Ελληνικά English
| | | |

Books


Β. Αντωνόπουλος, Δίκαιο ανταγωνισμού, 2000

Edition info

Title
Δίκαιο ανταγωνισμού
Κωδικοποίηση νομοθεσίας
© 2000
Author
ISBN
978-960-301-516-4
Pages
VIII + 224
Price
€ 14.50
In stock

Β. Αντωνόπουλος, Δίκαιο ανταγωνισμού, 2000


Β. Αντωνόπουλος, Δίκαιο ανταγωνισμού, 2000 H έκδοση αυτή περιλαμβάνει τον ν. 703/1977, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 2837/2000. Ακόμη, εμπλουτίσθηκε με τον πρόσφατο Κανονισμό αριθ. 2790/1999 Επιτροπής για την εφαρμογή του άρθρου 81§ 3 της Συνθήκης ΕΟΚ για ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών.Εξάλλου, για χάρη της πληρότητας του έργου συμπεριλήφθηκαν τόσο τα νομοθετήματα για τον αθέμιτο ανταγωνισμό όσο και εκείνα για την προστασία του καταναλωτή.

Edition info

Title
Δίκαιο ανταγωνισμού
Κωδικοποίηση νομοθεσίας
© 2000
Author
ISBN
978-960-301-516-4
Pages
VIII + 224
Price
€ 14.50
In stock

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account