Σ. Λύτρας, Μελέτες Δημοσίου Δικαίου, 2022


Σ. Λύτρας, Μελέτες Δημοσίου Δικαίου, 2022

Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται μελέτες που ανάγονται σε διάστημα 50 περίπου ετών (1975-2022) και είναι γραμμένες σε ελληνική ή γαλλική γλώσσα. Αφορούν σε κρίσιμα θέματα Διοικητικού, Συνταγματικού και Διεθνούς Δικαίου που κέντρισαν το επιστημονικό ενδιαφέρον του Συγγραφέα στη μακρόχρονη διαδρομή του, συνδεόμενα κατά περίπτωση με όψεις της δημόσιας ζωής της χώρας και απασχολούν διαχρονικά τους μελετητές του δικαίου.

Χαρακτηριστικό των μελετών, ιδίως στην περίπτωση που αναφέρεται στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αποτελεί η παράθεση προσωπικών εκτιμήσεων του Συγγραφέα και προσεγγίσεων που ξεπερνούν το πρότυπο μιας αυστηρής θεωρητικής προσέγγισης.

Edition info

Title
Μελέτες Δημοσίου Δικαίου
© 2022
Author
ISBN
978-960-648-460-5
Pages
336
Price
€ 28.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Τα διφυή νομικά πρόσωπα στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρα­τείας.

De la Communauté à l’Union Européenne. Quel processus vers l’uni­fication de l’Εurope?

Τὸ δημοψήφισμα εἰς τὰ πλαίσια τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ γαλλικοῦ Συντάγ­ματος τοῦ 1958

Δικαστική εξουσία και Σύνταγμα

Δημόσια νομικά πρόσωπα και «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιου­σίας» ΑΕ (ΕΕΣΥΠ)

Δικαστικές κυρώσεις.

La responsabilité pénale des personnes morales et la notion de sanction.

La notion de sanction en droit répressif européen: Droit pénal ou droit sanctionnateur?

L’hégémonie de la notion de sanction dans le droit répressif de l’Union européenne

La naissance de la notion de sanction en droit répressif européen.

Ελλάδα, Τουρκία και Διεθνές Δίκαιο.

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Π. Παυλόπουλος, Νομικές Μελέτες, 2023
Μια σειρά νομικών άρθρων με στόχο τη σκιαγράφηση της ιστορικής εξέλιξης και της πορείας της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας
Ελεγκτικό Συνέδριο - Βασική Νομοθεσία, 2021
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #42
Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια προσπάθεια συγκέντρωσης των βασικότερων εν ισχύ νομοθετικών ρυθμίσεων της σύγχρονης ελληνικής νομοθεσίας που αφορούν την οργάνωση και τη...
Π. Παραράς, Ανάλεκτα, 2021
Συλλογή δυσεύρετων κειμένων και άρθρων-καίριες επιστημονικές θέσεις του συγγραφέα και κρίσιμα νομικοπολιτικά γεγονότα