Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη/Α. Κοτζάμπαση/Σ. Νικηφόρου-Αναστασιάδου, Σύμφωνο συμβίωσης και μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο (Ν. 3719/2008), 2009


Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη/Α. Κοτζάμπαση/Σ. Νικηφόρου-Αναστασιάδου, Σύμφωνο συμβίωσης και μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο (Ν. 3719/2008), 2009 Στο παρόν βιβλίο εξετάζονται οι μεταρρυθμίσεις που εισάγει ο νέος νόμος 3719/2008 όσον αφορά στην οικογένεια, στο παιδί και στην κοινωνία. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση των ρυθμίσεων, στην ερμηνεία τους αλλά και στα ζητήματα που ανακύπτουν από το νέο αυτό νόμο.

Edition info

Title
Σύμφωνο συμβίωσης και μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο (Ν. 3719/2008)
© 2009
Editor
Authors
Series
ISBN
978-960-445-443-3
Pages
V + 77
Price
€ 9.00
In stock

Table of contents   +

Θάνος Γεωργιάδης, Εισαγωγική ομιλία 1

Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Σύμφωνο συμβίωσης: Η σύστασή του και οι σχέσεις των μερών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 7

Αθηνά Κοτζάμπαση, Σύμφωνο συμβίωσης: Η λύση του και οι έννομες συνέπειές της

Σοφία Αναστασιάδου-Νικηφόρου, Οι μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο με το Ν. 3719/2008


Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Κοτζάμπαση, Εγχειρίδιο Οικογενειακού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα ευσύνοπτο εγχειρίδιο με το οποίο παρουσιάζονται και αναλύονται οι διατάξεις του οικογενειακού δικαίου που περιέχονται στον Αστικό Κώδικα, αλλά και...
Κ. Πανάγος, Παρένθετη Μητρότητα: Ελληνικό νομικό καθεστώς και εγκληματολογικές προεκτάσεις, 2023
Συστηματική ανάλυση της παρένθετης μητρότητας υπό το ελληνικό νομικό πλαίσιο με εγκληματολογικές προεκτάσεις απαραίτητες για τους νομικούς της πράξης
Απ. Γεωργιάδης, Οικογενειακό Δίκαιο, 3η έκδ., 2022
Η πλέον επικαιροποιημένη και πλήρης εικόνα του Οικογενειακού Δικαίου
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων