Σ. Αλεξιάδης, Σωφρονιστική, 4η έκδ., 2001


Σ. Αλεξιάδης, Σωφρονιστική, 4η έκδ., 2001

Περιλαμβάνεται ο πρόσφατος ν. 2776/1999 που κυρώνει το νέο «Σωφρονιστικό Κώδικα», το νέο κείμενο του Συντάγματος 1975/1986/2001, το Π.Δ. 36/2000 για το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και άλλα σημαντικά σωφρονιστικά νομοθετήματα με τα οποία γεννήθηκαν νέοι ή αναμορφώθηκαν παλαιότεροι θεσμοί, όπως ο ν. 2721/1999 για την εξωτερική φρούρηση των φυλακών και το Π.Δ. 342/2000 για την λειτουργία των αγροτικών φυλακών.

Edition info

Title
Σωφρονιστική
© 2001
Author
Edition
4th ed.
ISBN
978-960-301-586-5
Pages
XXI + 413
Price
€ 35.00
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Σωφρονιστικός Κώδικας & Συναφή Νομοθετήματα, 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #43
Ο «νέος» σωφρονιστικός κώδικας μετά τον ν. 4985/2022 και 12 συναφή νομοθετήματα
Σ. Αλεξιάδης/Β. Αρτινοπούλου/Σ. Γεωργούλας..., Ο δρόμος προς τη Δικαιοσύνη, 2012
Συλλογή των εισηγήσεων από το συνέδριο προς τιμή του Ομότ. Καθηγητή κ. Στέργιου Αλεξιάδη με τίτλο: Ο δρόμος προς τη Δικαιοσύνη (Οκτώβριος 2009). Περιλαμβάνονται: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ...
Μ. Αρχιμανδρίτου, Η Φυλάκιση, 2012
Οι πρόδομες και οι σύγχρονες μορφές φυλάκισης μέσα από τις λειτουργικές χρήσεις τους. Στο έργο αυτό επιχειρείται η ανάγνωση των πρόδρομων και των σύγχρονων μορφών της...
Μ. Γαλανού, Σωφρονιστική μεταχείριση και δικαιώματα των τελούντων υπό κράτηση προσώπων, 2011
Το έργο αυτό προσεγγίζει μέσα από έξι μεγάλες θεματικές ενότητες ζητήματα που άπτονται της μεταχείρισης προσώπων, τα οποία τελούν υπό κράτηση. Διερευνάται η νομική και η...