Ελληνικά English
| | | |

Books


Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Ασφαλιστική σύμβαση, 2000

Edition info

Title
Ασφαλιστική σύμβαση
Η προστασία του ασφαλισμένου ως καταναλωτή
© 2000
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-301-479-6
Pages
362
Price
€ 29.50
In stock

Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Ασφαλιστική σύμβαση, 2000


Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Ασφαλιστική σύμβαση, 2000 Αντικείμενο του νέου αυτού για το χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης βιβλίου αποτελεί η διερεύνηση των ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εξελικτική πορεία σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης, όπως αυτή ρυθμίζεται με το νέο ν. 2496/1997 σε συνδυασμό με το δίκαιο της κρατικής εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ν.δ. 400/1970) με στόχο την προστασία του ασφαλισμένου ως του τελικού αποδέκτη των ασφαλιστικών υπηρεσιών. Αναλύονται οι βασικές προστατευτικές αρχές υπέρ του καταναλωτή, όπως αυτή της προστασίας του από καταχρηστικούς γενικούς όρους καθώς και της πληροφόρησης και ενημέρωσης του άπειρου καταναλωτή για την άσκηση των δικαιωμάτων που του παρέχει το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανάλυση του τρόπου σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης και της συμβατικής δέσμευσης του λήπτη της ασφάλισης, όπως και της δυνατότητας συμβατικής αποδέσμευσής του, με την άσκηση των δικαιωμάτων εναντίωσης και υπαναχώρησης με τα οποία οπλίζει ο Ασφ. Ν. 2496/1997 σήμερα κάθε ασφαλισμένο-καταναλωτή.

Edition info

Title
Ασφαλιστική σύμβαση
Η προστασία του ασφαλισμένου ως καταναλωτή
© 2000
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-301-479-6
Pages
362
Price
€ 29.50
In stock

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account