Φ. Παναγοπούλου, Περί της ελευθερίας των ιστολογίων (blogs), 2010


Φ. Παναγοπούλου, Περί της ελευθερίας των ιστολογίων (blogs), 2010

Το θέμα της ανωνυμίας και της διατηρήσεως της ιδιωτικότητας στα ιστολόγια (blogs) αποτελεί το κύριο αντικείμενο της παρούσας μελέτης.
Το καίριο ερώτημα που τίθεται είναι, κατά πόσο τα ιστολόγια υποπίπτουν στις νομοθετικές διατάξεις, αναφορικά με τα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως, ή, λόγω του ξεχωριστού χαρακτήρα τους, δικαιούνται να απολαύουν κάποιου ιδιαιτέρου νομοθετικού καθεστώτος. Κρίσιμο, επίσης, είναι το θέμα της άρσεως του απορρήτου στον χώρο των ιστολογίων για τη διερεύνηση του ιδιοκτήτη διαχειριστή ενός συγκεκριμένου ιστολογίου (ή αλλιώς ιστολόγου) σε περίπτωση αναρτήσεως προσβλητικών δημοσιεύσεων.
Σκοπός της μελέτης είναι, μεταξύ άλλων, να προτείνει ιδέες που θα βοηθήσουν τον νομοθέτη σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένης της παγκοσμιοποιήσεως του διαδικτύου, να πορευθεί ασφαλέστερα σε νέα μονοπάτια που χαράσσει το διαδίκτυο.

Edition info

Title
Περί της ελευθερίας των ιστολογίων (blogs)
Οι νέες τεχνολογίες ως εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνής πρόκληση στην ελευθερία διαδόσεως των ιδεών
© 2010
Foreword
Author
ISBN
978-960-445-606-2
Pages
XIV + 129
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

Ι. Πρόλογος

IΙ. Εισαγωγή

ΙΙΙ. Τα χαρακτηριστικά των ιστολογίων

ΙV. Διακριτικά γνωρίσματα μεταξύ υπηρεσιών κοινωνικής δικτυώσεως και ιστολογίων

V. Η προβληματική

VΙ. To ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

1. Η ελευθερία εκφράσεως

Α. Το άρθρο 14 παρ. 1 Σ

Β. Το άρθρο 10 παρ. 1 ΕΣΔΑ

Γ. Η Πρώτη Τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ

Δ. Το άρθρο 19 παρ. 2 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα

Ε. Το άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακηρύξεως για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

ΣΤ. Ανάλυση

α. Η γενική ελευθερία εκφράσεως στα ιστολόγια

β. Η δυνατότητα διαδράσεως ως ιδιαιτερότητα της ελευθερίας εκφράσεως στα ιστολόγια

γ. Πράξεις εξυβρίσεως ή συκοφαντικής δυσφημήσεως

δ. Η κριτική επί δημοσίων προσώπων

ε. Η ανώνυμη έκφραση

στ. Ιστολόγια εργαζομένων

ζ. Η εισαγωγή πορνογραφικού, παιδοφιλικού υλικού ή υλικού με βίαιες σκηνές

η. Μηνύματα τρομοκρατών μέσω των ιστολογίων

θ. Ιστολόγια ρατσιστικού περιεχομένου

ι. Ιστολόγια στρατιωτικού περιεχομένου και εθνική ασφάλεια

κ. Νομικά ιστολόγια και επιρροή των δικαστικών αποφάσεων

2. Η ελευθερία πληροφορήσεως

A. Το συναγόμενο εκ της ελευθερίας εκφράσεως δικαίωμα του πληροφορείν και πληροφορείσθαι

B. Το δικαίωμα πληροφορήσεως - άρθρο 5Α Σ

α. Η ιδιαίτερη φύση της ηλεκτρονικής πληροφορήσεως

β. Η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

γ. Η δημοσίευση αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων σε ιστολόγια

3. Η προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών

A. Το απόρρητο της επικοινωνίας γενικότερα (άρθρο 19 παρ. 1 Σ)

Β. Η άρση του απορρήτου

Γ. Το απόρρητο της επικοινωνίας στο διαδίκτυο ειδικότερα

α. Γνωμοδότηση 9/2009 του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Σανιδά

β. Αντίδραση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

γ. Γνωμοδότηση 12/2009 του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τέντε

δ. Ανάλυση

ε. Προβληματική της αθωώσεως κατηγορουμένου μέσω της χρήσεως παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων στα ιστολόγια

4. Η προστασία της ιδιωτικότητας

A. Το άρθρο 9 παρ. 1 Σ

B. Το άρθρο 9Α Σ

Γ. Η προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διά του Ν. 2472/1997

Δ. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)

Ε. Η Οδηγία 95/46/ΕΚ

ΣΤ. Η Οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2009/136/ΕΚ

Ζ. Ανάλυση

α. Διάδοση ιδιωτικών πληροφοριών και ελευθερία εκφράσεως

β. Η συλλογή πληροφοριών στο διαδίκτυο και οι κίνδυνοι για την ιδιωτικότητα

γ. Η προστασία της ιδιωτικότητας μέσω της ανωνυμίας στο διαδίκτυο

δ. Η ιδιωτικότητα ως συστατικό στοιχείο των ιστολογίων

5. Η ευθύνη στην περίπτωση αναρτήσεως

VII. Το ζήτημα της υπαγωγής του διαδικτύου γενικότερα και των ιστολογίων ειδικότερα στις διατάξεις για τα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως

1. Τα ιστολόγια ως εναλλακτική μορφή δημοσιογραφίας

2. Η υπαγωγή των ιστολογίων στις προστατευτικές διατάξεις περί τύπου και ραδιοτηλεοράσεως

3. Η υπαγωγή των ιστολογίων στις διατάξεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την κοινωνία της πληροφορίας

4. Προσβολές από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές

5. Η θέση της ελληνικής νομολογίας

Α. Απόφαση 44/2008 Μονομελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης

Β. Απόφαση 4980/2009 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς

Γ. Aπόφαση 25.552/2010 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Δ. Περαιτέρω σκέψεις

VIIΙ. Aνάγκη υιοθετήσεως κώδικα δεοντολογίας ιστολογίων

1. Δικαίωμα του κάθε πολίτη να διατηρεί ιστολόγιο ή να συμμετέχει σε ιστολόγιο

2. Ελευθερία εκφράσεως στα ιστολόγια

3. Δικαίωμα ανωνυμίας

4. Απόρρητο της επικοινωνίας

5. Δικαίωμα αντιρρήσεως

6. Υποχρέωση αποκαταστάσεως της αλήθειας

7. Υποχρέωση αφαιρέσεως παρανόμου περιεχομένου

8. Παραπομπή πηγών και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας

9. Ευθύνη από ιστολόγια εργαζομένων

10. Επίλυση διαφορών

ΙX. Προς την υιοθέτηση ψηφιακού πιστοποιητικού;

X. Επίλογος

XI. Βιβλιογραφία

Ελληνική

Aλλοδαπή

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Γ. Ζέκος, Τεχνητή Νοημοσύνη & Ανταγωνισμός, 2024
Συστηματική οικονομική και νομική ανάλυση ζητημάτων ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης
Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Δ. Ορφανίδης, Homo Sapiens ἢ Cyborg Sapiens;, 2024
Μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση κρίσιμων πρακτικών προβλημάτων και ηθικών ανησυχιών στο πλαίσιο της ταχείας, ριζικής μετάβασης προς την τεχνητή νοημοσύνη
Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ραγδαία νομοθετική παραγωγή επέβαλε την αναθεώρηση της παρούσας συλλογής νομοθεσίας του δικαίου πληροφορικής και διαδικτύου. Οι αλλαγές αφορούν όλα τα πεδία του δικαίου που...
Γ. Ζέκος, Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο ελληνικό δίκαιο, 2023
Ανάλυση σύγχρονων και κρίσιμων ζητημάτων στο δίκαιο των συμβάσεων μεταφοράς και την ευθύνη του μεταφορέα υπό το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων