Α. Κουτσουράδης/Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου/Α. Χατζαντώνης..., Τουρισμός και δίκαιο, 2002


Α. Κουτσουράδης/Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου/Α. Χατζαντώνης..., Τουρισμός και δίκαιο, 2002

Ο τόμος αυτός, 420 σελίδων, περιλαμβάνει το πρόγραμμα, τις εισηγήσεις και τιςπαρεμβάσεις στο πρώτο και μοναδικό μέχρι στιγμής συνέδριο, που διοργανώθηκε στηχώρα μας, με αντικείμενο την συζήτηση σε βάθος των νομικών προβλημάτων της τουριστικής μας βιομηχανίας.

Η επιστημονική αυτή εκδήλωση προήλθε από το τμήμα Νομικής της σχολής Ν.Ο.Π.Ετου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον Δήμο Μαλίων Ηρακλείου Κρήτης.

Ειδικότερα, το βιβλίο περιέχει 10 εισηγήσεις και 3 παρεμβάσεις, που καλύπτουνειδικούς νομικούς προβληματισμούς με τους οποίους έρχεται καθημερινά αντιμέτωπηη πράξη σε θέματα αστικού, ιδιωτικού διεθνούς, εργατικού, φορολογικού και ευρωπαϊκούδικαίου καθώς και 1 εισήγηση και 2 παρεμβάσεις, που αναφέρονται σε οικονομικήςφύσεως προβλήματα των τουριστικών επιχειρήσεων.

Εισηγητές και παρεμβαίνοντες είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., ειδικοί ερευνητές,εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επίσημων φορέων άσκησης της τουριστικήςπολιτικής και δικηγόροι με εμπειρία στα θέματα του τουρισμού.

Χορηγοί της παρούσας έκδοσης των Πρακτικών υπήρξαν ο Δήμος Μαλίων, το ΞενοδοχειακόΕπιμελητήριο Ελλάδος και η Ένωση ξενοδόχων της Κω.

Edition info

Title
Τουρισμός και δίκαιο
Προβλήματα και προοπτικές. Πρακτικά συνεδρίου Μάλια Ηρακλείου Κρήτης (30 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2000)
© 2002
Editor
Authors
ISBN
978-960-301-648-9
Pages
XV + 420
Price
€ 38.00
In stock

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών νομοθετικών μεταβολών με...
Αστικός κώδικας, 8η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #1
Ο Αστικός Κώδικας της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010...
Θ. Τροκάνας, Η πλάνη στη βούληση κατά τον Αστικό Κώδικα, 2023
Μια πλήρης πραγματεία στο θέμα της πλάνης στη βούληση σε όλο το εύρος του Αστικού Δικαίου
Ε. Αλαφραγκής, Η συναίνεση των προσώπων κατά τον Αστικό Κώδικα, 2021
Συστηματοποίηση και ανάλυση όλων των μορφών συναίνεσης κατά τις διατάξεις του ΑΚ