Β. Παπαγρηγορίου, Οι υγρότοποι διεθνούς ενδιαφέροντος, 2000


Β. Παπαγρηγορίου, Οι υγρότοποι διεθνούς ενδιαφέροντος, 2000

Στο βιβλίο αυτό μελετάται συστηματικά και συνολικά η Διεθνής Σύμβαση του Ramsar, που υπεγράφη το 1971 στην ομώνυμη ιρανική πόλη, στα παράλια της Κασπίας.

Η Σύμβαση αυτή, κορωνίδα της διεθνούς συνεργασίας για την προστασία των υγροτόπων, αποτέλεσε υπόδειγμα για νεότερες διεθνείς συμβάσεις προστασίας και άλλων οικοσυστημάτων. Παρά ταύτα, δεν είχε “τιμηθεί” όσο θα της άξιζε από την ελληνική βιβλιογραφία.

Eξετάζονται η Σύμβαση από πλευράς νομοτεχνικής και περιεχομένου, όπως και η ορολογία και οι ορισμοί που χρησιμοποιεί. Ακολουθούν κεφάλαια με τα όργανα της Σύμβασης, με ειδικότερη αναφορά στις συγκληθείσες έως σήμερα συνόδους της Διάσκεψης των κρατών μερών και τις αποφάσεις που ελήφθησαν από αυτές, με τη νομική αξιολόγησή της, τον βαθμό συμμόρφωσης της Ελλάδας και τις σχετικές με τους υγροτόπους ρυθμίσεις του κοινοτικού δικαίου.

Edition info

Title
Οι υγρότοποι διεθνούς ενδιαφέροντος
Η διεθνής σύμβαση του RAMSAR και η Ελληνική έννομη τάξη
© 2000
Author
ISBN
978-960-301-486-9
Pages
260
Price
€ 14.50
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Γ. Σιούτη, Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος, 4η έκδ., 2022
Η νομική προστασία του περιβάλλοντος με έμφαση στις εξελίξεις σε νομοθεσία και νομολογία
Δ. Μέλισσας, Πλωτά Αιολικά Πάρκα, 2021
Παρουσίαση και προτάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία πλωτών αιολικών πάρκων στην Ελλάδα
Δ. Μέλισσας, Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος, 2021
Η διαχείριση και η προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000
Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Γ. Μπάλιας/Ε.-Α. Μαριά..., Περιβαλλοντικές Προκλήσεις στον 21ο Αιώνα, 2020
Στο έργο αυτό παρουσιάζεται μια νέα διεπιστημονική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των πρωτοφανών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι σύγχρονες καθολικές προκλήσεις, όπως η...