Δ. Χαραλάμπης/Τ. Βιδάλης/Ε. Κανελλοπούλου..., Τηλεπικοινωνίες στην κοινωνία της πληροφορίας, 2003


Δ. Χαραλάμπης/Τ. Βιδάλης/Ε. Κανελλοπούλου..., Τηλεπικοινωνίες στην κοινωνία της πληροφορίας, 2003

Ο χώρος των τηλεπικοινωνιών αλλάζει ριζικά όψη. Σε μια περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας, που συνοδεύθηκε από νέα προϊόντα και υπηρεσίες, αρχίζει να φαίνεται ότι ο τομέας αυτός δεν αποτελεί παρά μια όψη του ευρύτερου φαινομένου που συνηθίσαμε να ονομάζουμε «κοινωνία της πληροφορίας». Η προοπτική της τεχνολογικής «σύγκλισης» των διαφορετικών μέσων επικοινωνίας, στο περιβάλλον μιας νέας αγοράς, που άφησε στο παρελθόν το κρατικό μονοπώλιο των τηλεπικοινωνιών, επηρεάζει ήδη την καθημερινότητά μας και πρόκειται να αλλάξει σημαντικά στο μέλλον τα δεδομένα των κοινωνικών σχέσεων.

Σε αυτό το τοπίο των αλλαγών το δίκαιο προσπαθεί να εξασφαλίσει σταθερότητα, δίχως να εμποδίσει την πρόοδο. Στον τόμο αυτόν επιχειρείται μια ανίχνευση των σύγχρονων τάσεων στο δίκαιο των τηλεπικοινωνιών και γίνεται προσπάθεια να συνδεθούν με τις «σταθερές» του νομικού μας συστήματος. Γιατί όσο και αν ο νόμος μοιάζει «συντηρητικός» στα μάτια όσων δοκιμάζουν τις καινοτομίες, η έλλογη άρθρωσή του σε ένα συνεκτικό σύστημα λειτουργεί πάντοτε ως πλεονέκτημα για να προωθούνται οι τελευταίες.

Edition info

Title
Τηλεπικοινωνίες στην κοινωνία της πληροφορίας
Ιδρυτής Σειράς: Γ. Παπαδημητρίου
© 2003
Series directors
Authors
Series
ISBN
978-960-301-785-X
Pages
121
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Ψηφιακή επανάσταση, παγκοσμιοποίηση, δικαιώματα και ελευθερίες

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ

1. Το πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο των εννοιών της σύγχρονης μεταβατικής περιόδου

2. Το πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης

3. Η κρίση της κρατοκεντρικής κεϋνσιανής ρύθμισης

4. Η προοπτική νέων μορφών μετα-εθνικής επαναρρύθμισης

5. Ο νέος ρόλος του κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική για τις επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Τα πολλαπλά επίπεδα ρύθμισης ενός εκ φύσεως διεθνικού πεδίου κοινωνικής και οικονομικής δράσης

Α. Διεθνές, κοινοτικό και συγκριτικό δίκαιο

1. Διεθνείς ρυθμίσεις για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών ΕΛΙΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

α. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

β. Συμβούλιο της Ευρώπης

γ. Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

δ. Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU)

ε. Οι ειδικές πτυχές των διεθνών τηλεπικοινωνιακών ρυθμίσεων

2. Το κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

α. Πρωτογενές δίκαιο

αα. Διευρωπαϊκά δίκτυα, εσωτερική αγορά και ελεύθερος ανταγωνισμός

αβ. Οι νομικές βάσεις της αρμοδιότητας του κοινοτικού νομοθέτη

β. Παράγωγο δίκαιο

βα. Πρώτη περίοδος: η απόφαση British Telecom και οι πρώτοι κλυδωνισμοί των κρατικών μονοπωλίων

ββ. Δεύτερη περίοδος: η σταδιακή απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς

βγ. Τρίτη περίοδος: η ουδέτερη κανονιστική αντιμετώπιση της τεχνολογικής σύγκλισης

3. Συγκριτικά δεδομένα ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΡΑΠΙΔΗ

α. Η.Π.Α.

β. Ηνωμένο Βασίλειο

γ. Γερμανία

δ. Γαλλία

ε. Γενικές τάσεις

Β. Εθνικό δίκαιο

1. Η αντιφατική εξέλιξη της απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΚΗΣ

α. Το καθεστώς του κρατικού μονοπωλίου

β. Ο ν. 2075/1992

γ. Ο ν. 2246/1994

δ. Η περιπτωσιολογική επαναφορά στον κανόνα της απελευθέρωσης

ε. Ο ν. 2867/2000

στ. Η αναβάθμιση της Ε.Ε.Τ.Τ.

2. Το νέο status του πολίτη στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΤΑΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΚΗΣ

α. Από την ελευθερία της πληροφόρησης στο δικαίωμα στην πληροφόρηση ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΚΗΣ

β. Το νέο δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΚΗΣ

γ. Ανταγωνισμός: η νέα οργάνωση της επιχειρηματικής δράσης ΤΑΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗΣ

δ. Πνευματική ιδιοκτησία ΤΑΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗΣ

ε. Η νέα οργάνωση της ιδιωτικότητας ΤΑΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗΣ

στ. Η απόλαυση κοινωνικών δικαιωμάτων ΤΑΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗΣ

ζ. Οι προοπτικές για τα πολιτικά δικαιώματα ΤΑΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗΣ

3. Ο εθνικός καταμερισμός της άσκησης πολιτικής στον τομέα των τηλεπικοινωνιών ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

α. Ο νέος ρόλος της Πολιτείας

β. Η εκτελεστική λειτουργία

βα. Τα συναρμόδια Υπουργεία

ββ. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το κράτος ως εγγυητής της συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας

1. Ο αναγκαίος “αυτοπεριορισμός” της διοίκησης: η θωράκιση των δικαιωμάτων ΤΑΚΗΣ ΒΙΔΑΛΗΣ

α. Δικαστήρια

β. Ανεξάρτητες Δημόσιες Αρχές

2. Η αναγκαία δραστηριοποίηση της διοίκησης ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΚΗΣ

α. Όψεις της ρυθμιστικής δράσης της διοίκησης στον τομέα των επικοινωνιών

β. Παροχική διοίκηση και κοινωνική συνοχή

Βασική Βιβλιογραφία

Γλωσσάρι τηλεπικοινωνιακών όρων

Πίνακας νομοθετημάτων

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Γ. Ζέκος, Τεχνητή Νοημοσύνη & Ανταγωνισμός, 2024
Συστηματική οικονομική και νομική ανάλυση ζητημάτων ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης
Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Δ. Ορφανίδης, Homo Sapiens ἢ Cyborg Sapiens;, 2024
Μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση κρίσιμων πρακτικών προβλημάτων και ηθικών ανησυχιών στο πλαίσιο της ταχείας, ριζικής μετάβασης προς την τεχνητή νοημοσύνη
Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ραγδαία νομοθετική παραγωγή επέβαλε την αναθεώρηση της παρούσας συλλογής νομοθεσίας του δικαίου πληροφορικής και διαδικτύου. Οι αλλαγές αφορούν όλα τα πεδία του δικαίου που...
Γ. Ζέκος, Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο ελληνικό δίκαιο, 2023
Ανάλυση σύγχρονων και κρίσιμων ζητημάτων στο δίκαιο των συμβάσεων μεταφοράς και την ευθύνη του μεταφορέα υπό το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων