Κ. Μενουδάκος/Γ. Μιχαήλ/Α. Αραβαντινός..., Οργάνωση χρήσεων και δραστηριοτήτων κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού του χώρου, 2017


Κ. Μενουδάκος/Γ. Μιχαήλ/Α. Αραβαντινός..., Οργάνωση χρήσεων και δραστηριοτήτων κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού του χώρου, 2017

Οι χρήσεις γης:

- συγκροτούν τη λειτουργική δομή και ιδιαίτερα τα κέντρα των πόλεων,

- οργανώνουν την κοινωνική ζωή και επηρεάζουν τις συνθήκες ασφάλειας στις πόλεις,

- διαμορφώνουν τις συνθήκες εκμετάλλευσης της γης και επηρεάζουν σημαντικά τις αξίας γης,

- προσδιορίζουν την αισθητική του δομημένου χώρου και καθορίζουν τις ποιότητές του

- διαμορφώνουν το πλέγμα αστικών μετακινήσεων και τις περιβαλλοντικές συνθήκες στον αστικό χώρο

Στόχος των πρακτικών αυτής της επιστημονικής εσπερίδας είναι να συνδράμει, με τις συμβολές των επιστημόνων από το Πολυτεχνείο, τη διοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς στη συνέχιση του διαλόγου που έχει ξεκινήσει με τη δημόσια διαβούλευση για το προσχέδιο του προεδρικού διατάγματος για τις χρήσεις γης , για τη καλλίτερη διαμόρφωση του κανονιστικού περιεχομένου του, δηλαδή ως προς τις ειδικές πολεοδομικές λειτουργίες που θεσπίζονται, τη σχέση με τη βασική νομοθεσία που τις διέπει, τη σχέση χρήσεων γης με τις δραστηριότητες και τις υποδομές.

Edition info

Title
Οργάνωση χρήσεων και δραστηριοτήτων κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού του χώρου
Επιστημονική Εσπερίδα που διοργανώθηκε από το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών του ΕΜΠ, την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, και την Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Μάρτιος 2017, Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ - Κτίριο Αβέρωφ
© 2017
Series editors
Authors
Series
ISBN
978-960-568-735-9
Pages
VIII + 106
Price
€ 14.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Χαιρετισμός

Ειρήνη Κλαμπατσέα

Η οργάνωση χρήσεων και δραστηριοτήτων κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού του χώρου

Κωνσταντίνος Μενουδάκος

Η εφαρμογή και η αποτίμηση του θεσμού των χρήσεων γης

Γιάννης Μ. Μιχαήλ

Χρήσεις γης και πολεοδομικός σχεδιασμός

Αθανάσιος Ι. Αραβαντινός

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ του (σχεδίου) Π.Δ. για τις χρήσεις γης και του νόμου 4447/2016

Δημήτρης Οικονόμου

Πολιτική χρήσεων γης: επιστροφή στο ζόνιγκ

Μαρία Ζήφου

Παρεμβάσεις και σχόλια για το σχέδιο Π.Δ. για τις χρήσεις γης

Γιώργος Γκανασούλης

Αναμόρφωση του πλαισίου χρήσεων γης 30 χρόνια μετά από το Π.Δ. του 1987 (ΦΕΚ 166)

Θεοδόσης Ψυχογιός

Από το Π.Δ. του 1987 στις σύγχρονες χρήσεις γης για τη ρύθμιση του χώρου

Αμαλία Κουδούνη

Αποτίμηση της εφαρμογής του Π.Δ. 1987 και οι προβληματισμοί για το σχέδιο για τις χρήσεις γης

Ελένη Κάρκα

Οι θέσεις της Υπηρεσίας Χωροταξίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το σχέδιο Π.Δ. για τις χρήσεις γης

Σωτήρης Μακρυνιώτης

Σκέψεις για το προσχέδιο νόμου για τις χρήσεις γης

Γιώργος Χασιώτης

Οι θέσεις της Επιτροπής Χωροταξίας και Δικτύων του ΣΕΒ για το σχέδιο Π.Δ. για τις χρήσεις γης

Ιωάννης Μωραΐτης

Θέσεις του ΣΕΤΕ στα πλαίσια της διαβούλευσης επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης»

Θεόφιλος Κυρατσούλης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Απόψεις Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού, Περιφέρειας Αττικής για το υπό διαβούλευση σχεδίου Π.Δ. με τον τίτλο: «Κατηγορίες και περιεχόμενο των χρήσεων γης»

Ευαγγελία Μικράκη

Η σύνδεση σχεδιασμού των χρήσεων γης και της εφαρμογής τους και ο σχεδιασμός των χρήσεων γης του εξωαστικού χώρου

Τάνια Βεζυριαννίδου

Συμπερασματικές επισημάνσεις

Κωνσταντίνος Σερράος

Επίλογος

Δημήτρης Μέλισσας

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Δ. Μέλισσας, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 4067/2012, 4η έκδ., 2024
Το απαραίτητο ερμηνευτικό εργαλείο του ΝΟΚ για τον δικηγόρο, τον μηχανικό και τον συμβολαιογράφο
K. Serraos/A. Vlachou/P. Hudson..., Innovative urban planning Approaches, 2023
Series: Δημοσιεύματα Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του Ε.Μ.Π., #12
Αn extensive analysis of the concept and content of the term “innovation” in the highly interdisciplinary field of Urban Planning