Αστ. Γεωργιάδης/Ε. Γκουτζιαμάνη, Αστικός Κώδικας και ειδικοί αστικοί νόμοι, 2009


Αστ. Γεωργιάδης/Ε. Γκουτζιαμάνη, Αστικός Κώδικας και ειδικοί αστικοί νόμοι, 2009 Untitled Document

Το κείμενο του Αστικού Κώδικα, το οποίο μέχρι των αρχών της δεκαετίας του ’80 αντιμετωπίζετο σχεδόν ως "ιερό" και παρέμενε αναλλοίωτο*, έκτοτε υπέστη σημαντικές, σχεδόν συνεχείς, μεταβολές. Ως εκ τούτου η σχεδόν καθ’ έκαστον έτος "ανακάθαρσις" του κειμένου του Αστικού Κώδικα κατέστη επιβεβλημένη.

Αν προστεθεί ότι, μετά την προσχώρηση της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, πολυάριθμες κοινοτικές οδηγίες επιβάλλουν στον έλληνα νομοθέτη να προσαρμόσει την, ιδίως στο ιδιωτικό δίκαιο αφορώσα, ημεδαπή νομοθεσία προς τις κοινοτικές ρυθμίσεις, φαινόμενο το οποίο, μετά την εισαγωγή μας στο ενιαίο νομισματικό σύστημα της Ενωμένης Ευρώπης (ΟΝΕ), παρασύρει, σε μεγάλο μέτρο, και την υφιστάμενη ημεδαπή νομισματική νομοθεσία, δικαιολογείται η κατ’ έτος επανέκδοση του ανά χείρας τόμου, στον οποίο, πλην του κειμένου του Αστικού Κώδικα, περιέχεται και η, μέχρι της στιγμής που γράφονται οι γραμμές αυτές, ισχύουσα κυριότερη ειδική αστική νομοθεσία.


* Με εξαίρεση την κατάργηση, από το άρθρο 2 § 2 του ν. 3192/1955, της περιπτώσεως 4 της πρώτης παραγράφου του άρθρου 1728, κατά το οποίο οι γυναίκες δεν μπορούσαν να συμπράττουν ως μάρτυρες στη σύνταξη διαθηκών.


(απο τον πρόλογο του βιβλίου)

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Αστικός Κώδικας και ειδικοί αστικοί νόμοι
Περιέχει τη νομοθεσία: εμπορικών και αστικών μισθώσεων, προστασίας καταναλωτή, χρονομεριστικής και χρηματοδοτικής μίσθωσης, προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, νομισματική (ΕΥΡΩ), πλασματικού ενεχύρου, Εθνικού κτηματολογίου κ.α.
© 2009
Συγγραφείς
ISBN
978-960-445-452-5
Σελίδες
XLIII + 1359
Τιμή
€ 90,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εισηγητική έκθεσις επί του ΑΚ
Υπόμνημα Γ.Α. Μπαλή

1. ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Οι κανόνες του δικαίου γενικά
2. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
3. Φυσικό πρόσωπο
4. Νομικά πρόσωπα
5. Δικαιοπραξίες
6. Αιρέσεις και προθεσμίες
7. Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα
8. Συναίνεση και έγκριση
9. Προθεσμίες
10. Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία
11. Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ. ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Η υποχρέωση παροχής γενικά

2. Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη

3. Υπερημερία του δανειστή

4. Ενοχές από συμβάσεις γενικά

5. Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

6. Συμβατική υπαναχώρηση

7. Αρραβώνας και ποινική ρήτρα

8. Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου

9. Απόσβεση των ενοχών

10. Εκχώρηση

11. Αναδοχή χρέους

12. Ενοχή εις ολόκληρον

13. Δωρεά

14. Πώληση και ανταλλαγή

15. Μίσθωση πράγματος

16. Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου

17. Επίμορτη αγροληψία

18. Σύμβαση εργασίας

19. Σύμβαση έργου

20. Μεσιτεία

21. Προκήρυξη

22. Εντολή

23. Διοίκηση αλλοτρίων

24. Εταιρία

25. Κοινωνία

26. Δάνειο

27. Χρησιδάνειο

28. Παρακαταθήκη

29. Ευθύνη των ξενοδόχων

30. Ισόβια πρόσοδος

31. Παίγνιο και στοίχημα

32. Εγγύηση

33. Συμβιβασμός

34. Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους

35. Έκταξη

36. Ανώνυμα χρεόγραφα

37. Επίδειξη πράγματος

38. Αδικαιολόγητος πλουτισμός

39. Αδικοπραξίες

40. Καταδολίευση των δανειστών

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά γενικώς

2. Νομή

3. Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της

4. Κτήση κυριότητας

5. Προστασία της κυριότητας

6. Συγκυριότητα

7. Πραγματικές δουλείες

8. Προσωπικές δουλείες

9. Μεταγραφή

10. Ενέχυρο

11. Υποθήκη

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Μνηστεία

2. Γάμος

3. Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος

4. Σχέσεις των συζύγων από το γάμο

7. Διαζύγιο

8. Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

9. Συγγένεια

10. Διατροφή από το νόμο

11. Σχέσεις γονέων και τέκνων

13. Υιοθεσία

14. Επιτροπεία ανηλίκου

15. Αναδοχή ανηλίκου

16. Δικαστική συμπαράσταση

17. Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η κληρονομική διαδοχή γενικά

2. Σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών

3. Περιεχόμενο της διαθήκης

4. Εξ αδιαθέτου διαδοχή

5. Νόμιμη μοίρα

6. Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας

7. Κληρονομική αναξιότητα

8. Σχολάζουσα κληρονομία

9. Αγωγή περί κλήρου

10. Σχέση περισσότερων κληρονόμων

11. Συνεισφορά

12. Κληρονόμος με απογραφή

13. Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας

14. Κληρονομικό καταπίστευμα

15. Εκποίηση της κληρονομίας

16. Κληρονομητήριο

17. Κληροδοσίες

18. Τρόπος

19. Εκτελεστής της διαθήκης

20. Δωρεά αιτία θανάτου

Αιτιολογική έκθεσις ΕισΝΑΚ

ΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Μεταβατικές διατάξεις

2. Ουσιαστικές διατάξεις

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ-ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Γ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Δ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ε. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΣΤ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Ζ. ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

Θ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ι. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΙΑ. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Καραΐνδρου/Ι. Κατράς/Σ. Μαυρίδης..., Μισθώσεις, 2η έκδ., 2021
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #1
Η επίδραση του Covid-19 στο πεδίο των μισθώσεων σε ουσιαστικό, δικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο- εμπλουτισμένη και επαυξημένη έκδοση
Χ. Παπαδάκης, Εγχειρίδιο Εμπορικών Μισθώσεων, 2η έκδ., 2016
Η νέα έκδοση του παρόντος αντιμετωπίζει με πληρότητα όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από τις εμπορικές μισθώσεις, όπως αυτές ρυθμίστηκαν με τον ν. 4242/2014 και άλλες...
Ε. Ρίζος, Συμβάσεις Ξενοδόχων - Ταξιδιωτικών πρακτόρων, 2016
Στο βιβλίο αυτό αναλύεται η, ελλιπώς ρυθμισμένη στο ελληνικό δίκαιο, ξενοδοχειακή σύμβαση και οι επιμέρους μορφές της, δηλαδή οι συμβάσεις μεταξύ ξενοδόχων και ταξιδιωτικών...
Γ. Αρχανιωτάκης, Η επαγγελματική μίσθωση, τόμ. 2, 2003
Με την ολοκλήρωση και τη θέση σε κυκλοφορία και του δεύτερου τόμου του όλου έργου, προσφέρεται σε κάθε ερμηνευτή και εφαρμοστή του δικαίου ένα πλήρες, εξολοκλήρου νέο και...