Σ. Καλλίνικος, Πρακτικός δικηγορικός φορολογικός οδηγός 2007, 2007


Σ. Καλλίνικος, Πρακτικός δικηγορικός φορολογικός οδηγός 2007, 2007

Ο Πρακτικός Δικηγορικός Φορολογικός Οδηγός αποτελεί το πιο αξιόπιστο και διεξοδικό βοήθημα για την αντιμετώπιση όλων των φορολογικών και λογιστικών θεμάτων του δικηγόρου.

Στα τέσσερα κεφάλαια του βιβλίου αναλύονται σε βάθος και αποσαφηνίζονται όλα όσα αφορούν στα έσοδα και στις δαπάνες από την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, στην ορθή τήρηση των βιβλίων και των στοιχείων και στη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.

Αντιμετωπίζονται όλα τα σκοτεινά σημεία και προσφέρονται εναλλακτικές λύσεις μέσα από υποδείγματα και εξαντλητικά παραδείγματα, τεκμηριωμένα με τις πιο πρόσφατες εγκυκλίους και δικαστικές αποφάσεις.

Ενδεικτικά, παρέχονται οδηγίες για:Δικαιολογητικά για την είσπραξη αμοιβών - καταχώριση αμοιβώνΠαρακρατήσεις από Δικηγορικούς ΣυλλόγουςΠαραστάσεις σε δικαστήρια, συμβόλαια, απαλλοτριώσεις συνδικίες πτωχεύσεωςΘέματα ειδικών περιπτώσεων αμοιβών Δικηγόρων (Δικηγόροι δημοσίου, δήμων - κοινοτήτων, είσπραξη ποσών για λογαριασμό πελατών κ.λπ.)Θέματα νέων δικηγόρωνΘέματα επί παγία αντιμισθία δικηγόρωνΘέματα δικηγορικών εταιρειώνΕκπιπτόμενες δαπάνες και φορολογικά στοιχεία δαπανώνΔαπάνες για ασκούμενους, υπαλλήλους κ.λπ.Πάγια στοιχεία και αποσβέσειςΠεριεχόμενο Αποδείξεων Παροχής ΥπηρεσιώνΣυγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτώνΕισοδήματα από δύο πηγέςΕισόδημα από ακίνηταΔιορθωτικές – τροποποιητικές δηλώσεις

Επιπλέον:Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2007 (χρήση 2006)Παραδείγματα συμπλήρωσης εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Ε9Κυριότερες φορολογικές αλλαγές για το οικονομικό έτος 2008 μετά και τον ν. 3522/2006Η ύλη του βιβλίου συμπληρώνεται με παράρτημα που περιέχει τους πίνακες προεισπραττόμενων δικηγορικών αμοιβών, τις αξίες γραμματίων προείσπραξης εξωτραπεζικών επιτοκίων και παραδείγματα συμπλήρωσης Προσωρινής Δήλωσης (Διμηνιαίας Απόδοσης Φόρου) και συμπλήρωσης βεβαίωσης παρακράτησης φόρου του άρθρου 83 παρ. 2 του ΚΦΕ.Ένα απαραίτητο εγχειρίδιο που θα συμβουλεύεστε όλο το χρόνο.

Edition info

Title
Πρακτικός δικηγορικός φορολογικός οδηγός 2007
© 2007
Author
ISBN
978-960-445-160-9
Pages
182
Price
€ 20.00
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ν. Ευαγγελάτος, Αλφαβητικός φορολογικός πανδέκτης για δικηγόρους, 2009
Ο αλφαβητικός φορολογικός πανδέκτης για δικηγόρους είναι ένα φορολογικό βιβλίο για δικηγόρους, ασκουμένους δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες και φοροτεχνικούς. Περιέχει, σε...
Κώδικας Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) & Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων (Ελληνικός και Ευρωπαϊκός), 4η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #32
Η παρούσα 4η έκδοση του τεύχους 32 της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» περιλαμβάνει (α) το κείμενο του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α΄ 208/27.9.2013), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν....
Γ. Μάτσος, Η φορολογική ενημερότητα, 2022
Θεωρητική και πρακτική διερεύνηση του θεσμού της φορολογικής ενημερότητας
Ν. Μπάρμπας, Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 4η έκδ., 2022
Κατ’ άρθρο ερμηνεία, ενημερωμένη με όλες τις νομοθετικές μεταβολές έως και τον ν. 4916/2022