Ελληνικά English
| | | |

Books


Α. Αιγυπτιάδης, Ομοιόμορφοι κανόνες και συνήθειες του διεθνούς εμπορικού επιμελητηρίου για τις ενέγγυες πιστώσεις, 2002

Edition info

Title
Ομοιόμορφοι κανόνες και συνήθειες του διεθνούς εμπορικού επιμελητηρίου για τις ενέγγυες πιστώσεις
© 2002
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-301-602-0
Pages
397
Price
€ 44.00
In stock

Α. Αιγυπτιάδης, Ομοιόμορφοι κανόνες και συνήθειες του διεθνούς εμπορικού επιμελητηρίου για τις ενέγγυες πιστώσεις, 2002


Α. Αιγυπτιάδης, Ομοιόμορφοι κανόνες και συνήθειες του διεθνούς εμπορικού επιμελητηρίου για τις ενέγγυες πιστώσεις, 2002

Ο Απόστολος Αιγυπτιάδης, ανώτερο τραπεζικό στέλεχος και διδάκτορας εμπορικού δικαίου του ΑΠΘ, ασχολείται με τις ενέγγυες πιστώσεις για περισσότερα από 20 χρόνια. Ως εκπαιδευτής τραπεζικών στελεχών σε θέματα διεθνούς εμπορίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ως εμπειρογνώμονας στα πλαίσια ειδικών επιτροπών του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και ως συνεργάτης ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα έχει αντιμετωπίσει σε βάθος το σύνολο των θεμάτων που αναφέρονται στην τραπεζική ενέγγυα πίστωση και τους κανόνες που τη διέπουν.

Συνεπώς, η προσέγγιση και ανάλυση των Ομοιόμορφων Κανόνων που περιέχεται στο βιβλίο γίνεται υπό δύο οπτικές γωνίες, του εμπορικού δικαίου και της τραπεζικής τεχνικής, συνδυασμένες με ισοβαρή τρόπο.

Η συνδυαστική αυτή προσέγγιση αποτελεί και μια από τις κύριες αρετές του βιβλίου. Επιτρέπει στον νομικό να αντιληφθεί και να προσεγγίσει το πλαίσιο λειτουργίας που επιβάλλει στην ενέγγυο πίστωση η παγιωμένη και διεθνής τραπεζική τεχνική, ενώ δίνει ταυτόχρονα τη δυνατότητα στο τραπεζικό στέλεχος να κατανοήσει το νομικό υπόβαθρο της λειτουργίας της πίστωσης και τα όρια που τίθενται από τους διεθνείς κανόνες και τα εθνικά δίκαια στην τραπεζική εργασία των ενεγγύων πιστώσεων.

Έτσι, το βιβλίο αποδεικνύεται εξίσου χρήσιμο στους νομικούς της πράξης, που διαθέτουν ένα αποτελεσματικό οδηγό πλοήγησης στους περίπλοκους μηχανισμούς των τραπεζικών διαδικασιών της ενέγγυας πίστωσης, αλλά και στον τραπεζικό κόσμο, που μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τις πραγματικές δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς τους οποίους θέτουν οι Ομοιόμορφοι Κανόνες, αλλά και το ισχύον δίκαιο, στη λειτουργία των ενέγγυων πιστώσεων.

Edition info

Title
Ομοιόμορφοι κανόνες και συνήθειες του διεθνούς εμπορικού επιμελητηρίου για τις ενέγγυες πιστώσεις
© 2002
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-301-602-0
Pages
397
Price
€ 44.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προδιάθεση

4. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΚΣ

4.1. Εσωτερικές αρχές των ΟΚΣ

4.1.1. Αρχή της αυτονομίας της βούλησης των συμβαλλομένων

4.1.1.1. Έννοια και περιεχόμενο

4.1.1.2. Συνέπειες

4.1.2. Η αρχή της επικουρικής λειτουργίας των ΟΚΣ

4.1.2.1. Έννοια και περιεχόμενο

4.1.2.2. Συνέπειες

4.1.3. Η αρχή της αυτάρκειας

4.1.3.1. Έννοια και περιεχόμενο

4.1.3.2. Συνέπειες

4.2. Εξωτερικές αρχές των ΟΚΣ

4.2.1. Η ανεξαρτησία των διμερών σχέσεων

4.2.1.1. Η ανεξαρτησία της πίστωσης από τη σχέση αιτίας

4.2.1.2. Η ανεξαρτησία της πίστωσης από τη σύμβαση έκδοσης (ανοίγματος) της πίστωσης

4.2.1.3. Η ανεξαρτησία της πίστωσης από τις συμβάσεις μετα-ξύ τραπεζών

4.2.1.4. Συμπεράσματα

4.2.2. Η αρχή της έγγραφης διεξαγωγής

4.2.2.1. Έννοια και περιεχόμενο

4.2.2.2. Ειδικά χαρακτηριστικά

4.2.3. Η αρχή του περιορισμού των ευθυνών

4.2.3.1. Η σφαίρα ευθύνης της εκδότριας τράπεζας

4.2.3.2. Συμπερασματικές παρατηρήσεις


Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account