Κ. Βέννης, Πλαστογραφία των υπογραφών, 2013


Κ. Βέννης, Πλαστογραφία των υπογραφών, 2013 Οι υπογραφές προσφέρονται για έρευνα και ταυτοποίηση λόγω της μοναδικότητάς τους. Ο καθένας μας αναπτύσσει συνήθειες κατά την κίνηση της γραφίδας που αντιπροσωπεύουν την υπογραφή του. Η εξέταση μιας υπογραφής έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα δύσκολη τεχνική ενασχόληση και εξάσκηση και οι ειδικοί δικαστικοί γραφολόγοι χρησιμοποιούν την τεχνική μέθοδο για μια συστηματική και αντικειμενική έρευνα της αλήθειας. Η εκ βάθους και αποτελεσματική εξάσκηση είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη εξέταση αμφισβητούμενου εγγράφου.
Ο Ειδικός Δικαστικός Γραφολόγος μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με μια ευρεία σειρά ερωτήσεων σχετικά με το υποτιθέμενο ιστορικό της παραγωγής κρίσιμων εγγράφων. Εκτός της συγκριτικής αντιπαραβολής γραφής και υπογραφών, ο ΕΔΓ πρέπει να έχει γνώσεις τυπογραφίας, να γνωρίζει είδη και μάρκες αντιγραφικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων, τα πάντα γύρω από το εξοπλισμό μελάνης και χάρτου.
Στο βιβλίο « Πλαστογραφία των Υπογραφών» ο συγγραφέας, ειδικός δικαστικός γραφολόγος, κ. Κωνσταντίνος Σπ. Βέννης, εξηγεί με ποιον τρόπο η επιστημονική μέθοδος βρίσκει εφαρμογή στην εξέταση υπογραφών, πώς να προσδιορίζονται οι παράμετροι που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων και πως μπορούν να ανιχνευθούν οι πλαστογραφίες. Δικηγόροι, δικαστές και φοιτητές θα διαπιστώσουν διαβάζοντας ότι έχουν στα χέρια στους έναν ευανάγνωστο και κατανοητό οδηγό για μια πρακτική προσέγγιση στη συναρπαστική μελέτη της έρευνας των υπογραφών.

Edition info

Title
Πλαστογραφία των υπογραφών
© 2013
Author
ISBN
978-960-445-948-3
Pages
ΧΙ + 108
Out of print

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

Αντικειμενικά ίχνη πλαστογραφίας

Η επιστημονική μέθοδος – Γραφικές συνήθειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Η δύναμη της συνήθειας

Οδηγός γραφολογικής εξέτασης υπογραφών

Το ερώτημα των Δικαστηρίων

Επαρκή δείγματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

Ισορροπία ρυθμού και μορφής

Ανάλυση των στοιχείων ρυθμού και μορφής

Ρυθμός

Φυσιολογικές παραλλαγές

α) ταχύτητα

β) ομαλότητα καμπυλών

γ) πίεση - ομαλότητα αλλαγών στην πίεση

δ) αναλογίες

ε) τοποθέτηση

στ) διόγκωση και διαστήματα

ζ) άνω μέρος γραφής

η) το σχέδιο γραφής κατερχομένων χαράξεων

θ) αριθμός κινήσεων, γωνίες και κλίση

Εξέταση του άξονα

Μορφή

Μικρομορφές

Σύγκριση γραμμάτων υπογραφής με τα γράμματα του κειμένου

Προϋποθέσεις σύγκρισης γραμμάτων υπογραφής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

Ξεπατίκωμα

Ηλικιωμένοι και ασθενείς

Ελεύθερες απομιμήσεις

Αυθεντικές, απλές και σύντομες υπογραφές

Γρήγορες και ακανόνιστες – Αργές και απλές - Απρόσεκτες ή γραφικά άτεχνες

Μέλη οικογενείας ή υπάλληλοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ

Απαραίτητος αριθμός δειγμάτων γνησίων υπογραφών

Συλλεγμένες και ζητούμενες υπογραφές

Συλλεγμένες και πλησιόχρονες ανυπόπτου χρόνου

Στυλ γραμμάτων και υπογραφών

Κατασκευασμένα δείγματα

Μοναδική δειγματική υπογραφή

Γραφή Στερεότυπη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Σημασία διαφορών

Μικρές διαφορές

Αξιοσημείωτες διαφορές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Προβλήματα υγείας

Φαρμακευτική αγωγή

Αυτοπλαστογράφηση. Μεταμφιεσμένη πλαστογραφία (μεταμφίεση – ηθελημένη αλλοίωση)

Υπογραφές που τις αρνούνται ή που τις έχουν ξεχάσει

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ

Ποιος είναι ο πλαστογράφος

Εντοπισμός του κύκλου των υπόπτων της πλαστογραφίας

Εντοπισμός του δράστη από τον κύκλο των υπόπτων της πλαστογραφίας

Διαβάθμιση δειγμάτων υπογραφών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Η ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ

Προσδιορισμός των στοιχείων εξέτασης ανάλογα με το είδος της φωτοτυπίας

Φαξ - Τηλεομοιοτυπία

Ανύπαρκτο έγγραφο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΓΝΩΜΗ- ΒΑΘΜΟΙ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

Κριτήρια για ένα συμπέρασμα πέραν πάσης αμφιβολίας

Κριτήρια για γνώμη δεύτερου επιπέδου

Κριτήρια για μια ατελή γνώμη ή γνώμη τρίτου επιπέδου

Κριτήρια για ολοκληρωμένη αρνητική γνώμη ή γνώμη τετάρτου επιπέδου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΟΛΟΓΩΝ

Εσφαλμένα αρνητικά λάθη

Εσφαλμένα θετικά λάθη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρόποι εντοπισμού σημαδιών πλαστογραφίας

Τρόποι αποφυγής πλαστογράφησης της υπογραφής μας

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

 
Add to wishlist
 

Related editions

Δ. Σουσούρας, Η πραγματογνωμοσύνη στην ποινική διαδικασία, 2015
Το έργο αυτό αποτελεί το αποτέλεσμα μιας πολυετούς διττής έρευνας της πραγματογνωμοσύνης, τόσο από την ιδιότητα του νομικού με ειδίκευση στον τομέα του Ποινικού Δικονομικού...
Κ. Βέννης, Γραφή με το χέρι & Πλαστογραφία, τόμ. 2, 2010
Στο δεύτερο τόμο γίνεται προσπάθεια να οπτικοποιηθούν περιπτώσεις πλαστογράφησης μέσω παραδειγμάτων που απασχόλησαν την Αμερικανική και Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη μέσω των οποίων...
Κ. Βέννης, Γραφή με το χέρι & Πλαστογραφία, τόμ. 1, 2008
Με τη συγγραφή του βιβλίου «Γραφή με το χέρι – Πλαστογραφία» ο συγγραφεύς του βιβλίου Κωνσταντίνος Σπ. Βέννης, τέως συμβολαιογράφος Αθηνών, Ειδικός Δικαστικός Γραφολόγος,...