Κ. Μενουδάκος/Λ. Βασενχόβεν/Α. Σακελλαροπούλου..., Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, 2018


Κ. Μενουδάκος/Λ. Βασενχόβεν/Α. Σακελλαροπούλου..., Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, 2018

Το αντικείμενο του παρόντος τόμου, που είναι ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο χώρο, αποτελεί επίσης όπως και τα προηγούμενα δύο θέματα, ένα εξόχως σημαντικό για την Ελλάδα, αλλά και εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα, μιας και βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τρίτων χωρών. Αποτελεί δε μια ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση, τόσο για την ελληνική δημόσια διοίκηση, όσο προφανώς και για τις επιστήμες που συνδέονται, με τον έναν ή άλλον τρόπο με τον σχεδιασμό του χώρου.

H παρούσα έκδοση φιλοδοξεί μεταξύ άλλων:

→ να επισημάνει και να φωτίσει την ευρύτητα των οικονομικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, να εντοπίσει σχετικές συμπληρωματικότητες, αντιθέσεις ή/και συγκρούσεις και να ενισχύσει το δημόσιο διάλογο γύρω από το ζήτημα του καθορισμού των αναγκαίων πολιτικών για τη συνολική διαχείρισή τους,

→ να εντοπίσει και να θέσει δημοσίως, τα ερωτήματα πολιτικής που συνδέονται με τη συσχέτιση του χερσαίου και του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού με ιδιαίτερη έμφαση στην ευαίσθητη ζώνη των ακτών,

→ να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού θαλάσσιου χώρου που συνδέονται, τόσο με την έντονη νησιωτικότητα και την εκτεταμένη ακτογραμμή, όσο και με ζητήματα, όπως ο σημαντικός ορυκτός πλούτος, οι γεωπολιτικές παράμετροι, και οι συσχετίσεις με τις γείτονες χώρες, και τέλος,

→ να αναδείξει τις συσχετίσεις του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού με τις πολιτικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και να επισημάνει πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των δύο θεμάτων.

Edition info

Title
Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός
Επιστημονική Εσπερίδα που διοργανώθηκε από το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ, την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, και την Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Ιούνιος 2018, Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ - Κτίριο Αβέρωφ
© 2018
Series editors
Authors
Series
ISBN
978-960-568-846-2
Pages
Χ + 134
Price
€ 14.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Σκέψεις με αφορμή το βιβλίο «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός - Ευρώπη και Ελλάδα» του καθηγητή Λουδοβίκου Βασενχόβεν

Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Χωροταξίας

Λουδοβίκος Βασενχόβεν

Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση του θαλάσσιου και του παράκτιου χώρου

Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στο ελληνικό δίκαιο

Κατερίνα Κανελλοπούλου

Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών: Προοπτικές και Προκλήσεις

Χάρης Κοκκώσης

Σχετικά με την έννοια του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Σοφία Αυγερινού-Κολώνια

Πρώτες σκέψεις για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό

Δρ. Βασιλική Βασιλοπούλου

Κρίσιμα ζητήματα εφαρμογής του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού

Δρ. Μιλτιάδης Λάζογλου

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και τα παραδοσιακά πολεοδομικά εργαλεία

Δημήτρης Οικονόμου

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και λιμένες: Σε αναζήτηση βιώσιμων λύσεων

Δρ. Χαράλαμπος Πλατιάς

Συμπεράσματα

Κωνσταντίνος Σερράος

Επίλογος

Δημήτρης Μέλισσας

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Δ. Μέλισσας, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/2012, 4η έκδ., 2024
Το απαραίτητο ερμηνευτικό εργαλείο του ΝΟΚ για τον δικηγόρο, τον μηχανικό και τον συμβολαιογράφο
K. Serraos/A. Vlachou/P. Hudson..., Innovative urban planning Approaches, 2023
Series: Δημοσιεύματα Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του Ε.Μ.Π., #12
Αn extensive analysis of the concept and content of the term “innovation” in the highly interdisciplinary field of Urban Planning