Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Γ. Μπάλιας/Ε.-Α. Μαριά..., Περιβαλλοντικές Προκλήσεις στον 21ο Αιώνα, 2020


Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Γ. Μπάλιας/Ε.-Α. Μαριά..., Περιβαλλοντικές Προκλήσεις στον 21ο Αιώνα, 2020

Στο έργο αυτό παρουσιάζεται μια νέα διεπιστημονική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των πρωτοφανών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι σύγχρονες καθολικές προκλήσεις, όπως η κλιματική απορρύθμιση, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η ρύπανση της ατμόσφαιρας και των ωκεανών, τείνουν να επιφέρουν μη αναστρέψιμες καταστροφές και η αντιμετώπισή τους απαιτεί την από κοινού άμεση ενεργοποίηση της επιστήμης, του δικαίου και της πολιτικής.

Ειδικότερα, στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται και αναλύεται από επιστημονική και νομική όψη το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και οι επιπτώσεις της. Η δεύτερη ενότητα έχει ως θέμα την θαλάσσια και χερσαία βιοποικιλότητα και όλες τις σύγχρονες εξελίξεις προστασίας της, ενώ η τρίτη ενότητα πραγματεύεται ειδικά περιβαλλοντικά ζητήματα και περιπτώσεις περιβαλλοντικών κινδύνων στις αναπτυξιακές και χωρικές πολιτικές.

Ο τόμος αυτός αποτελείται από τα πρακτικά του Συνεδρίου της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων το οποίο διοργανώθηκε τον Οκτώβριο του 2019 με θέμα τις περιβαλλοντικές προκλήσεις στον 21ο αιώνα στο οποίο συμμετείχαν ομιλητές από ποικίλα επιστημονικά πεδία, αλλά και από τους χώρους του δικαίου και της πολιτικής μεταξύ των οποίων και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Table of contents   +

Πρόλογος

Η κλιματική κρίση και ο ρόλος του δικαστή

Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Κλιματική αλλαγή: Επιστημονικές και νομικές όψεις

Οι κλίμακες της κλιματικής αλλαγής

Αναστασία Ρωμανού, Δρ, Ερευνήτρια Φυσικής, Ινστιτούτο Γκόνταρντ της ΝΑΣΑ και Πανεπιστήμιο Κολούμπια, ΗΠΑ

Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή: Απαιτήσεις και προκλήσεις προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα

Δρ. Σεβαστιανός Μοιρασγεντής, Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Η κλιματική αλλαγή στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Γιώργος Μπάλιας, Αν. Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Δικηγόρος

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής: Επιστημονικές και νομικές όψεις

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε τρεις ελληνικές περιφέρειες - Δημόσια αντίληψη και χωροταξικές πολιτικές

Δήμητρα Αγγρά, Yποψ. Δρ., Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην δημόσια υγεία: Η περίπτωση των Χωρών της Μεσογείου

Μαρία Καραγιαννοπούλου, Υγιεινολόγος MSc, Υποψ. διδάκτορας του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Γεώργιος Μπάλιας, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω του τομέα χρήσεων γης, αλλαγών χρήσεων γης και της δασοπονίας (“LULUCF”): Αποτίμηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/841 και προκλήσεις για την ελληνική έννομη τάξη

Παντελίτσα Σφηνιαδάκη, ΔΝ, Επιστημονική συνεργάτης της Νομικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Θαλάσσια και χερσαία βιοποικιλότητα: Επιστημονικές και νομικές όψεις

Θαλάσσια Βιοποικιλότητα Μεσογείου. Κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές

Αναστάσιος Τσελεπίδης, Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Παν/μίου Πειραιώς

Χερσαία Βιοποικιλότητα της Μεσογείου: Κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές

Δρ. Πέτρος Λυμπεράκης, ΕΔΙΠ Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Έφορος Συλλογών Σπονδυλωτών, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και οι προκλήσεις για την επιστημονική έρευνα: Η περίπτωση των θαλάσσιων γενετικών πόρων

Δήμητρα Β. Μάνου, ΔΝ, μέλος ΕΔΙΠ Νομικής σχολής ΑΠΘ

Σύγχρονες εξελίξεις στο δίκαιο προστασίας της βιοποικιλότητας

Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και ο κυρωτικός νόμος 4617/2019: Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για την ελληνική έννομη τάξη

Ευπραξία-Αίθρα Μαριά, Αν. Καθηγήτρια Δικαίου του Περιβάλλοντος, Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης, Δικηγόρος

Συγκριτική αποτίμηση του πρώιμου και του σύγχρονου διεθνούς δικαίου προστασίας της βιοποικιλότητας: Μισός αιώνας της «Σύμβασης Ραμσάρ»

Γεώργιος Δ. Σαμιώτης, Νομικός, Διδάκτωρ Διεθνούς Δικαίου Περιβάλλοντος, Αν. Καθηγητής στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Η εφαρμογή της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξαφάνιση Ειδών (CITES)

Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ΔΔ, ΔΝ

Η εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των οικοτόπων και των ειδών στη νομολογία του ΣτΕ και του ΔΕΕ

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης ΔΔ, ΔΝ

ΤΡΙΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ειδικά περιβαλλοντικά ζητήματα

Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τις προσβολές του περιβάλλοντος στο ελληνικό δίκαιο

Ελισάβετ Συμεωνίδου-Καστανίδου, Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου ΑΠΘ

Η αστική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου από την πρόκληση περιβαλλοντικής βλάβης

Σταματία Εμμ. Καλογήρου, Πρωτοδίκης ΔΔ, ΔΝ

Η ενεργητική νομιμοποίηση στη δίκη των περιβαλλοντικών διαφορών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων

Βικτωρία Σπυροπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ, Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου «Δημοσίου Δικαίου», ΕΚΠΑ, Τμήμα Νομικής Αθηνών

Το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με την έκθεση του κοινού στους Ενδοκρινικούς Διαταράκτες

Παρασκευή Καλοφύρη, Msc Ιατρικής, Υποψ. Διδάκτωρ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι στις αναπτυξιακές και χωρικές πολιτικές

Η χωρική διάσταση και η εξέλιξη του συστήματος πολιτικής προστασίας στην Ελλάδα

Παύλος-Μαρίνος Δελλαδέτσιμας, Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Γεωργία Τσεβά, Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Πολιτικές Πρόληψης Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Σχεδιασμού του Χώρου: Αλληλοϋποστηρίζονται ή αλληλουπονομεύονται;

Καλλιόπη Σαπουντζάκη, Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Η Αντίληψη Κινδύνου ως Γέφυρα μεταξύ Πρόληψης και Σχεδιασμού του Χώρου

Ξένια Γ. Κατσιγιάννη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, Δρ Χωρικού Σχεδιασμού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Χωροταξικός σχεδιασμός: Τεχνοκρατική επιλογή ή έκφραση του οικονομικού προγράμματος;

Βασίλης Φαϊτάς, Εφέτης ΔΔ, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών

Νέες τεχνολογίες παρακολούθησης και δίκαιο περιβάλλοντος: Διεπιστημονικές όψεις

Άνωθεν λύσεις και προβληματισμοί: Μη επανδρωμένα και δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης του περιβάλλοντος

Παναγιώτης Παρτσινέβελος, Αν. Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Ερευνητική ομάδα SenseLab Space Informatics

Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος. Δυνατότητες και προοπτικές στους τομείς της Διοίκησης και της Δικαιοσύνης

Δρ. Δημήτριος Αλεξάκης, Ερευνητής Γ’ Βαθμίδας, Εργαστήριο Γεωφυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Νομικά ζητήματα από τη χρήση των τεχνολογιών παρακολούθησης και παρατήρησης της γης για περιβαλλοντικούς σκοπούς

Μαρία Μανιαδάκη, MLE, Δικηγόρος, Υποψ. Δρ. Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Υποψ. Δρ. Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης

Το Έργο “LIFE NATURA THEMIS”: Καινοτόμες δράσεις για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής παραβατικότητας

Μαρία Μανιαδάκη, MLE, Δικηγόρος, Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων, Συντονίστρια Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντικού Δικαίου Δυτικής Κρήτης

Νικόλαος Χαζιράκης, Δικηγόρος, Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων, Επιστημονικός Υπεύθυνος LIFE Natura Themis για τον ΔΣΧ

Δρ. Γεώργιος Σμπώκος, Δικηγόρος, Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, Συντονιστής Παρατηρητηρίου Περιβαλλοντικού Δικαίου Ανατολικής Κρήτης

Δρ. Μιχάλης Προμπονάς, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Συντονιστής έργου LIFE Natura Themis

Χρήστος Γεωργιάδης, Γεωπόνος, MSc, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

Καλλιόπη Μπαξεβάνη, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Υπεύθυνη Δράσεων Επικοινωνίας/Ενημέρωσης έργου LIFE Natura Themis

Συμπεράσματα του Συνεδρίου

Φραντζέσκα Α. Γιαννακού, Σύμβουλος της Επικρατείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Γ. Σιούτη, Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος, 4η έκδ., 2022
Η νομική προστασία του περιβάλλοντος με έμφαση στις εξελίξεις σε νομοθεσία και νομολογία
Δ. Μέλισσας, Πλωτά Αιολικά Πάρκα, 2021
Παρουσίαση και προτάσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία πλωτών αιολικών πάρκων στην Ελλάδα
Δ. Μέλισσας, Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος, 2021
Η διαχείριση και η προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000
Ε. Παπακωνσταντίνου-Παπαδοπούλου, Ο ρόλος των δωρεών στην ανάπτυξη της Αθήνας, 2020
Series: Δημοσιεύματα Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του Ε.Μ.Π., #9
Η προσέλκυση και η αποδοχή δωρεών σε ένα Δήμο είναι μία ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία και προϋποθέτει την αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων, με σκοπό τη βελτιστοποίηση...