Λ.-Μ. Πίψου, Δικονομικά ζητήματα εμπράγματων αγωγών, 2000


Λ.-Μ. Πίψου, Δικονομικά ζητήματα εμπράγματων αγωγών, 2000

Edition info

Title
Δικονομικά ζητήματα εμπράγματων αγωγών
© 2000
Author
ISBN
978-960-301-460-5
Pages
187
Price
€ 14.50
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Π. Γέσιου-Φαλτσή/Χ. Απαλαγάκη/Π. Αρβανιτάκης..., Η πολιτική δικονομία από τη θεωρία στην πράξη, 3η έκδ., 2013
Οι πρόσφατες αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ, ορισμένες από τις οποίες επέφεραν ριζικές μεταβολές στη διαδικαστική φυσιογνωμία του, επέβαλαν την αναπροσαρμογή του έργου,...
Β. Βαθρακοκοίλης, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 2012
© 1994-2012. Η 9τομη Ερμηνεία ΚΠολΔ του Β. Βαθρακοκοίλη μαζί με το Συμπλήρωμα (Ν. 4055/2012).
Κώδικας πολιτικής δικονομίας - Ιούνιος 2022, 14η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #2
Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και ο ΕισΝΚΠολΔ της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένοι με όλες τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄...
Π. Κολοτούρος, Η αναγνώρισις της αγωγής, 2021
Λέγεται συχνά και επαναλαμβάνεται ότι ο αυστηρός διαχωρισμός του δικονομικού από του ουσιαστικού δικαίου και ο εντεύθεν προκύπτων δυϊσμός της εννόμου τάξεως υπαγορεύεται εκ...
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 2, 2η έκδ., 2021
Ο δεύτερος επιβλητικός τόμος της Πολιτικής Δικονομίας του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Νικολάου Θ. Νίκα, ανατέμνει συστηματικά και σε βάθος τη διαδικασία,...