Α. Παπαϊωάννου, Πολιτική και δικαιοσύνη στη δίνη του Brexit, 2017


Α. Παπαϊωάννου, Πολιτική και δικαιοσύνη στη δίνη του Brexit, 2017

Τον Ιανουάριο του 2017, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε την απόφαση Miller που δίκαια θεωρήθηκε ιστορική. Το δικαστήριο αποφάνθηκε (με ψήφους 8-3) ότι η κυβέρνηση δεν μπορούσε να ενεργοποιήσει τη διαδικασία αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση –παρά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος υπέρ του Brexit- χωρίς προηγούμενο νόμο με τον οποίο το Κοινοβούλιο να της παρέχει σχετική εξουσιοδότηση.

Η συγκεκριμένη απόφαση (όπως και εκείνη του Πρωτοδικείου του Λονδίνου τον Οκτώβριο του 2016) ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από την πλευρά των ευρω-σκεπτικιστών στο χώρο της πολιτικής και των ΜΜΕ καθώς θεωρήθηκε –άδικα- ότι επιχειρεί να αναιρέσει την ετυμηγορία του βρετανικού λαού στο πρόσφατο δημοψήφισμα.

Τη σημαντική αυτή απόφαση παρουσιάζει και σχολιάζει στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό ο συγγραφέας του βιβλίου αναλύοντας τα κύρια ζητήματα που αντιμετώπισε το δικαστήριο:

- τη δύσκολη συνύπαρξη του βρετανικού συνταγματικού δικαίου με το ευρωπαϊκό δίκαιο,

- τη σχέση εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας και

- το ρόλο της δικαιοσύνης έναντι των δύο άλλων εξουσιών.

Παράλληλα, όμως, το βιβλίο αναδεικνύει και το πολιτικό πλαίσιο της υπόθεσης. Παρουσιάζονται κρίσιμες κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις σχετικά με το δημοψήφισμα και το Brexit ενώ, παράλληλα, γίνεται και μια πολιτική αναδρομή στη μακρά πορεία από το δημοψήφισμα του 1975 (οπότε ο βρετανικός λαός είχε ταχθεί με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της παραμονής στην, τότε, Ε.Ο.Κ.) μέχρι το δημοψήφισμα του Brexit, και ανιχνεύονται τα πολιτικά αίτια της μεταστροφής αυτής.

Το βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε νομικό που επιθυμεί να γνωρίσει τα κρίσιμα συνταγματικά διλήμματα που δημιούργησε η έναρξη της διαδικασίας του Brexit.

Ταυτόχρονα όμως θα φανεί ιδιαίτερα ενδιαφέρον και για όποιον Έλληνα πολίτη αναρωτιέται πώς έφτασε αυτή η χώρα στην έξοδο από την ΕΕ χωρίς αυτό να το έχει επιδιώξει καμία εκλεγμένη κυβέρνηση και σχεδόν κανένα πολιτικό κόμμα.

Είναι προφανές ότι υπάρχουν διδάγματα να αντληθούν και από ελληνικής πλευράς, καθώς, μάλιστα, η Ελλάδα αναφέρθηκε και από τους βρετανούς δικαστές και από τους βουλευτές

Edition info

Title
Πολιτική και δικαιοσύνη στη δίνη του Brexit
© 2017
Series directors
Author
Series
ISBN
978-960-568-712-0
Pages
XII + 221
Price
€ 18.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: το θεσμικο πλαισιο

1. Η εξέλιξη του βρετανικού πολιτεύματος και η «κοινο­βου­λευ­τική κυριαρχία»

2. Η κοινοβουλευτική κυριαρχία και το ευρωπαϊκό δίκαιο

3. Το «εκτελεστικό» ή «βασιλικό προνόμιο»

4. Το άρθρο 50 της Συνθήκης για την ΕΕ

5. Ο θεσμός του δημοψηφίσματος στο ΗΒ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Η εξαγγελία για διενέργεια δημοψηφίσματος και η συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή

2. Η απόφαση του Πρωτοδικείου και η υποδοχή της από τα ΜΜΕ και τον πολιτικό κόσμο

3. Από το Ανώτατο Δικαστήριο στο νομοσχέδιο για την ενεργο­ποίηση του άρθρου 50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ BREXIT

1. Η απόφαση του Πρωτοδικείου.

2. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

(i) H γνώμη της πλειοψηφίας.

(ii) Η γνώμη της μειοψηφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΜΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου

R v Secretary of State for Exiting the European Union [2017] UKSC 5.

Γνώμη της πλειοψηφίας (Λόρδοι Neuberger, Πρόεδρος, Lady Hale, Αντιπρόεδρος, και οι Λόρδοι Mance, Kerr, Clarke, Wilson, Sumption και Hodge)

Γνώμη του Λόρδου Reed (μειοψηφία)

Γνώμη του Λόρδου Carnwath (μειοψηφία)

Γνώμη του Λόρδου Hughes (μειοψηφία)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

1. Ελληνόγλωσση.

2. Ξενόγλωσση.

3. Εκθέσεις - Πρωτογενείς πηγές

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως