Αθ. Γεωργιάδης/Δ. Αυγητίδης/Α. Ρόκας..., Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 2022


Αθ. Γεωργιάδης/Δ. Αυγητίδης/Α. Ρόκας..., Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, 2022

Το παρόν έργο κυκλοφορεί με αφορμή την πρώτη διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος, με θέμα «Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων». Ειδικότερα, αναλύονται δύο ιδιαίτερα σημαντικά νομοθετήματα, ο νόμος 4738/2020 με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» και ο νόμος 4745/2020 με τίτλο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 κ.λπ.».

Τα παραπάνω νομοθετήματα ήρθαν να ρυθμίσουν καταστάσεις από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα μας βαρύτατα τα τελευταία χρόνια, και οι οποίες, δυσμενείς ασφαλώς, επιτάθηκαν από τους οικονομικούς –και όχι μόνον– αποκλεισμούς της πανδημίας του κορονοϊού. Εκλεκτοί εισηγητές καλούνται να φωτίσουν σημαντικές πτυχές των ανωτέρω νομοθετικών ρυθμίσεων και να παρουσιάσουν, να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν κρίσιμα πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν, ιδίως κατά την εφαρμογή τους.

Edition info

Title
Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
Επιστημονική Διαδικτυακή Εκδήλωση Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020
© 2022
Authors
Series
ISBN
978-960-648-483-4
Pages
116
Temporarily out of stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Αθανάσιος Γ. Γεωργιάδης, Εισαγωγικό σημείωμα

Δημήτριος Κ. Αυγητίδης, Νέο πτωχευτικό δίκαιο και η δεύτερη ευκαιρία του οφειλέτη εμπόρου

Αλέξανδρος Ν. Ρόκας, Η εκποίηση της επιχείρησης του οφειλέτη ως συνόλου στη νέα πτωχευτική διαδικασία (ν. 4738/2020) – Αντιπαραβολή με τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης.

Γεώργιος Ψαρουδάκης, Η αφερεγγυότητα του μη επιχειρηματία οφειλέτη στο νέο πτωχευτικό δίκαιο

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Η νέα διαδικασία εκδίκασης των αιτήσεων ρύθμισης υπερχρεωμένων νοικοκυριών κατά το Ν. 4745/2020. Μια κριτική αποτίμηση

Content type

Categories

Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Πτωχευτικός Κώδικας και Συναφή Νομοθετήματα, 13η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #25
Ο νόμος 4818/2021 (ΦΕΚ Α’ 124/18.7.2021) επέφερε, πολύ γρήγορα, με τις διατάξεις του πολλές αλλαγές. Ακολούθησαν και κάποιες μικρές ακόμα αλλαγές κυρίως με το ν. 4821/2021....
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Χ. Σεβαστίδης/Γ. Μιχαλόπουλος..., Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο - Ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, 2021
Οι σαρωτικές αλλαγές του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα και οι επιπτώσεις σε ουσιαστικό, δικονομικό και κοινωνικό επίπεδο
Σ. Κόκκινος, Η επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών ως προϋπόθεση κήρυξης της πτώχευσης, 2020
Το παρόν έργο αποτελεί μια εκτενή μελέτη του θέματος της επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών ως προϋπόθεσης κήρυξης της πτώχευσης. Μέσα από μια πλήρη νομοθετική και νομολογιακή...
Α. Κρητικός, Pύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Συμπλήρωμα, 2018
Στο παρόν Συμπλήρωμα κρίθηκε αναγκαία η δημοσίευση του κειμένου όλων των άρθρων του Ν. 3869/2010 με τη διατύπωση που λαμβάνουν μετά τον Ν. 4549/2018, η ερμηνεία των νέων...