Α. Άνθιμος/Π. Αρβανιτάκης/Π. Γέσιου-Φαλτσή..., Συγκριτικό δικονομικό δίκαιο και δικονομική ενοποίηση, 2022


Α. Άνθιμος/Π. Αρβανιτάκης/Π. Γέσιου-Φαλτσή..., Συγκριτικό δικονομικό δίκαιο και δικονομική ενοποίηση, 2022

Οποιαδήποτε προσπάθεια νομοθετικής ενοποίησης στον διεθνή χώρο προϋποθέτει λεπτές συγκριτικές ισορροπίες μεταξύ των επιμέρους εθνικών κανόνων, πολύ περισσότερο στον τομέα του δικονομικού δικαίου, όπου επικρατεί εθιμικά ο εθνοκεντρικός κανόνας forum regit processum. Για αυτό και οι μελέτες στο συγκεκριμένο αντικείμενο, εκτός από την αυτονόητη πρακτική τους σημασία στην κατανόηση αλλοδαπών εννόμων τάξεων που απασχολούν την ημεδαπή πράξη, φωτίζουν πάντοτε τα κύρια σημεία, στα οποία μπορεί να βασισθεί η ενοποίηση του δικονομικού δικαίου στον διεθνή χώρο.

Στην εξέλιξη του συγκριτικού δικονομικού δικαίου πρωτοστάτησε ο διεθνούς φήμης, φιλέλληνας Γερμανός Καθηγητής Peter Gilles, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πρόσφατα. Όπως διαπίστωσε ο ίδιος, κατά την αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., «αυτό που σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο, είναι η … λειτουργία της συγκριτικής του δικονομικού δικαίου, στα πλαίσια των κινήσεων διεθνοποίησης και παγκοσμιοποίησης …» όπου «επιτελεί … τη σπουδαιότερη λειτουργία της, με το να επιτυγχάνει την αναπόφευκτη προεργασία για την εξομοίωση των δικονομικών δικαίων …».

Ο τόμος, αφιερωμένος στη Μνήμη του Καθ. Gilles, με μελέτες από ακαδημαϊκούς που συνδέθηκαν μαζί του συναδελφικά, φιλικά ή ως μαθητές του, αναδεικνύει ακριβώς την πρακτική σημασία του συγκριτικού δικονομικού δικαίου και το μέγεθος της συμβολής του στη ενοποίηση του διεθνούς δικονομικού δικαίου. Με το περιεχόμενο αυτό εντάσσεται στις παράλληλες εκδόσεις του περιοδικού Lex&Forum «Opera Juris», όπου δημοσιεύονται συμβολές στο ευρωπαϊκό ιδιωτικό/δικονομικό διεθνές δίκαιο, οι οποίες λόγω του εύρους τους δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στα επιμέρους τεύχη του περιοδικού.

Edition info

Title
Συγκριτικό δικονομικό δίκαιο και δικονομική ενοποίηση
Μελέτες εις Μνήμην Καθηγητή Peter Gilles
Prozeßrechtsvergleichung und prozessuale Vereinheitlichung
© 2022
Editor
Authors
ISBN
978-960-648-425-4
Pages
XXIV + 274
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Συγγραφείς

Πρόλογος

Συγκριτική του δικονομικού δικαίου

+Peter Gilles, Ομότ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Φραγκφούρτης

Mutatio & Ementatio Libelli

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν.-Δικηγόρος

Η επίδραση αλλοδαπής διαιτητικής αποφάσεως θεσμικής διαιτησίας με διάδικο τη μητρική εταιρία σε δίκη της θυγατρικής στην ημεδαπή

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Ειδικοί δικονομικοί θεσμοί του αγγλικού δικαίου υπό το φως των προϋποθέσεων αναγνωρίσεως δικαστικών αποφάσεων κατά το άρθρο 323 ΚΠολΔ και τους Κανονισμούς 44/2001 και 1215/2012

Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Ομότ. Καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Η ικανότητα δικαίου και διαδίκου αλλοδαπής εταιρίας με καταστατική και πραγματική έδρα σε μη αναγνωρισμένο κράτος

Ρήγας Γ. Γιοβαννόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Εργασιακές σχέσεις στους ομίλους επιχειρήσεων

Δημήτρης Ζερδελής, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Prozeßrechtswissenschaft und Verfahrensrechtsreformen - Zum Einfluß und der Rolle der Prozeßrechtswissenschaft bei Reformen des deutschen Verfahrens- und Vollstreckungsrechts -

Nikolaj Fischer, Apl. Prof. Dr. J.-W. Goethe-Universität Frankfurt a.M./Universität Kassel

Το ζήτημα της “specific jurisdiction” σε υποθέσεις ευθύνης από ελαττωματικά προϊόντα μετά την απόφαση του US Supreme Court “Ford Motor CO v. Montana 8th Judicial District”: μία συγκριτική αποτίμηση με τις ρυθμίσεις του Καν. Βρυξέλλες Ια

Αναστασία Ν. Καλαντζή, Υποψ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ., Δικηγόρος

Η «Πιλοτική Δίκη» με βάση το υπό διαβούλευση Σχέδιο-Νόμου. Σκέψεις νομοτεχνικής και δογματικής φύσεως ως προς την προβλεπόμενη ρύθμιση με κριτική αξιολόγηση

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομότ. Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας, Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

English schemes of arrangement - [how] will they be recognized by the EU Member States?

Ελίνα Μουσταΐρα, Καθηγήτρια Συγκριτικού Δικαίου, Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Η έκδοση της βεβαιώσεως του άρθρου 53 ΚανΒρ Ια από το δικαστήριο που εξέδωσε διαταγή πληρωμής με βάση τους κανόνες του ΚΠολΔ

Νικόλαος Νίκας, Ομότ. Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Η σχέση του Κανονισμού 650/2012 με το εμπράγματο δίκαιο και το δίκαιο των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Λήδα-Μαρία Πίψου, Καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Why comparative procedural law matters: the Maltese rules on international jurisdiction as an ongoing comparative procedural experiment

Ιωάννης Ρεβολίδης, Λέκτωρ Δικαίου Διαδικτύου και Νέων Τεχνολογιών, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Μάλτας

Die Rechtsmittellehre Peter Gilles’ in der griechischen Prozeßrechtswissenschaft

Σπύρος Τσαντίνης, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας, Νομική Σχολή Δ.Π.Θ.

Einige Gedanken über die Gerichtsstandsvereinbarungen und die europȁische Rechtshȁngigkeit

Δημήτριος Τσικρικάς, Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας, Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Inhaltsverzeichnis

Autoren

Vorwort

Prozeßrechtsvergleichung (griech.)

+Peter Gilles, Emeritus Professor, Dr. jur. h.c., Dr. jur. h.c., J.-W. Goethe Universität, Frankfurt/M

Mutatio & Ementatio Libelli

Apostolos Anthimos, Dr. jur. - Rechtsanwalt

Die Wirkung eines ausländischen Schiedsurteils in einem institutionellen Schiedsverfahren mit der Muttergesellschaft als Partei im Verfahren der Tochtergesellschaft im Inland (griech.)

Paris Arvanitakis, Professor für Zivilprozeßrecht, Universität Thessaloniki

Eigenartige Prozessinstitutionen englischer Provenienz im Lichte der Urteilsanerkennungvoraussetzungen nach Artikel 323 grZPO und der Brüssel-I & Ia Verordnung (griech.)

Pelayia Yessiou-Faltsi, Emeritus Professor für Zivilprozeßrecht, Universität Thessaloniki

Die Rechts- und Parteifähigkeit einer ausländischer Gesellschaft mit tatsächlichen und satzungsmäßigen Sitz in einem nicht anerkannten Staat (griech.)

Rigas Giovannopoulos, Professor (W2) für Handelsrecht, Universität Thessaloniki

Αrbeitsverhältnisse im Konzern (griech.)

Dimitrios Zerdelis, Professor für Arbeitsrecht, Universität Thessaloniki

Prozeßrechtswissenschaft und Verfahrensrechtsreformen - Zum Einfluß und der Rolle der Prozeßrechtswissenschaft bei Reformen des deutschen Verfahrens- und Vollstreckungsrechts -

Nikolaj Fischer, Apl. Prof. Dr. J.-W. Goethe-Universität Frankfurt a.M./Universität Kassel

Die Frage der “specific jurisdiction” in Produkthaftungsfällen nach der Entscheidung des US Supreme Court “Ford Motor CO v. Montana 8th Judicial District”: eine vergleichende Bewertung mit den Bestimmungen von Brüssel Ia (griech.)

Anastasia Kalantzi, Doctorandin, Univestität Thessaloniki - Rechtsanwalt

Der “Musterprozess” nach dem –im Verfahren der öffentlichen Anhörung– Gesetzesentwurf. Gedanken aus der Sicht der Gesetzesgebungstechnik und der Dogmatik in Bezug auf die vorgesehene Regelung unter kritischer Betrachtungsweise (griech.)

Nikolaos Klamaris, Emeritus Professor für Zivilprozeßrecht, Universität Athen

English schemes of arrangement - [how] will they be recognized by the EU Member States?

Elina Moustaira, Professor für Rechtsvergleichung, Universität Athen

Die Ausstellung der Bescheinigung nach Artikel 53 EuGVVO vom Gericht des Mahnbescheids, die gemäß den nationalen Vorschriften erteilt wurde (griech.)

Nikolaos Nikas, Emeritus Professor für Zivilprozeßrecht, Universität Thessaloniki

Das Verhältnis der Verordnung 650/2012 zum Sachenrecht und ehelichen Güterrecht nach der Rechtsprechung des EuGH (griech.)

Leda-Maria Pipsou, Professor für Zivilprozeßrecht, Universität Thessaloniki

Why comparative procedural law matters: the Maltese rules on international jurisdiction as an ongoing comparative procedural experiment

Ioannis Revolidis, Junior Professor für Blockchain und Neuen Technologien Recht, Universität Malta

Die Rechtsmittellehre Peter Gilles’ in der griechischen Prozeßrechtswissenschaft

Spyros Tsantinis, Professor für Zivilprozeßrecht, Universität Thrazien

Einige Gedanken über die Gerichtsstandsvereinbarungen und die europaȁische Rechtshȁngigkeit

Dimitrios Tsikrikas, Professor für Zivilprozeßrecht, Universität Athen

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Ε. Ασημακοπούλου, Η διεθνής δικαιοδοσία διασυνοριακών διαφορών εταιριών κατά τον κανονισμό 1215/2012, 2023
Series: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #7
Πλήρης ανάλυση ζητημάτων γύρω από τις διασυνοριακές διαφορές εταιριών υπό το πρίσμα του Καν. 1215/2012 με έμφαση στη νομολογία του ΔΕΕ
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως
Π. Γέσιου-Φαλτσή, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3α, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως