Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, Trust και καταπίστευση, 2η έκδ., 2002


Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, Trust και καταπίστευση, 2η έκδ., 2002

Η αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα στην κοινή ιστορική καταγωγή των δύο θεσμών και η διαφοροποίηση των σύγχρονων μορφολογικών χαρακτηριστικών τους και η δυνατότητα άμβλυνσης της αντίθεσης αυτής με τον εμπλουτισμό του νομικού καθεστώτος της καταπίστευσης με μορφολογικά στοιχεία του trust (πρώτο μέρος). Η μακροπρόθεσμη ρύθμιση και η ουδέτερη διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας, η διαχείριση περιουσίας που αφιερώνεται σε κοινωφελείς σκοπούς, η διαχείριση ομαδικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και τέλος, η εξασφάλιση απαιτήσεων (δεύτερο μέρος).

Edition info

Title
Trust και καταπίστευση
Συγκριτική θεώρηση
© 2002
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-301-663-2
Pages
383
Price
€ 32.50
In stock

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Σ. Χριστοφορίδης, Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 2η έκδ., 2023
Ένας χρηστικός οδηγός με ανάλυση όλης της σχετικής νομοθεσίας και χρήσιμα υποδείγματα
Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς/Σ. Μαυρίδης..., Μισθώσεις, 2η έκδ., 2021
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #1
Η επίδραση του Covid-19 στο πεδίο των μισθώσεων σε ουσιαστικό, δικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο- εμπλουτισμένη και επαυξημένη έκδοση
Χ. Παπαδάκης, Εγχειρίδιο Εμπορικών Μισθώσεων, 2η έκδ., 2016
Η νέα έκδοση του παρόντος αντιμετωπίζει με πληρότητα όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από τις εμπορικές μισθώσεις, όπως αυτές ρυθμίστηκαν με τον ν. 4242/2014 και άλλες...
Ε. Ρίζος, Συμβάσεις Ξενοδόχων - Ταξιδιωτικών πρακτόρων, 2016
Στο βιβλίο αυτό αναλύεται η, ελλιπώς ρυθμισμένη στο ελληνικό δίκαιο, ξενοδοχειακή σύμβαση και οι επιμέρους μορφές της, δηλαδή οι συμβάσεις μεταξύ ξενοδόχων και ταξιδιωτικών...