Β. Κασάπογλου/Η. Κρίσπης/Τ. Μαράτος..., Διεθνείς Σχέσεις, Ιστορία και Εξωτερική Πολιτική της Ελλάδος, 2011


Β. Κασάπογλου/Η. Κρίσπης/Τ. Μαράτος..., Διεθνείς Σχέσεις, Ιστορία και Εξωτερική Πολιτική της Ελλάδος, 2011

Πτυχές του πολυδιάστατου έργου του Ιωάννη Καποδίστρια.

Στο παρόν τίθεται στο επίκεντρο η πολιτική, πολυπολιτισμική, διπλωματική και ταυτόχρονα ευρωπαϊκή διάσταση του δυσχερούς έργου που επιτέλεσε Ιωάννης Καποδίστριας. Μέσα από δώδεκα εισηγήσεις έγκριτων επιστημόνων, ιστορικών, νομικών, διπλωματών, αρχαιολόγων, αναδεικνύονται οι πολιτικοί χειρισμοί και τα σημαντικότερα σημεία της πολυδιάστατης πολιτικής του πρώτου Κυβερνήτη, ο οποίος, προσπαθώντας να θέσει τις βάσεις ενός σύγχρονου Ευρωπαϊκού Κράτους, κινήθηκε για να αναλάβει τη Διοίκηση των Ελλήνων και του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους, σε καίριους τομείς, όπως εκείνος της Εθνικής Οικονομίας, της Δημόσιας Εκπαίδευσης, της Εθνικής Άμυνας και Δικαιοσύνης, των Ατομικών Ελευθεριών και Δικαιωμάτων.

Edition info

Title
Διεθνείς Σχέσεις, Ιστορία και Εξωτερική Πολιτική της Ελλάδος
στην εποχή του Κυβερνήτου Ιωάννη Καποδίστρια
Διημερίδα 25 και 26 Ιουνίου 2010
© 2011
Authors
Series
ISBN
978-960-445-655-0
Pages
VIII + 271
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

Χαιρετισμοί

• Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς του Αντιδημάρχου Ναυπλιέων Κων. Τσιόδρα εκ μέρους του Δημάρχου Ναυπλιέων Δ. Αναγνωσταρά

• Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς του Αντιπροέδρου του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητή Η. Κρίσπη

• Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς της Προέδρου του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Δρ. Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη

• Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς του Προέδρου της Εταιρίας Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας κ. Τηλέμαχου Μαράτου

25 Ιουνίου 2010. 1η Συνεδρία

Προεδρεύων:

κ. Βασίλειος Χαραμής,

Πρόεδρος του Πνευματικού Ιδρύματος «Ιωάννης Καποδίστριας»

Εισηγήσεις

• Βασίλειος Χαραμής, Πρόεδρος Πνευματικού Ιδρύματος «Ιωάννης Καποδίστριας», Καποδίστριας ως ενσαρκωτής του πολιτικού πολιτισμού

• Χρήστος Πιτερός, Αρχαιολόγος, Δ. ΕΚΠΑ Ναυπλίου, Τα ίχνη του Καποδίστρια στο Ναύπλιο

• Γεώργιος Τσατήρης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας, Δικηγόρος, Υπεύθυνος του Δικτύου Πόλεων «Ιωάννης Καποδίστριας», Τα ίχνη του Νεοελληνικού Κράτους κατά την περίοδο του Ιωάννη Καποδίστρια

26 Ιουνίου 2010. 2η Συνεδρία

Προεδρεύουσα:

Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη,

Πρόεδρος Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών

Εισηγήσεις

• Σπύρος Νικολάου, Γενικός Γραμματέας Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας, τ. Σύμβουλος Επικρατείας, Δικηγόρος, Η Προσωπικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια στη διεθνή βιβλιογραφία

• Αρετή Φεργάδη-Τούντα, Καθηγήτρια, Ιωάννης Καποδίστριας Ο θεμελιωτής των Διεθνών Σχέσεων

• Ελένη Διβάνη, Καθηγήτρια, Ο αγώνας του Ιωάννη Καποδίστρια για τη διεύρυνση των ελληνικών συνόρων

• Χάρης Καραμπαρμπούνης, Πρέσβης ε.τ., Οι διαστάσεις της διπλωματικής δράσης του Ιωάννη Καποδίστρια στην Ευρώπη (1803-1822)

• Γεώργιος Πουκαμισάς, Πρέσβης της Ελλάδος στο Βουκουρέστι Καποδίστριας και Μέττερνιχ. Δύο αντίθετες αντιλήψεις για το Ανατολικό Ζήτημα

26 Ιουνίου 2010. 3η Συνεδρία

Προεδρεύων:

κ. Γεώργιος Κ. Στεφανάκης,

Πρόεδρος του Ιδρύματος Ιστορίας του Ελευθερίου Βενιζέλου

και Αντιπρόεδρος της Ε.ΜΕ.Ι.Σ.

Εισηγήσεις

• Αντώνης Μπρεδήμας, Καθηγητής, Η αντιμετώπιση της πειρατείας στην εποχή του Ιωάννη Καποδίστρια

• Κωνσταντίνος Τριτάρης, Πρέσβης, ε.τ., Η συμβολή του Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και ουδετερότητας της Ελβετίας

• Βασίλειος Κασάπογλου, Πανεπιστημιακός, Ο Καποδίστριας και η κεντρική διπλωματική εκπροσώπηση της Ελλάδος

• Γεώργιος Κ. Στεφανάκης, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ιστορίας του Ελευθερίου Βενιζέλου και Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας. Ο Ποινικός Καταλογισμός της Εκτέλεσης του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Β. Ζαλίδης, Το νομικό καθεστώς των πυρηνικών όπλων και η Συνθήκη Απαγόρευσής τους, 2023
Series: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #9
Μια συστηματική ανάλυση των νομικών παραμέτρων γύρω από την κατοχή και χρήση των πυρηνικών όπλων υπό το πρίσμα των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #39
Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει πολλές από τις διατάξεις που αφορούν σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο. Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι...