Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου/Α. Στεργίου/Β. Κόνιαρης..., Ευρωπαϊκές πολιτικές από και προς την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 2018


Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου/Α. Στεργίου/Β. Κόνιαρης..., Ευρωπαϊκές πολιτικές από και προς την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 2018

Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδότηση για την υλοποίηση του Προγράμματος Jean Monnet, «Διάλογοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου».

Αποτέλεσμα του Προγράμματος συνιστά και η παρούσα τρίτομη συλλογική έκδοση που πραγματεύεται κρίσιμα τρέχοντα ζητήματα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής διάστασης της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στον παρόντα τρίτο τόμο με τίτλο «Ευρωπαϊκές πολιτικές από και προς την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων» τίθενται προβληματικές και διερευνώνται ζητήματα σχετικά με κοινωνικά δικαιώματα και διακρίσεις, καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, προστασία των ευάλωτων ατόμων, εταιρότητα και δικαιώματα στην Ευρώπη.

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Μέρος A΄

Κοινωνικά δικαιώματα και διακρίσεις

Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και τα ελληνικά μέτρα λιτότητας: Σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις αριθ. 65 και 66/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου

Η μη οπισθοδρόμηση των κοινωνικών δικαιωμάτων (η αρχή του «standstill») στη διεθνή της διάσταση

Άγγελος Στεργίου

Το δικαίωμα της ενημέρωσης και διαβούλευσης ως ξεχωριστού δικαιώματος των εργαζομένων

Βασίλειος Κόνιαρης

Μέρος Β΄

Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

EU legal framework on human trafficking: Strengthening the procedure of identification of victims

Metaxia Kouskouna

Η δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους επί υπόπτων εμπορίας ανθρώπων αλλοδαπών πλοίων

Ιωάννης Π. Τζιβάρας

Εταιρική ευθύνη και ζητήματα αποτελεσματικής ένδικης προστασίας για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων

Ελένη Μίχα

Μέρος Γ΄

Προστασία ευάλωτων ομάδων

The international community and the protection of old age

Paraskevi Naskou-Perraki

European Union and gender based violence: Overview of policies and legislation

Nikolaos Gaitenidis

Ζητήματα διακρίσεων εις βάρος των Ρομά

Άγγελος Χατζηνικολάου

Μέρος Δ΄

Ετερότητα και δικαιώματα στην Ευρώπη

Σεξουαλικός προσανατολισμός και ταυτότητα φύλου στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη νομολογία του Δικαστηρίου της

Λίνα Παπαδοπούλου

Μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Βασίλειος Ε. Γραμματίκας

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Π. Νάσκου-Περράκη, Δικαιώματα του Ανθρώπου, 3η έκδ., 2022
Η νέα έκδοση αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση του νομικού κόσμου, δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων, φοιτητών, ερευνητών διαφόρων κλάδων και ασχολούμενων επαγγελματικά με...
Σ.-Ι. Κουτνατζής, Η συνταγματοποίηση του δικονομικού δικαίου, 2021
Σειρά: Human Rights - Menschenrechte Droits de l’ Homme - Ανθρώπινα Δικαιώματα, #14
Η ανάγκη μελέτης του παρόντος έργου γεννάται από τη διαπίστωση ότι το δικονομικό δίκαιο είναι σήμερα, σε μεγάλο βαθμό, συνταγματικό δί­καιο. Στις συνταγματικές δικο­νομικές...
Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου/Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Σύγχρονα θέματα του δικαίου απαγόρευσης των διακρίσεων και η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, 2020
Το βιβλίο «Σύγχρονα Θέματα του Δικαίου Απαγόρευσης των Διακρίσεων και η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία» είναι ένα συλλογικό έργο που εμπεριέχει τις...