Α. Κουτσουράδης, Η ροή πληροφοριών στις αστικές έννομες σχέσεις, 1998


Α. Κουτσουράδης, Η ροή πληροφοριών στις αστικές έννομες σχέσεις, 1998
  • Ανάλυση και παραδείγματα της διακίνησης πληροφοριών στο ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.
  • Συστηματοποίηση των διάσπαρτων μηχανισμών που προβλέπει ο Αστικός Κώδικας και εξειδίκευση στο χώρο των ενεργητικών μορφών πληροφόρησης, με παραδειγματική μορφή την αξίωση εκ του νόμου παροχής πληροφοριών.
  • Οι προσπάθειες περιορισμού της απεριόριστης πληροφόρησης.

Edition info

Title
Η ροή πληροφοριών στις αστικές έννομες σχέσεις
Το παράδειγμα της ex lege αξίωσης παροχής τους
© 1998
Author
ISBN
978-960-301-341-2
Pages
514
Price
€ 44.00
In stock

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Αστικός κώδικας, 8η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #1
Ο Αστικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010...
Θ. Τροκάνας, Η πλάνη στη βούληση κατά τον Αστικό Κώδικα, 2023
Μια πλήρης πραγματεία στο θέμα της πλάνης στη βούληση σε όλο το εύρος του Αστικού Δικαίου
Ε. Αλαφραγκής, Η συναίνεση των προσώπων κατά τον Αστικό Κώδικα, 2021
Συστηματοποίηση και ανάλυση όλων των μορφών συναίνεσης κατά τις διατάξεις του ΑΚ