Κ. Βέννης, Γραφή με το χέρι & Πλαστογραφία, τόμ. 2, 2010


Κ. Βέννης, Γραφή με το χέρι & Πλαστογραφία, τόμ. 2, 2010

Στο δεύτερο τόμο γίνεται προσπάθεια να οπτικοποιηθούν περιπτώσεις πλαστογράφησης μέσω παραδειγμάτων που απασχόλησαν την Αμερικανική και Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη μέσω των οποίων ξεσκεπάστηκαν απατεώνες.
Επίσης, σε αυτόν τον τόμο παρουσιάζονται οι τεχνικές και οι μέθοδοι που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Ειδικός Δικαστικός Γραφολόγος για την αποκάλυψη της γνησιότητας ή πλαστότητας ενός εγγράφου. Περαιτέρω παρουσιάζονται οι χημικές και μηχανικές εξετάσεις και τα μηχανήματα που υπάρχουν για τις διάφορες εξετάσεις μη καταστροφικές ή καταστροφικές του αμφισβητουμένου εγγράφου. Βεβαίως, ο δεύτερος τόμος δεν καλύπτει στην ολότητα τις επιστημονικές δυνατότητες ανίχνευσης της πλαστογραφίας, καλύπτει όμως πολλές τεχνικές που είναι σε εφαρμογή και παραθέτει ορισμένα είδη ανακαλύψεων που μπορούν να συνεισφέρουν στην αποκάλυψη της πλαστογραφίας.

Edition info

Title
Γραφή με το χέρι & Πλαστογραφία
• Τεχνικές και μηχανικά μέσα αποκάλυψης • Χημικές εξετάσεις μελανιού, χαρτιού • Χρονολόγηση μελανιού, χαρτιού
© 2010
Editor
Author
Volume
vol. 2
ISBN
978-960-445-597-3
Pages
ΧΙΙΙ + 264
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΟΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΛ-ΛΑΠΛΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΝΟΜΟΙΩΤΥΠΩΝ

Υπογραφές Autopen

ΓΝΗΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ) (Ge-nuine fakes)

Γνήσια απομίμηση (Αυθεντικές απομιμήσεις) έργων τέχνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Αντανακλούμενος φωτισμός

Πλάγιος (Λοξός) φωτισμός (Oblique light)

Εκπεμπόμενος φωτισμός (Φωτισμός από πίσω)

Υδάτινα σημεία (Υδατογραφήματα - Watermark)

Ομοαξονικός φωτισμός (Co-axial light)

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Στερεοσκοπικό μικροσκόπιο (ή στερεομικροσκόπιο)

Σύνηθες μικροσκόπιο εργαστηρίου

Άλλα μικροσκόπια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΦΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ

Ραδιοκύματα

Φως

Ανάλυση του φωτός

Υπεριώδης ακτινοβολία (UV, UV Light, Ultraviolet light)

Υπέρυθρη ακτινοβολία

Ακτίνες Χ

ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ)

ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Μελάνια που απορροφούν και μελάνια που αντανακλούν την υπέρυθρο ακτινοβολία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΕΪΖΕΡ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΓΡΑΦΗΣ

ΜΕΛΑΝΙΑ

Γλωσσάριο

Ιστορία

Περιεχόμενα και τύποι μελανιού

ΟΡΓΑΝΑ ΓΡΑΦΗΣ

Χαρακτηριστικά μελανιού και λειτουργία οργάνων γραφής

Στυλό διάρκειας (Ballpoint Pen)

Στυλό μαρκαδόροι (πορώδοι) (Porous-Tip Pens)

Στυλό με περιστρεφόμενη μπίλια (Roller Ball Pens)

Στυλό τζελ (Gel Pens)

Στυλογράφοι ή πένες (Fountain or Nib Pens)

ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΑΝΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΑΝΙ

Η βιβλιοθήκη του μελανιού

Οπτική εξέταση στο μελάνι

Μικροσκοπική εξέταση στο μελάνι

Υπεριώδης εξέταση στο μελάνι

Υπέρυθρη εξέταση στο μελάνι

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Χημική εξέταση

Μικροχημική εξέταση

Χρωματογραφία λεπτής επιφάνειας (TLC)

Χρωματιστό μελάνι

Μελάνια από στυλό διάρκειας

Άλλες εξετάσεις μελανιού

ΜΟΛΥΒΙΑ

Γήρανση μελανιού

Σχετικός καθορισμός ηλικίας μελανιού

Μέθοδος καθορισμού επιτάχυνσης μελανιού

Συμπέρασμα σχετικά με την ηλικία

ΧΑΡΤΙ

Ιστορία

Πως κατασκευάζεται χαρτί από ξύλο

Φροντίδα εγγράφων

Αρνητικοί παράγοντες που επηρεάζουν το χαρτί

Αναγνώριση χαρτιού

Υλικές εξετάσεις

Άλλες σωματικές εξετάσεις

Έλεγχος του χαρτιού για χρώμα

Χημικές εξετάσεις

Χαρτί ασφαλείας

Υδάτινα σημεία

Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα

Χρονολόγηση χαρτιού

Άλλα υλικά

Φάκελοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Χαρτί

Μελάνι

Αδιόρατα σημεία

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Χρονολόγηση με ραδιοάνθρακα

Ανάλυση ιχνοστοιχείων

Φωτογράφιση με ακτίνες Χ

Άλλες αναλύσεις με ακτίνες Χ

Οι ακτίνες Χ αποκάλυψαν τα μυστικά του Αρχιμήδη

Εξέταση με θερμοφωτεινότητα

Μικροσκοπία σάρωσης

Άλλες αναλύσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Πολυσέλιδα έγγραφα

Λύσεις για τον καθορισμό σβησιμάτων

Χημικές μέθοδοι

Εξαλείψεις

Οδοντώσεις

Σειρά διασταύρωσης γραμμών

Πτυχώσεις σε έγγραφο

Μεταφορά υπογραφών

Εξαλείψιμα μελάνια

Αόρατο ή εξαφανιζόμενο μελάνι

Πρακτικός οδηγός για τροποποιημένα έγγραφα

Καρβουνιασμένα έγγραφα

Βρεγμένα έγγραφα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

Φωτεινοί πίνακες και Φωτεινά κουτιά

Μεγενθυτικοί φακοί

Μικροσκόπια

Μικροσκόπιο σύγκρισης

Διεθνής προτζέκτορας σύγκρισης

Στερεομικροσκόπιο ή στερεοσκοπικό μικροσκόπιο

Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα

Υπεριώδης ακτινοβολία

Υπέρυθρη ακτινοβολία

Φορητός υπέρυθρος απεικονιστής

Το υπέρυθρο μικροσκόπιο

VSC Βίντεο Φασματικός Συγκριτής

Ηλεκτροστατικό όργανο ανίχνευσης (ESDA)

Χημική εξέταση μελανιού

Χρωματολογία λεπτής επιφάνειας (T.L.C)

Άλλες μέθοδοι εξέτασης μελανιού

Συστήματα Λέιζερ

Φασματοσκοπία Ράμαν (Spectroscopy Raman)

Εξοπλισμός Βίντεο

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (computers) και σαρωτές (scanners)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Εκθέματα

Μικροφωτογραφία και Μακροφωτογραφία

ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ

Καθορισμός χαρακτηριστικών με μεγέθυνση

Διαφανείς φωτογραφίες

Φωτογραφική απεικόνιση με υπεριώδη ακτινοβολία

Φωτογραφική απεικόνιση με υπέρυθρη ακτινοβολία

Η ψηφιακή φωτογραφία στα έγγραφα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

Υπεριώδης φωτογράφηση

Υπέρυθρος φωτογράφιση

Λέιζερ φωτογράφιση

Άλλες τεχνικές φωτογράφισης

ΦΩΤΑΥΓΕΙΑ. Η τεχνική της φωταύγειας με υπέρυθρες ακτίνες

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΒΕΝΝΗΣ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Δ. Σουσούρας, Η πραγματογνωμοσύνη στην ποινική διαδικασία, 2015
Το έργο αυτό αποτελεί το αποτέλεσμα μιας πολυετούς διττής έρευνας της πραγματογνωμοσύνης, τόσο από την ιδιότητα του νομικού με ειδίκευση στον τομέα του Ποινικού Δικονομικού...
Κ. Βέννης, Πλαστογραφία των υπογραφών, 2013
Οι υπογραφές προσφέρονται για έρευνα και ταυτοποίηση λόγω της μοναδικότητάς τους. Ο καθένας μας αναπτύσσει συνήθειες κατά την κίνηση της γραφίδας που αντιπροσωπεύουν την...
Κ. Βέννης, Γραφή με το χέρι & Πλαστογραφία, τόμ. 1, 2008
Με τη συγγραφή του βιβλίου «Γραφή με το χέρι – Πλαστογραφία» ο συγγραφεύς του βιβλίου Κωνσταντίνος Σπ. Βέννης, τέως συμβολαιογράφος Αθηνών, Ειδικός Δικαστικός Γραφολόγος,...