Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου/Α. Στεργίου/Β. Κόνιαρης..., Ευρωπαϊκές πολιτικές από και προς την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 2018


Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου/Α. Στεργίου/Β. Κόνιαρης..., Ευρωπαϊκές πολιτικές από και προς την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 2018

Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότηση για την υλοποίηση του Προγράμματος Jean Monnet, «Διάλογοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου».

Αποτέλεσμα του Προγράμματος συνιστά και η παρούσα τρίτομη συλλογική έκδοση που πραγματεύεται κρίσιμα τρέχοντα ζητήματα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής διάστασης της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στον παρόντα τρίτο τόμο με τίτλο «Ευρωπαϊκές πολιτικές από και προς την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων» τίθενται προβληματικές και διερευνώνται ζητήματα σχετικά με κοινωνικά δικαιώματα και διακρίσεις, καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, προστασία των ευάλωτων ατόμων, εταιρότητα και δικαιώματα στην Ευρώπη.

Edition info

Title
Ευρωπαϊκές πολιτικές από και προς την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων
© 2018
Editors
Authors
Series
ISBN
978-960-568-874-5
Pages
VIII + 260
Price
€ 25.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Μέρος A΄

Κοινωνικά δικαιώματα και διακρίσεις

Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και τα ελληνικά μέτρα λιτότητας: Σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις αριθ. 65 και 66/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου

Η μη οπισθοδρόμηση των κοινωνικών δικαιωμάτων (η αρχή του «standstill») στη διεθνή της διάσταση

Άγγελος Στεργίου

Το δικαίωμα της ενημέρωσης και διαβούλευσης ως ξεχωριστού δικαιώματος των εργαζομένων

Βασίλειος Κόνιαρης

Μέρος Β΄

Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

EU legal framework on human trafficking: Strengthening the procedure of identification of victims

Metaxia Kouskouna

Η δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους επί υπόπτων εμπορίας ανθρώπων αλλοδαπών πλοίων

Ιωάννης Π. Τζιβάρας

Εταιρική ευθύνη και ζητήματα αποτελεσματικής ένδικης προστασίας για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων

Ελένη Μίχα

Μέρος Γ΄

Προστασία ευάλωτων ομάδων

The international community and the protection of old age

Paraskevi Naskou-Perraki

European Union and gender based violence: Overview of policies and legislation

Nikolaos Gaitenidis

Ζητήματα διακρίσεων εις βάρος των Ρομά

Άγγελος Χατζηνικολάου

Μέρος Δ΄

Ετερότητα και δικαιώματα στην Ευρώπη

Σεξουαλικός προσανατολισμός και ταυτότητα φύλου στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη νομολογία του Δικαστηρίου της

Λίνα Παπαδοπούλου

Μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Βασίλειος Ε. Γραμματίκας

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Αλιγιζάκη, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Θεμελιωδών Ελευθεριών-Δικαιωμάτων, 2024
Μια συστηματική διερεύνηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου των θεμελιωδών ελευθεριών, με έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης
Σ. Μηναΐδης, Μελέτες Κοινοβουλευτικού Δικαίου, τόμ. 1, 2024
Συλλογή δημοσιευμάτων για τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς και τις πρακτικές εφαρμογής τους
Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 5η έκδ., 2023
Η πληρέστερη, σύγχρονη και επικαιροποιημένη παρουσίαση όλων των ζητημάτων του Συνταγματικού Δικαίου
Κ. Χρυσόγονος, Εισηγήσεις ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 2023
Ευσύνοπτη παρουσίαση των κρισιμότερων ζητημάτων της νομικής προστασίας των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων