Ι. Μανωλεδάκης, Παγκόσμια εξουσία και νομικός πολιτισμός, 2005


Ι. Μανωλεδάκης, Παγκόσμια εξουσία και νομικός πολιτισμός, 2005

Με τις νέες ιστορικές εξελίξεις το ποινικό δίκαιο «διεθνοποιείται», ιδίως ενόψει του φαινομένου της τρομοκρατίας, που έχει πάρει διεθνείς διαστάσεις.Η παγκόσμια εξουσία της μοναδικής πια υπερδύναμης επεκτείνει την επιρροή της στον ευρωπαϊκό χώρο αναφορικά με την ποινική καταστολή, η οποία διαμορφώνεται ολοένα και περισσότερο από την επίδραση αυτής της εξουσίας.

Ο νομικός μας πολιτισμός, όπως διαθλάστηκε στον ευρωπαϊκό χώρο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, επηρεάζεται αρνητικά από αυτή την εξέλιξη.

Edition info

Title
Παγκόσμια εξουσία και νομικός πολιτισμός
Δέκα κείμενα για τις εξελίξεις στο χώρο της ποινικής καταστολής και τον κίνδυνο αλλοίωσης του νομικού μας πολιτισμού
© 2005
Author
ISBN
978-960-301-971-2
Pages
VIII + 134
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄: Το δίκαιο μπροστά στις νέες ιστορικές εξελίξεις

1. Οικονομισμός - παγκόσμιος ολοκληρωτισμός και υποβάθμιση του νομικού μας πολιτισμού

2. Κοινωνία της διακινδύνευσης: Μεταξύ ασφάλειας και

ελευθερίας

ΜΕΡΟΣ Β΄: Οι εξελίξεις στο χώρο της ποινικής καταστολής

3. Η νέα διεθνοποίηση του ποινικού δικαίου δικαίου και

ο κίνδυνος υποβάθμισης του νομικού μας πολιτισμού

4. Μπορεί πράγματι να υπάρξει σήμερα διεθνής ποινική

δικαιοσύνη;

5. Νέες εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο της ποινικής καταστολής

6. Η γενικότερη σημασία των συμβάσεων της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης με τις Η.Π.Α. για την έκδοση και την

αμοιβαία δικαστική συνδρομή

ΜΕΡΟΣ Γ΄: Τρομοκρατία και Ποινικό Δίκαιο

7. Τρομοκρατία και Νομοκρατία (Η τήρηση της νομιμότητας ως απάντηση στην τρομοκρατία)

8. Η δημοσιότητα της ποινικής δίκης (η διαφάνεια στη

δικαστική αντιμετώπιση της τρομοκρατίας)

9. Τρομοκρατία και ποινική καταστολή στον ελληνικό

χώρο

10. Ο (νέος) νόμος για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

και την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας (ν. 3251/2004)

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Χουλιάρας, Η ανάδυση του διεθνούς ποινικού συστήματος, 2013
Μισό περίπου αιώνα αδράνειας μετά τη σύσταση και λειτουργία των Διεθνών Στρατιωτικών Δικαστηρίων της Νυρεμβέργης και για την Άπω Ανατολή, η ίδρυση των Διεθνών Ποινικών...
Η διεθνής ποινική δικαιοσύνη ως μηχανισμός επιβολής του διεθνούς δικαίου, 2007
Ο τόμος αυτός, καρπός της συνεργασίας του Ινστιτούτου Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων της Θεσσαλονίκης με την Ένωση Διεθνούς Δικαίου Ελληνικό Κλάδο της...
Β. Ζαλίδης, Το νομικό καθεστώς των πυρηνικών όπλων και η Συνθήκη Απαγόρευσής τους, 2023
Series: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #9
Μια συστηματική ανάλυση των νομικών παραμέτρων γύρω από την κατοχή και χρήση των πυρηνικών όπλων υπό το πρίσμα των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #39
Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει πολλές από τις διατάξεις που αφορούν σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο. Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι...