Σ. Ρεπούσης, Διαχείριση χαρτοφυλακίου και προϋπολογισμοί, 2005


Σ. Ρεπούσης, Διαχείριση χαρτοφυλακίου και προϋπολογισμοί, 2005

Στα πρώτα τρία κεφάλαια του βιβλίου του οικονομολόγου κ. Ρεπούση, παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Καλύπτονται θέματα της θεωρίας του σύγχρονου χαρτοφυλακίου, θέματα της αγοράς χρήματος ομολόγων, συναλλάγματος και της αγοράς αξιών.

Στα υπόλοιπα πέντε κεφάλαια παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τους προϋπολογισμούς. Αναφέρονται οι γενικές αρχές και έννοιες των επιχειρησιακών προϋπολογισμών καθώς και οι προϋπολογισμοί πωλήσεων, παραγωγής, προμηθειών – αγορών πρώτων υλών, άμεσης εργασίας και οι ατομικοί προϋπολογισμοί. Επίσης παρουσιάζονται οι ταμειακοί προϋπολογισμοί, οι προϋπολογισμοί επενδύσεων, οι προϋπολογιζόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ελαστικοί προϋπολογισμοί μηδενικής βάσεως.

Ειδικότερα η θεματική κατανέμεται σε οκτώ (8) κεφάλαια:

• Θεωρία Σύγχρονου Χαρτοφυλακίου

• Αγορά Χρήματος, Ομολόγων και Συναλλάγματος

• Αγορά Αξιών

• Γενικές Έννοιες Επιχειρησιακών Προϋπολογισμών

• Προϋπολογισμοί Πωλήσεων

• Προϋπολογισμοί Παραγωγής, Προμηθειών – Αγορών Πρώτων Υλών, Άμεσης Εργασίας και Ατομικοί Προϋπολογιμοί

• Ταμειακοί Προϋπολογισμοί, Προϋπολογισμοί Επενδύσεων και Προϋπολογιζόμενες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

• Ελαστικοί Προϋπολογισμοί και Προϋπολογισμοί Μηδενικής Βάσης

Edition info

Title
Διαχείριση χαρτοφυλακίου και προϋπολογισμοί
© 2005
Author
ISBN
978-960-445-009-3
Pages
97
Price
€ 12.00
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Αργυρού, Νομικά Ζητήματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 2022
Συλλογή εμπειρικών και νομικών μελετών για την κοινωνική επιχειρηματικότητα
Κ. Δελούκα-Ιγγλέση/Ν. Γεωργόπουλος/Α. Κότιος..., Οικονομική Ανάπτυξη & Δίκαιο, 2017
Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από έγκριτους νομικούς στις θεματικές: - Σύγχρονα προβλήματα της οικονομίας και του δικαίου - Προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας - Οικονομική κρίση:...
Σ. Ρεπούσης, Αναδιάρθρωση δανείων και επιχειρήσεων, 2017
Σκοπός του βιβλίου είναι η κάλυψη θεμάτων που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση επιχειρηματικών δανείων και επιχειρήσεων.
Β. Χριστιανός/Α. Σάμιτας/Σ. Πολύζος..., Οικονομικές και νομικές παράμετροι του ελληνικού τουρισμού, 2017
Οι εργασίες του συνέδριου, που έλαβε χώρα στη Τρίπολη από 15 έως 17 Σεπτεμβρίου 2016, χαρακτηρίστηκαν από το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των εισηγήσεων, παρεμβάσεων και...
Γ. Βαρουφάκης/Απ. Γεωργιάδης/Γ. Κατρούγκαλος..., Η Ελληνική Κρίση, 2012
Series: Εκδόσεις του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθ. Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη, #29
Στην πρώτη Συνεδρία εξετάζονται θέματα που αφορούν στην ανάγκη της ριζικής ανασύνταξης των θεσμών της Ελληνικής Πολιτείας, ειδικώτερα με την έννοια των αναγκαίων...