Δ. Κλαβανίδου/Ε. Ρίζος, Ασκήσεις Γενικού Ενοχικού Δικαίου, 2021


Δ. Κλαβανίδου/Ε. Ρίζος, Ασκήσεις Γενικού Ενοχικού Δικαίου, 2021

Το παρόν βοήθημα περιλαμβάνει εβδομήντα πρακτικά θέματα που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης του Γενικού Ενοχικού Δικαίου. Κατανέμονται σε δέκα επιμέρους ενότητες και η κατάταξη ενός πρακτικού σε μία ενότητα γίνεται με βάση το κύριο αντικείμενο του πρακτικού. Ωστόσο, αρκετά πρακτικά θέματα ενσωματώνουν προβλήματα από διάφορες θεματικές ενότητες, έτσι ώστε να καθίσταται φανερή η σύνθεση περισσότερων προβληματικών, αλλά και να γίνονται περισσότερο ρεαλιστικά τα πρακτικά. Η επίλυση των πρακτικών δομείται στο πρότυπο του δικανικού συλλογισμού. Αρχικά, αναλύονται –όσο είναι αναγκαίο για την επίλυση του πρακτικού– οι εφαρμοστέοι κανόνες και ακολουθεί η καταγραφή των πραγματικών περιστατικών που είναι κρίσιμα για την απάντηση κάθε ερωτήματος, ώστε να ακολουθεί με ευχέρεια η υπαγωγή των κρίσιμων πραγματικών περιστατικών στους εφαρμοστέους κανόνες. Επίσης, προς διευκόλυνση των φοιτητών προηγείται των πρακτικών θεμάτων ένας σύντομος οδηγός επεξεργασίας και επίλυσης.

Σκοπός του βοηθήματος είναι η ευκολότερη αφομοίωση του Γενικού Ενοχικού Δικαίου, όχι μόνο από φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα, αλλά και από υποψήφιους δικηγόρους ή δικαστές.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ασκήσεις Γενικού Ενοχικού Δικαίου
© 2021
Συγγραφείς
ISBN
978-960-648-250-2
Σελίδες
ΧΙΧ + 172
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Βασική βιβλιογραφία

Οδηγός επεξεργασίας - επίλυσης πρακτικών

Ι. Εισαγωγικά - Έννοια της ενοχής και αρχές του ενοχικού δικαίου

ΙΙ. Ενοχή προς αποζημίωση - Ευθύνη από αλλότριες πράξεις

ΙΙΙ. Ενοχή γένους/είδους - Χρηματική ενοχή - Διαζευκτική ενοχή/ευχέρεια - Ενοχή με αοριστία παροχής

IV. Ιδιωτική αυτονομία και περιορισμοί της

V. Σύμβαση υπέρ και «σε βάρος» τρίτου

VI. Πολυπρόσωπες ενοχές

VΙΙ. Εκπλήρωση της παροχής - Αναβλητικές ενστάσεις

VΙIΙ. Ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής - Αρραβώνας/ποινική ρήτρα

IX. Αποσβεστικοί λόγοι ενοχών

Χ. Εκχώρηση απαίτησης - Αναδοχή χρέους

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Καράμπελα, Ο τόπος παροχής, 2023
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #11
Εξαντλητική παρουσίαση των θεμάτων του τόπου παροχής μέσα από εξειδικευμένη και επίκαιρη ματιά
Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023
Η πληρέστερη έκδοση όλης της ύλης του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου με όλες τις τροποποιήσεις στο δίκαιο της πώλησης
Π. Κορνηλάκης, Επίτομο Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2023
Όλη η απαραίτητη ύλη για το Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο
Μ. Περτσελάκη, Μεσιτεία ακινήτων, 2023
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #5
Kαθολική και συστηματική ανάλυση όλων των ουσιαστικών και δικονομικών ζητημάτων της μεσιτείας αστικών συμβάσεων