Δ. Ορφανίδης, Homo Sapiens ἢ Cyborg Sapiens;, 2024


Δ. Ορφανίδης, Homo Sapiens ἢ Cyborg Sapiens;, 2024

Τὸ ἀθέατο ἀκόμα –ἀλλὰ ὑπαρκτὸ– κοινωνικό, πολιτικό, φιλοσοφικὸ ρεῦμα τοῦ μετανθρωπισμοῦ θὰ προσπαθήσει νὰ κυριαρχήσει στὸν 21ο αἰώνα. Μὲ ὄχημα τὴν Τεχνητὴ Νοημοσύνη καὶ τὸ πανίσχυρο καὶ λίαν ἑλκυστικὸ τεχνολογικὸ πλέγμα ποὺ τὴ συνθέτει, θὰ ἐπιδιώξει νὰ ὑλοποιήσει τὴν ἀπὸ ἐτῶν διακηρυγμένη θέση του γιὰ τὴν δημιουργία ἑνὸς νέου εἴδους, ποὺ θὰ εἶναι ἔν μέρει ἄνθρωπος καὶ ἐν μέρει μηχανή. Ἡ Τέταρτη Βιομηχανικὴ Ἐπανάσταση εἶναι, οὐσιαστικά, ἡ Πρώτη Βιοτεχνολογικὴ «Ἐπανάσταση» καὶ γιὰ τὴν ἐπικράτησή της θὰ χρειαστεῖ καὶ μία ἔννομη τάξη, ἡ ὁποία θὰ ἀνατρέψει τὴν παροῦσα ἀνθρωποκεντρική. Τὸ ἐρώτημα, λοιπόν, ποὺ ἐγείρεται εἶναι: Ἐπιθυμοῦμε νὰ παραμείνουμε Homo Sapiens ἢ νὰ μεταλλαχθοῦμε σὲ Cyborg Sapiens; Θέλουμε μία ἔννομη τάξη γιὰ τὸν Ἄνθρωπο ἢ τὸν Μετάνθρωπο; Τὸ παρὸν δοκίμιο ἀναδεικνύει τὸ πραγματικὸ φαινόμενο ἑνὸς ἐπερχόμενου ὁλοκληρωτισμοῦ πίσω ἀπὸ τὸ ἐπιφαινόμενο τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύνης.

Edition info

Title
Homo Sapiens ἢ Cyborg Sapiens;
Ἔννομη τάξη γιὰ τὸν Ἄνθρωπο ἢ τὸν Μετάνθρωπο; δοκίμιο
© 2024
Foreword
Author
ISBN
978-960-648-815-3
Pages
XV + 99
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Τέταρτη Βιομηχανικὴ ἢ Πρώτη Βιο­τεχνολογικὴ «Ἐπανάσταση»; Ἡ ἀποσαφήνιση μίας νέας μυθοπλασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ἡ μετάλλαξη τῆς ἔννομης τάξης ἀπὸ ἀνθρωποκεντρικὴ σὲ μετανθρωπιστική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η ΕΠΙΛΟΓΗ: Ὕπνος τοῦ Δικαίου ἢ Ἀρχὴ τοῦ Ἀνθρωποκεντρισμοῦ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ἡ Τεχνητὴ «Δικαιοσύνη»

ΕΠΙΛΟΓΟΣ (Ἢ ΜΗΠΩΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΟΛΟ­ΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ;)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Γ. Ζέκος, Τεχνητή Νοημοσύνη & Ανταγωνισμός, 2024
Συστηματική οικονομική και νομική ανάλυση ζητημάτων ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης
Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ραγδαία νομοθετική παραγωγή επέβαλε την αναθεώρηση της παρούσας συλλογής νομοθεσίας του δικαίου πληροφορικής και διαδικτύου. Οι αλλαγές αφορούν όλα τα πεδία του δικαίου που...
Γ. Ζέκος, Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο ελληνικό δίκαιο, 2023
Ανάλυση σύγχρονων και κρίσιμων ζητημάτων στο δίκαιο των συμβάσεων μεταφοράς και την ευθύνη του μεταφορέα υπό το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων
Ι. Τρυψιάνη, Τεχνητή Νοημοσύνη και Αστική Ευθύνη, 2023
Ζητήματα αδικοπρακτικής ευθύνης από τη λειτουργία αυτόνομων οχημάτων και συναφή σύγχρονα θέματα