Ελληνικά English
| | | |

Books


Σ.-Β. Φωτοπούλου/Κ. Κατσάφαρος/Κ. Δαμιανίδης..., Ξύλινα αλιευτικά καΐκια: διάσωση και αναβίωση, 2020

Edition info

Title
Ξύλινα αλιευτικά καΐκια: διάσωση και αναβίωση
Επιστημονική Εσπερίδα που διοργανώθηκε από το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ, την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, και τον Σύλλογο Φίλων Μουσείου Ναυπηγικών & Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου Μάιος 2019 Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ - Κτίριο Αβέρωφ
© 2020
Series editors
Authors
Series
ISBN
978-960-648-076-8
Pages
IX + 45
Price
€ 12.00
In stock

Σ.-Β. Φωτοπούλου/Κ. Κατσάφαρος/Κ. Δαμιανίδης..., Ξύλινα αλιευτικά καΐκια: διάσωση και αναβίωση, 2020


Σ.-Β. Φωτοπούλου/Κ. Κατσάφαρος/Κ. Δαμιανίδης..., Ξύλινα αλιευτικά καΐκια: διάσωση και αναβίωση, 2020

Επιστημονική εσπερίδα που διοργανώθηκε από το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ, την Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, και τον Σύλλογο Φίλων Μουσείου Ναυπηγικών & Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου, Μάιος 2019, Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ - Κτίριο Αβέρωφ

Στόχοι της επιστημονικής εσπερίδας ήταν μεταξύ άλλων να αναδείξει την ιστορική, λαογραφική και ευρύτερη πολιτισμική αξία των ξύλινων αλιευτικών σκαφών, να παρουσιάσει και αξιολογήσει το όλο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, να καταδείξει τις επιπτώσεις από την προωθούμενη καταστροφή των ξύλινων σκαφών, να αποτιμήσει τις έως τώρα πολιτικές των αρμόδιων κρατικών φορέων, να αναδείξει τις απόψεις των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, να διατυπώσει εναλλακτικές προτάσεις και νέες στρατηγικές προς την κατεύθυνση της διάσωσης των σκαφών που αποτελούν δημι-ουργήματα της παραδοσιακής ναυπηγικής και να συγκροτήσει έναν «οδικό χάρτη» για τον συντονισμό μελλο-ντικών βημάτων/δράσεων με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη.

Edition info

Title
Ξύλινα αλιευτικά καΐκια: διάσωση και αναβίωση
Επιστημονική Εσπερίδα που διοργανώθηκε από το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ, την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, και τον Σύλλογο Φίλων Μουσείου Ναυπηγικών & Ναυτικών Τεχνών Αιγαίου Μάιος 2019 Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ - Κτίριο Αβέρωφ
© 2020
Series editors
Authors
Series
ISBN
978-960-648-076-8
Pages
IX + 45
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

Εισαγωγή

Η πολιτισμική αξία των ξύλινων σκαφών και η ανάγκη διαφύλαξης της ξυλοναυπηγικής τέχνης

Σταυρούλα-Βίλλυ Κ. Φωτοπούλου

Ζητήματα πολιτικής κατά τη διαχείριση της αλιευτικής δραστηριότητας και των παραδοσιακών ξύλινων αλιευτικών σκαφών

Κώστας Κατσάφαρος

Οι επιπτώσεις της επιδοτούμενης καταστροφής των αλιευτικών σκαφών και μελλοντικές προοπτικές

Κώστας Δαμιανίδης

Η υποχρέωση διάσωσης των ξύλινων αλιευτικών καϊκιών και η ταυτόχρονη υποχρέωση διάσωσης της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς

Κατερίνα Παπαδοπούλου

Το έργο και το όραμα του Πανελληνίου Συλλόγου για τη διάσωση της Ναυπηγικής και Ναυτικής κληρονομίας «Πρωτέας»

Νικόλας Βλαβιανός

Επισημάνσεις-απόψεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλωμαρίου «Το Πόλιον»

Δρ. Μυρσίνη Βαρτή Ματαράγκα

Πρωτοβουλίες και προσπάθειες για την αποτροπή της καταστροφής αλιευτικών σκαφών με πολιτιστική αξία στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την Αλιεία

Αναστασία Αναγνωστοπούλου-Παλούμπη

Θέσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας

Ευθυμία Γιόκαλα

Θέσεις του Ελληνικού Συνδέσμου Παραδοσιακών Σκαφών

Νίκος Καβαλλιέρος

Παρέμβαση

Μαρία Φωτεινάκη

Συμπερασματικές επισημάνσεις: Προτάσεις για τη διάσωση και αναβίωση των ξύλινων αλιευτικών καϊκιών

Κωνσταντίνος Σερράος, Ελένη Μαΐστρου

Proposals on the preservation and revival of Wooden fishing caїques

Konstantinos Serraos, Eleni Maistrou

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account