Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Χ. Σεβαστίδης/Γ. Μιχαλόπουλος..., Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο - Ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, 2021


Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Χ. Σεβαστίδης/Γ. Μιχαλόπουλος..., Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο - Ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, 2021

Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας έχει επιφέρει σαρωτικές αλλαγές με πλήθος νέων διατάξεων, ώστε να αποτελεί, τελικά, έναν εντελώς νέο Κώδικα που απαιτεί μελέτη και γνώση τόσο από τους δικηγόρους της πράξης, όσο και από τους δικαστικούς λειτουργούς κάθε βαθμίδας.

Και σε κοινωνικό επίπεδο ο νέος νόμος φέρνει πολλές αλλαγές, αφού προβλέπει για πρώτη φορά την απόκτηση πτωχευτικής δυνατότητας και από τα φυσικά πρόσωπα για χρέη είτε προς το Δημόσιο, είτε προς τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε προς τις τράπεζες, με πλήρη ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη, τη μεταβίβαση της κύριας κατοικίας του ευάλωτου οφειλέτη σε τράπεζες και funds καθιστώντας τους οφειλέτες μισθωτές της κατοικίας τους, ενώ επηρεάζονται και τα εργασιακά δικαιώματα δεδομένου ότι οι απαιτήσεις των μισθωτών από μισθούς θεωρούνται πλέον πτωχευτικές απαιτήσεις. Ο νόμος, επίσης, επιταχύνει τη διαδικασία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και μέσα σε σύντομες προθεσμίες το άρθρο 164 προβλέπει σε περίπτωση άγονου πλειστηριασμού τη μεταβίβαση του πράγματος στον οφειλέτη ή στο Δημόσιο.

Όλα τα παραπάνω ζητήματα και οι θέσεις καθηγητών πανεπιστημίων και δικαστικών λειτουργούν εγνωσμένου κύρους, αναλύονται στο παρόν το οποίο αποτελεί πρακτικά του Διαδικτυακού Συνεδρίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που διεξήχθη στις 20 Μαρτίου 2021.

Edition info

Title
Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο - Ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα
Διαδικτυακό Συνέδριο 20 Μαρτίου 2021
© 2021
Authors
ISBN
978-960-648-327-1
Pages
VIII + 282
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Χαιρετισμός Προέδρου Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Χριστόφορου Σεβαστίδη

Εναρκτήρια Ομιλία προεδρεύουσας Ιουλίας Αργυροπούλου

Συνθετική επισκόπηση των νέων πτωχευτικών ρυθμίσεων του Ν. 4738/2020 για την ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας

Γεώργιος Ν. Μιχαλόπουλος

Προϋποθέσεις κήρυξης της πτώχευσης και διορισμοί διαχειριστών αφερεγγυότητας

Σπύρος Δ. Ψυχομάνης

Οι καινοτομίες του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, που αφορούν τον εισηγητή πτωχεύσεων και την εξέλεγξη των πιστώσεων

Θεοκτή Ε. Νικολαΐδου

Ζητήματα εκκαθάρισης και διανομής της πτωχευτικής περιουσίας μετά τον Ν. 4738/2020

Γεώργιος Λαζαρίδης

Η προστασία του οφειλέτη στον Ν. 4738/2020: απαλλαγή και κύρια κατοικία

Γιώργος Ψαρουδάκης

Η δίκη της πτώχευσης και των προληπτικών μέτρων της μετά τον Ν. 4738/2020

Βασίλειος Α. Χατζηιωάννου

Η δικονομική διάσταση της διαδικασίας της εξυγίανσης υπό το πρίσμα του Ν. 4738/2020

Ιωάννης Μαμαδάς

Ζητήματα εφαρμογής από την πτώχευση μικρού αντικειμένου

Βασίλειος Φούρκας

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πτωχευτικός Κώδικας και Συναφή Νομοθετήματα, 14η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #25
Είναι γνωστό πως με το νόμο 4738/2020, που φέρει τον μάλλον ψευδεπίγραφο τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας», εισήχθη στη χώρα μας νέος Πτωχευτικός Κώδικας....
Σ. Κόκκινος, Η επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών ως προϋπόθεση κήρυξης της πτώχευσης, 2020
Το παρόν έργο αποτελεί μια εκτενή μελέτη του θέματος της επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών ως προϋπόθεσης κήρυξης της πτώχευσης. Μέσα από μια πλήρη νομοθετική και νομολογιακή...
Α. Κρητικός, Pύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Συμπλήρωμα, 2018
Στο παρόν Συμπλήρωμα κρίθηκε αναγκαία η δημοσίευση του κειμένου όλων των άρθρων του Ν. 3869/2010 με τη διατύπωση που λαμβάνουν μετά τον Ν. 4549/2018, η ερμηνεία των νέων...