Εταιρεία Διοικητικών Μελετών/Π. Χριστόφορος/Φ. Παναγοπούλου..., Τόμος εις μνήμην καθηγήτριας Δήμητρας Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, 2020


Εταιρεία Διοικητικών Μελετών/Π. Χριστόφορος/Φ. Παναγοπούλου..., Τόμος εις μνήμην καθηγήτριας Δήμητρας Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, 2020

Ο παρών τόμος περιέχει μια σειρά συμβολών από έγκριτους νομικούς που συμμετείχαν σε ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη της Δήμητρας Κοντόγιωργα–Θεοχαροπούλου, ομότιμης Καθηγήτριας του Διοικητικού Δικαίου και της Διοικητικής Επιστήμης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν επί σειρά ετών μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου αλλά και Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών, ως δείγμα ευγνωμοσύνης για την προσφορά της στην επιστήμη και την παιδεία εν γένει.

Πίνακας περιεχομένων   +

Πέτρος Χριστόφορος

Χαιρετισμός

Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή

Δήμητρα Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου: Η Καθηγήτρια που άνοιγε πόρτες

Γιώργος Δελλής

Το διοικητικό δίκαιο ως πρόβλημα

Κωνσταντίνος Ρέμελης

Η κρατική αστική ευθύνη από δικαστικές αποφάσεις

Ευγενία Πρεβεδούρου

Προβλήματα συμμόρφωσης της Διοίκησης στις δικαστικές αποφά­σεις: διοικητική δυστροπία ή δικαστικός μαξιμαλισμός;

Μελέτιος Μουστάκας

Η προθεσμία της αιτήσεως ακυρώσεωςστις περιβαλλοντικές διαφορές: νέες τάσεις υπό το φως και του ενωσιακού δικαίου

Σταυρούλα Κτιστάκη

Η ενδικοφανής προσφυγή ως μέσο αυτοελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης

Ευθύμιος Αντωνόπουλος

Το πρόβλημα της σωρεύσεως των διοικητικών κυρώσεων

Ευαγγελία Μπάλτα

Από το New Public Management στο New Public Financial Management

Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Η διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη για τη συμμόρφωση της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις

Αντώνης Χάνος

Η αρχή της αναλογικότητας στο έργο της Δήμητρας Κοντόγιωργα-Θεοχα­ροπούλου

Ξενοφών Κοντιάδης/Αλκμήνη Φωτιάδου

Πανδημία, Κράτος πρόληψης και ανθεκτικότητα του Συντάγματος

Κώστας Χρυσόγονος/Μαριέτα Μωραΐτη

Συνταγματικά ζητήματα της κρατικής εποπτείας επί των αρχαιρεσιών ΝΠΔΔ σωματειακού χαρακτήρα

Μιχάλης Πικραμένος

Η φύση των εκλογικών διαφορών των ΟΤΑ

Ιωάννης Σαρμάς

«Περισσότερη Ευρώπη». Πώς εξηγείται η δυναμική της διαρκούς στενό­τε­ρης ένωσης

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 4798/2021), 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #44
Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων κυρώθηκε με τον Ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α΄ 68/24.4.2021). Σκοπός του, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού, «είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της...
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις (Ν. 4938/2022), 7η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...
Α. Γέροντας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη..., Διοικητικό δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Ένα πλήρως ενημερωμένο έργο για το Διοικητικό Δίκαιο όπως εξελίσσεται σήμερα