Μ. Δάρρα/Π. Αγαλλοπούλου/Λ. Άννινος..., Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Παναγιώτη Ι. Κανελλόπουλο, 2015


Μ. Δάρρα/Π. Αγαλλοπούλου/Λ. Άννινος..., Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Παναγιώτη Ι. Κανελλόπουλο, 2015

Ο παρών τόμος περιέχει 48 συμβολές από έγκριτους νομικούς προς τιμήν του Καθηγητή Παναγιώτη Ι. Κανελλόπουλου, για την προσφορά του στην Επιστήμη, στην Παιδεία και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Οι περισσότερες μελέτες αναδεικνύουν επίκαιρα ζητήματα του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δικαίου του Ανταγωνισμού, του Δημοσιονομικού Δικαίου, του Γενικού Διοικητικού Δικαίου και του Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου καθώς και του Δικαίου των Εμπορικών Εταιρειών.

Table of contents   +

Πρόλογος

Ευχαριστίες

Foreword

Έργογραφία

Πηνελόπη Αγαλλοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Αρχές προστασία του φυσικού προσώπου στο πλαίσιο της βιοϊατρικής

Loukas N. Anninos, Ph.D. School of Economics, Business and International Studies, Department of Business Administration, University of Piraeus

University excellence: Academic ideal or management imperative?

Panayiotis G. Artikis, Associate Professor and

Dr. Georgia Nifora, Department of Business Administration, University of Piraeus, Greece

Leverage and returns in three countries of Southern European region

Άννα Ατσαλάκη, Εφέτης, Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

Πτυχές της νομολογίας του Διοικητικού Εφετείου σε θέματα ανταγωνισμού

Κορνηλία Δελούκα-Ιγγλέση, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στο Διαδίκτυο: Η Περίπτωση της Στοχευμένης Διαφήμισης στους Ιστότοπους Κοινωνικής Δικτύωσης

George D. Demopoulos, European Chair Jean Monnet, Athens University of Economics and Business and

Nicholas A. Yannacopoulos, University of Piraeus

Strategic games and currency areas

Παπαγιάννης Δονάτος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Οι ενωσιακές οδηγίες: 60 χρόνια μετά

Εμμανουέλα Δούση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το διεθνές δίκαιο περιβάλλοντος: παρακολούθηση, συμπόρευση ή καθοδήγηση;

Εμμανουήλ Δρυλλεράκης, Δικηγόρος

Η ανταλλαγή πληροφοριών και το δίκαιο του ανταγωνισμού

Iωάννης K. Δρυλλεράκης, Δικηγόρος

Η φύση της διαφοράς υπέρ το άρτιον στην περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε.

Γρηγόρης-Ευάγγελος Καλαβρός, Ομότιμος Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η ενίσχυση της προληπτικής δημοσιονομικής εποπτείας με τον Κανονισμό 473/2013 για μια πιο ουσιαστική ΟΝΕ

Δήμητρα Σπ. Καλκάνη, Δικηγόρος Αθηνών – D.E.S.S Πανεπιστημίου Paris I-Panthéon-Sorbonne (Droit Bancaire et Financier)

Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός σταθερότητας (ESM) και η Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην ΟΝΕ

Νέδα Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Σπουδών, ­Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας και η εθνική συνταγματική τάξη: Η εμβάθυνση ενός συνταγματικού δεσμού

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας, Τμήμα Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο κανονισμός 655/2014 για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Δεσμεύσεως Λογαριασμού και η εξελικτική του πορεία –με συγκριτική αναφορά, από την προηγηθείσα Πρόταση της 25.7.2011– υπό το πρίσμα και την έποψη κάποιων γενικών χαρακτηριστικών τελολογικών και αξιολογικών σταθμίσεων των ρυθμίσεών του

Μαρία-Ελένη Θ. Κόρσου-Παναγοπούλου, Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η συμμόρφωση της Διοικήσεως προς τις δικαστικές αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 95 του Συντάγματος και η αντιμετώπιση του ζητήματος από το ΕΔΔΑ

Λάμπρος Ε. Κοτσίρης, Ομότιμος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εξελικτική θεωρία vs. Ordoliberalismus. Προς μία νέα γενική ρήτρα για τον ελεύθερο ανταγωνισμό;

Βασίλης Κουγέας, Καθηγητής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Οι αρχές του προϋπολογισμού και η θέσπιση αρχών δημόσιας διαχείρισης υπό την επίδραση του ενωσιακού δικαίου

Γεώργιος Ι. Κούρτης, Πρόεδρος του Συμβουλίου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Επίτιμος Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Προτάσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Πάνος Λαζαράτος, Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου Νομικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η διακρατική διοικητική πράξη στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο.

Δημοσθένης Δ. Λέντζης, Λέκτορας Νομικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η νομολογιακή περιστολή του δικαιώματος πρόσβασης του κοινού στα σχετικά με υποθέσεις ανταγωνισμού έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Φώτιος Μακρής, Επίτιμος Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου, Μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος του Εθνικού Συντονιστή κατά της Διαφθοράς

Κριτική του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση και τον εξορθολογισμό του ποινικού δικαίου κατά της διαφθοράς

Άρτεμις Μαραμπέα, MSc

Μαρία Δάρρα, Λέκτορας, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως βασικός παράγοντας ανάδειξης του σχολείου σε οργανισμό μάθησης

Εμμανουήλ Π. Μαστρομανώλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Δικηγόρος

Η απόφαση υπ’ αριθμ. 588/2014 της Επιτροπής Ανταγωνισμού περί πρότασης και υποβολής δεσμεύσεων: μια πρώτη αποτίμηση

Αργυρώ Δημ. Μαυρομμάτη, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Νομιμότητα και απόδοση στις δημόσιες συμβάσεις. Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος

Νικόλαος Αλ. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου – Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου – Επίκουρος Καθηγητής Δημοσιονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το μετέωρο βήμα προς ένα ευρωπαϊκό «δημοσιονομικό σύνταγμα»

Κοσμάς Μπόσκοβιτς, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών

Σε αναζήτηση της μεθόδου της Ένωσης: Το παράδειγμα της συμφωνίας για το ταμείο εξυγίανσης στο πλαίσιο της τραπεζικής ένωσης

Αντώνης Μπρεδήμας, Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόγραμμα στήριξης της ΕΕ και ο ρόλος της Τρόϊκα μέσα από το Ψήφισμα 2014/2007/(ΙΝΙ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Παρούλα Νάσκου-Περράκη, τ. Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Οργανισμών, Τμήμα ΔΕΣ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Η Προσβασιμότητα: ένα νέο δικαίωμα στο διεθνές νομικό πλαίσιο προστασίας των Ατόμων με Αναπηρία

Αντώνιος Νικητάκης, Επίτροπος Επικρατείας Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ιωάννης Παλαιολόγος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Μιχαήλ Λ. Πολέμης, Λέκτορας Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Αξιολόγηση των επιδράσεων των συγχωνεύσεων και εξαγορών στο επίπεδο ανταγωνισμού

Θεόδωρος Ι. Παναγόπουλος, Ομ. Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ανάγκη αλλαγής βηματισμού στο λυκαυγές του 21ου αιώνα

Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Δρ.Ν. (Humboldt) – Μ.Δ.Ε. (Παν. Αθηνών) – Μ.Ρ.Η. (Harvard)

Βιομετρικές μέθοδοι και προστασία ιδιωτικότητας: Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΔΕΕ Michael Schwarz κατά κρατιδίου Bochum

(C-291/2012)

Τατιανή Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Νομικός Σύμβουλος Α΄ στην Ειδική Νομική Υπηρεσία, Τμήμα Δικαίου της ΕΕ του Υπουργείου Εξωτερικών

Η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων στην ΕΕ. Από τη θεωρία στην πράξη

Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα του Δημοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ και της Ελληνικό ΑΕ επί του ακινήτου του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού

Ιουλία Παπαθεοδώρου, Πάρεδρος Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου – Επικεφαλής του γραφείου του Μέλους της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Η διαμόρφωση των ελεγκτικών στόχων στον έλεγχο επιδόσεων – ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες;

Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου ε.τ.

Θεμελίωση των νομίμων αξιώσεων της Ελλάδος κατά της Γερμανίας από το κατοχικό δάνειο, κατά το εθνικό μας δίκαιο

Nikolaos Papanikolaou, Assistant Professor of Banking and Finance, University of Sussex – Visiting Assistant Professor, University of Luxembourg

The road towards the establishment of the European Banking Union

Μιχαήλ Λ. Πολέμης, Λέκτορας Βιομηχανικής Οικονομικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η οικονομική ανάλυση στην εξέταση συγχωνεύσεων και εξαγορών υπό το πρίσμα του δικαίου του ανταγωνισμού

Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Περί της νομοθετικής λειτουργίας. Όροι του νομοθετείν και δικαστικός έλεγχος της τηρήσεως αυτών στο Κράτος Δικαίου και υπό τη Διάκριση των Εξουσιών κατά το ισχύον Σύνταγμα

Κωνσταντίνος Ρίζος, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ε.τ.

Αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση διαδίκου λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας δίκης στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Εμμανουήλ Ρούκουνας, Ομότιμος και Επίτιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Η ευρωπαϊκή ενοποίηση και οι Έλληνες διεθνολόγοι

Ιωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου – πρώην Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ενσωμάτωση του κανόνα της δίκαιης στάθμισης (Rule of Reason) στο δίκαιο του ανταγωνισμού

Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το νέο Ενωσιακό νομικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και των ρυθμιζόμενων αγορών

Δρ. Οδυσσέας Γ. Σπηλιόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΑΤΕΙ Πελοποννήσου

Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των διεθνών επενδύσεων. Η πορεία προς την άσκηση ενωσιακής πολιτικής για τις διεθνείς επενδύσεις

Δημήτριος Δ. Στράνης, Καθηγητής, ΑΤΕΙ Πειραιώς

Η μεταβλητότητα και η προοπτική της σχέσης ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης στο πεδίο της Ε.Ε

Anna Tzanaki, PhD Candidate, University College London, Faculty of Laws – Attorney at Law (New York & Athens, U.S.A. & Athens) – Associate Editor, Competition Policy International

The legal treatment of minority shareholdings under EU Competition Law: Present and Future

Μιχάλης Δ. Χρυσομάλλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση. Ζητήματα Δημοκρατίας και σεβασμού των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Παναγιώτης Δ. Κανελλόπουλος, Ομ. Καθηγητής Δικαίου ΕΕ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Αντιφώνηση στο ΙΗ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024 και ενημερωμένο ένθετο έως τον Ν. 5119/2024 (ΦΕΚ Α΄ 103/5.7.2024). Σε μια...
Ε. Δικαίος, Δίκαιο, Οικονομία και Πολιτική στην εποχή των Μνημονίων, 2012
Το παρόν έργο επιχειρεί να ιχνηλατήσει τον χαρακτήρα και τις συνέπειες της σύγχρονης κρίσης που βιώνει η Ελλάδα, αλλά και η ευρωπαϊκή και διεθνής κοινότητα. Επιχειρείται...
Σ. Μαυρίδης, Τα κριτήρια δημοσιονομικής πειθαρχίας στην οικοδόμηση της Ευρωζώνης, 2011
Τα κριτήρια δημοσιονομικής πειθαρχίας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα αποτελούν τους δείκτες με βάση τους οποίους συμφωνήθηκε και αποφασίστηκε να ελέγχεται εάν τα κράτη μέλη της...