Π. Στάγκος, Οι διακρατικές συμφωνίες διεθνών επενδύσεων, 1997


Π. Στάγκος, Οι διακρατικές συμφωνίες διεθνών επενδύσεων, 1997

Συλλογή όλων των διεθνών νομικών κειμένων που διέπουν τις διεθνείς άμεσες επενδύσεις και έχουν υπογραφεί και κυρωθεί από τη χώρα μας. Οι διμερείς συμφωνίες προαγωγής και αμοιβαίας προστασίας των επενδύσεων, που έχει συνάψει η χώρα μας μέχρι στιγμής με 22 χώρες και οι δύο πολυμερείς συμφωνίες οι οποίες έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Edition info

Title
Οι διακρατικές συμφωνίες διεθνών επενδύσεων
© 1997
Series editors
Author
Series
ISBN
978-960-301-307-2
Pages
455
Price
€ 44.00
In stock

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ο. Σπηλιόπουλος, Οι διεθνείς συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εξωτερικές οικονομικές σχέσεις της, 2013
Ένα χρήσιμο βοήθημα για τη μελέτη του δικαίου των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων της ΕΕ καθώς και της θέσης της και του ρόλου της ως υποκείμενου των διεθνών (κυρίως...
Α. Κουτογλίδου, Δίκαιο ξένων επενδύσεων, 2011
Ως και μέχρι πριν από δυόμισι δεκαετίες, οι κανόνες διεθνούς δικαίου που αφορούσαν αποκλειστικά τις ξένες επενδύσεις ήταν σπάνιοι, ενώ μέχρι και τις αρχές του 1990, το...
Κ. Μορτόπουλος, Εισαγωγή στο Διεθνές Επιχειρησιακό Δίκαιο, 2009
Το βιβλίο «Εισαγωγή στο Επιχειρησιακό Δίκαιο» επιδιώκει να αποτελέσει ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για τον νομικό και τον μελετητή των θεάτρων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Μολονότι...
A.-S. Georgiadou, The regulation of Foreign Direct Investments under International, European and Greek Law, 2005
Στον 21ο αιώνα και υπό τους όρους ενός παγκοσμιοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος, οι Άμεσες Διεθνείς Επενδύσεις έχουν καταστεί η κυρίαρχη πηγή εσόδων για τις αναπτυγμένες...
Π. Στάγκος, Το νομικό πλαίσιο των διεθνών επενδύσεων, 2005
Στο βιβλίο αυτό του καθηγητή της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης Πέτρου Στάγκου έχουν συγκεντρωθεί και ταξινομηθεί όλα τα βασικά νομικά κείμενα που διέπουν τη συμμετοχή της χώρας...