Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων/Κ. Καλαβρός/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος..., Η Αοριστία στην Πολιτική Δίκη, 2023


Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων/Κ. Καλαβρός/Σ.-Σ. Πανταζόπουλος..., Η Αοριστία στην Πολιτική Δίκη, 2023

Στον παρόντα τόμο δημοσιεύονται τα πρακτικά του 45ου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2021 διαδικτυακά, με θεματική την Αοριστία στην Πολιτική Δίκη.

Ο τόμος περιλαμβάνει τρεις εισηγήσεις: η πρώτη, με εισηγητή τον κ. Δ. Μηχιώτη, Δ.Ν., Δικηγόρο, έχει θέμα «Αοριστία και νομική αβασιμότητα της αγωγής»· η δεύτερη, με εισηγήτρια την κ. Ε. Ασημακοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρο, έχει θέμα «Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ» και η Τρίτη, με εισηγητή τον κ. Δ. Τσικρικά, Καθηγητή Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, έχει θέμα «Το ορισμένο των λόγων αναιρέσεως».

Η έκδοση εμπλουτίζεται με ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις σε κάθε θεματική, τις δευτερολογίες των Εισηγητών και τα πορίσματα του Συνεδρίου από τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής ΔΠΘ, κ. Δ. Μανιώτη

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θράκης, Πρόεδρος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Στέφανος Πανταζόπουλος, Αρεοπαγίτης, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτριος Μηχιώτης, Δ.Ν. Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Αοριστία και νομική αβασιμότητα της αγωγής

Στέφανος Πανταζόπουλος, Αρεοπαγίτης, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Νομική αοριστία και νομική αβασιμότητα

Νικόλαος Κλαμαρής, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κωνσταντίνος Καλαβρός, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θράκης, Πρόεδρος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτριος Παπανικολάου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Άννα Πλεύρη, Δ.Ν. ΑΠΘ, Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Δικηγόρος

Ζητήματα μεταβολής της βάσης αγωγής στο πλαίσιο εφαρμογής της μεταβατικού δικαίου ρύθμισης του άρθρου 18 εδ. α΄ του ν. 4800/2021 επί εκκρεμών διαφορών οικογενειακού δικαίου

Νικόλαος Κατηφόρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθήνας

Ιωάννης Μαντζουράνης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Στέφανος Πανταζόπουλος, Αρεοπαγίτης, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Στέφανος Πανταζόπουλος, Αρεοπαγίτης, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Ευαγγελία Ασημακοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ

Στέφανος Πανταζόπουλος, Αρεοπαγίτης, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Δημήτριος Τσικρικάς, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Κλαμαρής, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Εμμανουήλ Γιαννακάκις, Δικηγόρος Αθηνών

Σπύρος Λάλας, Δικηγόρος Αθηνών

Νικόλαος Νάκης, Δικηγόρος

Στέφανος Καραμέρος, Δ.Ν. ΑΠΘ, Δικηγόρος, Εντεταλμένος Διδάσκων Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Η δικονομική μεταχείριση των ελαττωμάτων κατά τα άρθρα 915, 918 IV και 924 εδ. α΄ ΚΠολΔ ως λόγων ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ

από την ειδικότερη έποψη του ορισμένου και της φύσεώς τους ως αρνήσεων ή ενστάσεων

Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Γεώργιος Ορφανίδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Στέφανος Πανταζόπουλος, Αρεοπαγίτης, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Εμμανουήλ Γιαννακάκις, Δικηγόρος Αθηνών

Δημήτριος Τσικρικάς, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Το ορισμένο των λόγων αναιρέσεως

Εμμανουήλ Γιαννακάκις, Δικηγόρος Αθηνών

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Κωνσταντίνος Καλαβρός, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θράκης, Πρόεδρος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Κλαμαρής, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Αναστασία-Μαρία Ιωαννίδη, Δ.Ν., Δικηγόρος

Σπυρίδων Τσαντίνης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Παναγιώτης Κολοτούρος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Γεώργιος Ορφανίδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ.

Κωνσταντίνος Παπασαράντου, Δικηγόρος

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΕΣ

Δημήτριος Μηχιώτης, Δ.Ν. Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Ευαγγελία Ασημακοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Δημήτριος Τσικρικάς, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

Δημήτριος Μανιώτης, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Εμμανουήλ Γιαννακάκις, Δικηγόρος Αθηνών

ΚΗΡΥΞΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κωνσταντίνος Καλαβρός, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θράκης, Πρόεδρος ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Δ. Μηχιώτης, Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής, 2024
Μια σύγχρονη και πρακτική διάσταση όλων των ζητημάτων γύρω από την αοριστία και τη νομική αβασιμότητα της αγωγής