Υπολογισμό Ποινών).

Η παρούσα Συλλογή Σωφρονιστικής Νομοθεσίας περιλαμβάνει συνολικά 12 νομοθετήματα (Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις) και απευθύνεται σε κάθε νομικό που ασχολείται με την έκτιση των στερητικών της ελευθερίας ποινών. Επιδιώκει να είναι ακριβής, λιτή, αλλά και πλήρης. Στα κείμενα των νόμων έχει προστεθεί ήπιος υπομνηματισμός, με συναφείς διατάξεις άλλων νόμων, σημαντικές δικαστικές αποφάσεις ή κρίσιμες διευκρινιστικές συσχετίσεις. Τέλος, το έργο συμπληρώνεται με εύχρηστο λημματικό ευρετήριο. Η Συλλογή εκδίδεται σε μικρό σχήμα, με ευέλικτη και χρηστική μορφή, ώστε να αποτελεί ένα καθημερινό εργαλείο δουλειάς.

Edition info

Title
Σωφρονιστικός Κώδικας & Συναφή Νομοθετήματα
Νοέμβριος 2022
© 2022
Editor
Series
ISBN
978-960-648-606-7
Pages
XVI + 438
Price
€ 14.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I. Σωφρονιστικός Κώδικας

KEΦAΛΑIO Πρώτο

ΤΜΗΜΑ Α΄: Γενικές αρχές

Άρθρο 1. Κανόνες εκτέλεσης ποινών και μέτρων ασφαλείας κατά της ελευθερίας.

Άρθρο 2. Νομιμότητα στη μεταχείριση των κρατουμένων

Άρθρο 3. Ισότητα στη μεταχείριση των κρατουμένων

Άρθρο 4. Δικαιώματα των κρατουμένων

Άρθρο 5. Δικαίωμα του εκλέγειν

Άρθρο 6. Έννομη προστασία των κρατουμένων

Άρθρο 6Α. Προσφυγή κρατουμένων για τις συνθήκες κράτησης και δίκαιη ικανοποίηση

Άρθρο 7. Υποχρεώσεις και περιορισμοί των δικαιωμάτων των κρατουμένων

ΤΜΗΜΑ Β΄: Όργανα άσκησης της σωφρονιστικής πολιτικής

Άρθρο 8. Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών (Κ.Ε.Σ.Φ.)

Άρθρο 9. Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών (Κ.Ε.Μ.)

Άρθρο 10. Συμβούλιο Φυλακής

KEΦAΛΑIO Δεύτερο: Μεταχείριση των κρατουμένων κατά κατηγορίες

Άρθρο 11. Διάκριση και διαχωρισμός των κρατουμένων

Άρθρο 12. Νεαροί κρατούμενοι

Άρθρο 13. Γυναίκες κρατούμενες

Άρθρο 14. Άνδρες κρατούμενοι

Άρθρο 15. Κρατούμενοι υπόδικοι

Άρθρο 16. Ειδικές κατηγορίες κρατουμένων

Άρθρο 17. Άλλες κατηγορίες κρατουμένων

KEΦAΛΑIO Τρίτο: Τα καταστήματα κράτησης

Άρθρο 18. Τρόπος σύστασης

Άρθρο 19. Διακρίσεις

Άρθρο 19A. Προϋποθέσεις μεταγωγής στα ειδικά καταστήματα

Άρθρο 20. Κτιριακές εγκαταστάσεις

Άρθρο 21. Χώροι διαβίωσης των κρατουμένων

KEΦAΛΑIO Τέταρτο: Εισαγωγή και διαβίωση των κρατουμένων

στα καταστήματα κράτησης

Άρθρο 22. Εισαγωγή κρατουμένων

Άρθρο 23. Διαδικασία της εισαγωγής

Άρθρο 24. Ενημέρωση και τοποθέτηση του νεοεισερχόμενου κρατουμένου

Άρθρο 25. Υγιεινή και καθαριότητα

Άρθρο 26. Υγειονομικός έλεγχος

Άρθρο 27. Υγειονομική περίθαλψη

Άρθρο 28. Ατομικό Δελτίο (κάρτα) υγείας

Άρθρο 29. Ιατρικές πράξεις

Άρθρο 30. Εισαγωγή ασθενών κρατουμένων σε θεραπευτικά Σωφρονιστικά Καταστήματα ή νοσηλευτικά ιδρύματα.

Άρθρο 31. Απεργία πείνας

Άρθρο 32. Διατροφή

Άρθρο 33. Ενδυμασία

KEΦAΛΑIO Πέμπτο: Μορφωτικά προγράμματα

και ελεύθερος χρόνος κρατουμένων

Άρθρο 34. Οργάνωση

Άρθρο 35. Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση

Άρθρο 36. Σωματική άσκηση και άθληση

Άρθρο 37. Ενημέρωση

Άρθρο 38. Ψυχαγωγία - Ελεύθερος χρόνος

Άρθρο 39. Άσκηση θρησκευτικών καθηκόντων

KEΦAΛΑIO Έκτο: Εργασιακή κατάσταση κρατουμένων

ΤΜΗΜΑ Α΄: Εργασία και απασχόληση των κρατουμένων

Άρθρο 40. Καθορισμός εργασίας και απασχόλησης

Άρθρο 41. Οργάνωση εργασίας και απασχόλησης μέσα στο κατάστημα

Άρθρο 42. Οργάνωση εργασίας έξω από το κατάστημα

Άρθρο 43. Αμοιβή εργασίας και απασχόλησης

Άρθρο 44. Ευθύνη κρατουμένων που εργάζονται

Άρθρο 45. Ατομικός Λογαριασμός Κρατουμένων (χρημάτιο)

ΤΜΗΜΑ Β΄: Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής λόγω εργασίας

Άρθρο 46. Προϋποθέσεις και διαδικασία

ΤΜΗΜΑ Γ΄: Ασφάλιση κρατουμένων

Άρθρο 47. Υποχρέωση ασφάλισης κατά κινδύνου ατυχήματος

Άρθρο 48. Παροχές σε είδος

Άρθρο 49. Παροχές σε χρήμα

Άρθρο 50. Υπόχρεοι για την καταβολή εισφορών

KEΦAΛΑIO Έβδομο: Επικοινωνία

με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον

Άρθρο 51. Σκοπός και μέσα πραγμάτωσης της επικοινωνίας

Άρθρο 52. Επισκέψεις

Άρθρο 53. Τηλεφωνική - ηλεκτρονική επικοινωνία, τηλεγραφήματα, επιστολές

Άρθρο 54. Άδειες των κρατουμένων

Άρθρο 55. Τακτικές άδειες – Προϋποθέσεις

Άρθρο 56. Ειδικότερη διαδικασία χορήγησης τακτικών αδειών

Άρθρο 57. Έκτακτες άδειες

Άρθρο 58. Εκπαιδευτικές άδειες

KEΦAΛΑIO Όγδοο: Εναλλακτικές μορφές

έκτισης των ποινών κατά της ελευθερίας

Άρθρο 59. Ημιελεύθερη διαβίωση

Άρθρο 60. Άδεια για ημιελεύθερη διαβίωση

Άρθρο 61. Ανάκληση άδειας για ημιελεύθερη διαβίωση

Άρθρο 62. Νέα άδεια για ημιελεύθερη διαβίωση

Άρθρο 63. Τμηματική έκτιση της ποινής

Άρθρο 64. Παροχή κοινωφελούς εργασίας

KEΦAΛΑIO Ένατο: Μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία

του καταστήματος

Άρθρο 65. Μέτρα τάξης και ασφάλειας

Άρθρο 66. Μέτρα πειθαρχίας

Άρθρο 67. Αμοιβές κρατουμένων

Άρθρο 68. Πειθαρχικά παραπτώματα

Άρθρο 69. Πειθαρχικές ποινές

Άρθρο 70. Πειθαρχικά όργανα

Άρθρο 71. Πειθαρχική Διαδικασία

KEΦAΛΑIO Δέκατο: Μεταγωγή κρατουμένων

Άρθρο 72. Λόγοι μεταγωγής

Άρθρο 73. Μεταγωγή για λόγους προσωπικούς και άλλους

Άρθρο 74. Μεταγωγή για λόγους υγείας

Άρθρο 75. Μεταγωγή για λόγους δικονομικούς

Άρθρο 76. Μεταγωγές για λόγους σχετικούς με την ομαλή λειτουργία του Σωφρονιστικού Καταστήματος, πειθαρχικούς και σεβασμού των δικαιωμάτων με βάση την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά του φύλου

Άρθρο 77. Εκτέλεση της μεταγωγής

KEΦAΛΑIO Ενδέκατο: Λήξη της εκτέλεσης των ποινών

Άρθρο 78. Οριστική απόλυση καταδίκων – υποδίκων και λοιπών κατηγοριών κρατουμένων

Άρθρο 79. Διατυπώσεις για την απόλυση

Άρθρο 80. Θάνατος κρατουμένου

KEΦAΛΑIO Δωδέκατο: Μετασωφρονιστική μέριμνα

Άρθρο 81. Μέριμνα της πολιτείας πριν και μετά την οριστική απόλυση - Σκοπός του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» - Επιτροπές Κοινωνικής Υποστήριξης

Άρθρο 82. Μέτρα για τους οριστικά απολυόμενους

KEΦAΛΑIO Δέκατο Τρίτο: Εποπτεία της εκτέλεσης ποινών

Άρθρο 83. Διοικητική εποπτεία

Άρθρο 84. Εποπτεία της εκτέλεσης των ποινών μέσα στο Σωφρονιστικό Κατάστημα

Άρθρο 85. Αρμοδιότητες του Δικαστικού Λειτουργού

Άρθρο 86. Εποπτεία του Δικαστηρίου Εκτέλεσης Ποινών

KEΦAΛΑIO Δέκατο Τέταρτο: Ζητήματα διαχρονικού δικαίου

Άρθρο 87. Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις

Ν. 4985/2022: Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός Σωφρονιστικού

Κώδικα - Τροποποιήσεις στον ν. 2776/1999 και άλλες διατάξεις

(ΦΕΚ Α΄ - 203/27.10.2022)

Άρθρο 75. Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 76. Καταργούμενες διατάξεις

II. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α΄ ΚΑΙ Β΄

Άρθρα

KEΦAΛΑIO Α΄: Γενικές αρχές λειτουργίας

KEΦAΛΑIO Β΄: Εποπτεία των καταστημάτων κράτησης

KEΦAΛΑIO Γ΄: Λειτουργία καταστημάτων κράτησης

KEΦAΛΑIO Δ΄: Δικαιώματα και υποχρεώσεις κρατουμένων

KEΦAΛΑIO Ε΄: Καθήκοντα προσωπικού

KEΦAΛΑIO ΣΤ΄: Λήξη της κράτησης

KEΦAΛΑIO Ζ΄: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣΗ ΝΕΩΝ

Άρθρα

KEΦAΛΑIO Α΄: Γενικές αρχές λειτουργίας

KEΦAΛΑIO Β΄: Εποπτεία των ειδικών καταστημάτων κράτησης νέων

KEΦAΛΑIO Γ΄: Λειτουργία των ειδικών καταστημάτων κράτησης νέων

KEΦAΛΑIO Δ΄: Δικαιώματα και υποχρεώσεις κρατουμένων

KEΦAΛΑIO Ε΄: Καθήκοντα προσωπικού

KEΦAΛΑIO ΣΤ΄: Λήξη της κράτησης

KEΦAΛΑIO Ζ΄: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

IV. Εσωτερικός Κανονισμός ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αγροτικών Καταστημάτων Κράτησης

KEΦAΛΑIO Α΄: Γενικές αρχές λειτουργίας

KEΦAΛΑIO Β΄: Εποπτεία των καταστημάτων κράτησης

KEΦAΛΑIO Γ΄: Λειτουργία καταστημάτων κράτησης

KEΦAΛΑIO Δ΄: Δικαιώματα και υποχρεώσεις κρατουμένων

KEΦAΛΑIO Ε΄: Καθήκοντα προσωπικού

KEΦAΛΑIO Ζ΄: Λήξη της κράτησης

KEΦAΛΑIO Η΄: Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

V. Κανονισμός Ασφαλείας ΤΩΝ Καταστημάτων Κράτησης

KEΦAΛΑIO Α΄: Γενικές διατάξεις

KEΦAΛΑIO Β΄: Προληπτικά μέτρα ασφάλειας

KEΦAΛΑIO Γ΄: Κατασταλτικά μέτρα ασφάλειας

VI. ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΙΝΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ή ΣΠΟΥΔΕΣ

Π.Δ. 107/

VII. Κώδικας Βασικών Κανόνων

για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων

KEΦAΛΑIO 14ο: Προσωπικό καταστημάτων και καθήκοντα

VIII. Ποινικός Κώδικας

Άρθρα

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ.

KEΦAΛΑIO 4ο: Ποινές και μέτρα ασφάλειας

KEΦAΛΑIO 5ο: Επιμέτρηση ποινής-104Β

KEΦAΛΑIO 6ο: Η έκτιση των ποινών-110Α

KEΦAΛΑIO 7ο: Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ.

KEΦAΛΑIO 5ο

IX. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

ΒΙΒΛΙΟ 8ο: ΕΚΤΕΛΕΣΗ. KEΦAΛΑIO 1ο: Αποφάσεις εκτελεστές

KEΦAΛΑIO 2ο: Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής

KEΦAΛΑIO 3ο: Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση

KEΦAΛΑIO 4ο: Τέλος των ποινών

KEΦAΛΑIO 5ο: Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής

X. Απονομή χάρης

Ν.Δ. 68/

XI. Εξωτερική φρούρηση Καταστημάτων Κράτησης

α. Σύσταση Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης (Ν. 2721/1991)

β.

Κανονισμός Οργάνωσης & Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης (Π.Δ. 215/2006)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

KEΦAΛΑIO Α΄: Βαθμολογική διάρθρωση -Στελέχωση - Σύστημα προαγωγών

KEΦAΛΑIO Β΄: Καθήκοντα προσωπικού

Άρθρα

KEΦAΛΑIO Γ΄: Μεταγωγές - Φρούρηση σε νοσοκομεία - Παράσταση σε δικαστήρια

KEΦAΛΑIO Δ΄: Χρόνος εργασίας - Άδειες προσωπικού

KEΦAΛΑIO Ε΄: Στολή

KEΦAΛΑIO ΣΤ΄: Οπλισμός - Εξοπλισμός - Δημόσια υλικά

KEΦAΛΑIO Ζ΄: Εκπαίδευση

KEΦAΛΑIO Η΄: Πειθαρχικά - Διοικητικά μέτρα

XII. Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου

Καταστημάτων Κράτησης

Ν. 3090/

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Σ. Αλεξιάδης/Β. Αρτινοπούλου/Σ. Γεωργούλας..., Ο δρόμος προς τη Δικαιοσύνη, 2012
Συλλογή των εισηγήσεων από το συνέδριο προς τιμή του Ομότ. Καθηγητή κ. Στέργιου Αλεξιάδη με τίτλο: Ο δρόμος προς τη Δικαιοσύνη (Οκτώβριος 2009). Περιλαμβάνονται: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ...
Μ. Αρχιμανδρίτου, Η Φυλάκιση, 2012
Οι πρόδομες και οι σύγχρονες μορφές φυλάκισης μέσα από τις λειτουργικές χρήσεις τους. Στο έργο αυτό επιχειρείται η ανάγνωση των πρόδρομων και των σύγχρονων μορφών της...
Μ. Γαλανού, Σωφρονιστική μεταχείριση και δικαιώματα των τελούντων υπό κράτηση προσώπων, 2011
Το έργο αυτό προσεγγίζει μέσα από έξι μεγάλες θεματικές ενότητες ζητήματα που άπτονται της μεταχείρισης προσώπων, τα οποία τελούν υπό κράτηση. Διερευνάται η νομική και η...
Λ. Μαργαρίτης/Ν. Παρασκευόπουλος, Σωφρονιστικός κώδικας και συναφή κείμενα 2009, 2009
Στόχος της παρούσας έκδοσης δεν είναι μόνο η ενημέρωση με τις μεταρρυθμίσεις και τα νέα νομοθετήματα, αλλά και ο εμπλουτισμός με πρόσθετα χρήσιμα κείμενα. Εκτός από τον...