Σ. Ψυχομάνης, Τραπεζικές δραστηριότητες αμφισβητήσιμης νομιμότητας, 2002


Σ. Ψυχομάνης, Τραπεζικές δραστηριότητες αμφισβητήσιμης νομιμότητας, 2002

Το νέο βιβλίο του αν. καθηγητή Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ Σ. Ψυχομάνη, με τίτλο "Τραπεζικές δραστηριότητες αμφισβητήσιμης νομιμότητας", κτυπά στην καρδιά των γεγονότων. Εξαιρετικά επίκαιρο, ανιχνεύει και στηλιτεύει απερίσκεπτες συμπεριφορές τραπεζικών κύκλων, που δημιουργούν μείζονα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα Προσφέρει συνάμα διεξόδους, υποδεικνύοντας τη σύμφωνη προς το δίκαιο και την ηθική τραπεζική δραστηριότητα, μέσω της οποίας μαζί με το ιδιωτικό μπορεί κάλλιστα να εξυπηρετηθεί και το δημόσιο συμφέρον.

Η μελέτη είναι βέβαια πρωτίστως νομική. Ωστόσο, μέσα από τις σελίδες της αναδεικνύεται ένας έντονος κοινωνικός προβληματισμός γύρω από τις αντιλήψεις και πρακτικές της παγκοσμιοποίησης στον τραπεζικό χώρο και τις καταχρήσεις της απελεύθερης τραπεζικής αγοράς. Από τις σελίδες αυτές ο νομικός θα αντλήσει νέα χρησιμότατα ερμηνευτικά του δικαίου επιχειρήματα. Οι πιστολήπτες, έμποροι και καταναλωτές, θα βρουν απαντήσεις σε φλέγοντα θέματα των σχέσεών τους με τις τράπεζες. Οι ασκούντες πολιτική και την εποπτεία στο τραπεζικό σύστημα θα αντιληφθούν την ανάγκη και τον τρόπο αποτελεσματικότερης άσκησης των καθηκόντων τους. Οι ίδιες οι τράπεζες θα μπορέσουν να ασκήσουν την απαιτούμενη αυτοκριτική και να διορθώσουν την πορεία, τους τρόπους ενέργειας και τους στόχους τους, αποτινάζοντας την καιροσκοπική, κοντόφθαλμη, χωρίς δίκαιο και ηθική πολιτική ορισμένων νεόκοπων οικονομικών τους στελεχών προς όφελος των ιδίων και της εθνικής μας οικονομίας.

Edition info

Title
Τραπεζικές δραστηριότητες αμφισβητήσιμης νομιμότητας
© 2002
Author
ISBN
978-960-301-670-5
Pages
229
Price
€ 26.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

§ 1. Ο Κώδικας Τραπεζικής Δεοντολογίας

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η δεοντολογία ως έννοια

ΙΙΙ. Η νομική φύση του Κώδικα τραπεζικής δεοντολογίας

IV. Τί μπορεί να είναι περιεχόμενο κώδικα δεοντολογίας;

V. Κριτικές επισημάνσεις στο περιεχόμενο του κώδικα

1. Γενικά

2. Σχέσεις τραπεζών μεταξύ τους

3. Σχέσεις τραπεζών με πράκτορές τους

4. Σχέσεις τραπεζών με πελάτες τους

5. Τραπεζική διαφήμιση

VI. Επίλογος

§ 2. Ο Τραπεζικός Μεσολαβητής

Ι. Το ισχύον καθεστώς

ΙΙ. Ιστορικά στοιχεία

ΙΙΙ. Κριτική

IV. Ειδικές νομικές επισημάνσεις

§ 3. Η επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

Ι. Οργάνωση και λειτουργία συστήματος επεξεργασίας δεδομένων

ΙΙ. Η αντιμετώπιση του θέματος από τη Διοίκηση

ΙΙΙ. Παρατηρήσεις

1. Νομοθεσία

2. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις - Κριτική

3. Συμπεράσματα

§ 4. Οι συγχωνεύσεις τραπεζών και τα ανακύπτοντα προβλήματα

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η σχέση ανταλλαγής μετοχών

1. Το πρόβλημα

2. Η αντιμετώπιση του προβλήματος

α. Η άσκηση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας

β. Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της επιτροπής εμπειρογνωμόνων

γ. Η ακυρότητα του σχεδίου συγχώνευσης και της αποφάσεως της ΓΣ

δ. Η προτεινόμενη λύση

ΙΙΙ. Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου - Ανακριβείς ανακοινώσεις

1. Το πρόβλημα

2. Η αντιμετώπισή του

IV. Μεταχείριση εργαζομένων

1. Το πρόβλημα

2. Η δυνατότητα καταγγελίας

3. Ίση μεταχείριση και σεβασμός της προσωπικότητος

§ 5. Σχέσεις τραπεζών με δικηγόρους και εισπρακτικές εταιρίες

Ι. Το πρόβλημα

1. Συμπεριφορές προς δικηγόρους

2. Η εμφάνιση εισπρακτικών εταιριών

ΙΙ. Νομική αξιολόγηση του δικηγορικού επαγγέλματος

1. Η δικηγορία ως δημόσιο λειτούργημα

α. Ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια

β. Αναγνώριση προνομίων

(α) Αξιοπιστία και μοναδικότητα

(β) Ελάχιστα όρια αμοιβών

(γ) Πάγια αντιμισθία

2. Συνέπειες για τις τράπεζες

α. Ως προς τις αμοιβές

β. Ως προς τη μεταχείριση δικηγόρων

ΙΙΙ. Νομική αξιολόγηση των σχέσεων με εισπρακτικές εταιρίες

1. Γενικά

2. Τα εισπρακτικά γραφεία της Γερμανίας

3. Ακυρότητα κατά το ελληνικό δίκαιο

§ 6. Η τραπεζική διαφήμιση

Ι. Γενικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Νομοθετικές ρυθμίσεις

1. Ο ν. 2076/1992

2. Ο ν. 146/1914

3. Ο ν. 2251/1994

4. Ο Αστικός Κώδικας

5. Συμπεράσματα

§ 7. Η παροχή πιστώσεων σε μέλη ΔΣ της τράπεζας και μετόχους

Ι. Η νομοθετική ρύθμιση

ΙΙ. Οι μεθοδεύσεις και η αντιμετώπισή τους

§ 8. Οι γενικοί όροι στις τραπεζικές συμβάσεις

Ι. Πρόλογος

ΙΙ. Ειδικές διατάξεις για τους όρους συμβάσεων καταναλωτικής πίστης

ΙΙΙ. Γενικές διατάξεις για τους όρους τραπεζικών συμβάσεων

IV. Περιπτωσιολογία

1. Όσον αφορά τους ομοιόμορφους κανόνες του ΔΕΕ

2. Όσον αφορά τους κανόνες του Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας

3. Όσον αφορά συνήθεις όρους διαφόρων τραπεζικών συμβάσεων

§ 9. Οι Ομοιόμορφοι Κανόνες και Συνήθειες (ΟΚΣ) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ)

Ι. Προέλευση και στόχοι των ΟΚΣ

ΙΙ. Γενικές κριτικές επισημάνσεις

ΙΙΙ. Νομικός χαρακτηρισμός των ΟΚΣ

1. Οι ΟΚΣ ως lex mercatoria

2. Οι ΟΚΣ ως εμπορικά έθιμα και συνήθειες

3. Οι ΟΚΣ ως Γενικοί Όροι Συναλλαγών

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

§ 10. Νόμιμοι περιορισμοί στη διαμόρφωση των τραπεζικών επιτοκίων

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

1. Στόχοι της έρευνας

2. Το τραπεζικό "προνόμιο"

ΙΙ. Οι περιορισμοί του ύψους των επιτοκίων καταθέσεων

1. Γενικά

2. Το ύψος του πληθωρισμού

3. Ύψος κατάθεσης και δαπάνες

4. Διοικητικός και συμβατικός καθορισμός επιτοκίων

5. Επιτρεπόμενες διαφοροποιήσεις - Θεμιτά όρια επιτοκίων

6. Συνέπειες παράβασης των περιορισμών

ΙΙΙ. Οι περιορισμοί του ύψους των επιτοκίων χορηγήσεων

1. Γενικά

2. Ανηθικότητα

α. Από τη συνολική θεώρηση της πιστωτικής συμφωνίας

β. Επί υπερβάσεως του συγκριτικού-ανταγωνιστικού επιτοκίου

γ. Επί πολλαπλασιασμού της αρχικής οφειλής

δ. Συμπεράσματα

3. Ανώτατα θεμιτά όρια

α. Με βάση τα εξωτραπεζικά επιτόκια

β. Με βάση το ποσοστό των νόμιμων τόκων

γ. Με βάση το εν γένει "θεμιτό" όριο της ΑΚ

δ. Συμπεράσματα

§ 11. Η προβληματική του "κυμαινόμενου" επιτοκίου

Ι. Η μεθόδευση

ΙΙ. Νομική αξιολόγηση

1. Παράβαση διατάξεων περί αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού

2. Ζητήματα συμβατικού δικαίου

§ 12. Το διαμορφωθέν καθεστώς ανατοκισμού και τα δικαιώματα των πιστοληπτών (μετά το ν. 2601/98)

Ι. Ιστορική αναδρομή

ΙΙ. Το διαμορφωθέν καθεστώς

ΙΙΙ. Τα δικαιώματα των πιστοληπτών

§ 13. Οι τραπεζικοί τρέχοντες ή ανοικτοί ή "αλληλόχρεοι" λογαριασμοί και το πρόβλημα του ανατοκισμού

1. Γενικά

ΙΙ. Ερμηνευτική προσέγγιση της ΕισΝΑΚ

ΙΙΙ. Διακρίσεις

1. Ανατοκισμός επί "αλληλόχρεου" μόνον λογαριασμού

2. Ο τρέχων ή τρεχούμενος λογαριασμός

3. Ο ανοικτός λογαριασμός

IV. Συμπεράσματα

V. Συμπληρωματική ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 12 § 1 ν. 2601/98

§ 14. Επιμέρους ζητήματα αλληλόχρεων, τρεχόντων και ανοικτών λογαριασμών

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η αναγνώριση του καταλοίπου

ΙΙΙ. Το τεκμήριο σιωπηρής αναγνώρισης του υπολοίπου

IV. Η απόσβεση των παρασχεθεισών ασφαλειών

V. Η ευθύνη εξελθόντων ομορρύθμων εταίρων

VI. Η απαλλαγή του εγγυητή μελλοντικού υπολοίπου

§ 15. Η σύμβαση ανοίγματος πιστώσεως (ή ανακυκλούμενης) πιστώσεως σε συνδυασμό με τρέχοντα ή ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό

Ι. Η καθιερωθείσα πρακτική και οι στόχοι της

ΙΙ. Αναγκαιούσες διακρίσεις

1. Η σύμβαση ανοίγματος πιστώσεως

2. Η σύμβαση ανοίγματος ανακυκλούμενης πίστωσης

3. Η σύμβαση απλής ανακυκλούμενης πίστωσης

4. Ο τρέχων ή τρεχούμενος ή ανοικτός ή αλληλόχρεος λογαριασμός

ΙΙΙ. Η τήρηση απλών λογιστικών λογαριασμών

IV. Η τήρηση "τρέχοντος" ή "αλληλόχρεου" λογαριασμού

V. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

§ 16. Το "κλείσιμο" ενός λογαριασμού

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η έννοια των λογαριασμών του ν.δ. 17.7.1923, της ΕισΝΑΚ 112 και του "κλεισίματός" τους

ΙΙΙ. Καταχρηστικότητα

§ 17. Η ευθύνη της τράπεζας στην εκμίσθωση θυρίδας θησαυροφυλακίου

Ι. Γενικά

ΙΙ. Νομική φύση της εκμίσθωσης θυρίδος και συνέπειες

ΙΙΙ. Η εκμίσθωση θυρίδος ως προνομιακή τραπεζική εργασία

IV. Αδυναμία απαλλαγής από την ευθύνη

V. Δυνατότητα ποσοτικού περιορισμού της ευθύνης

VI. Η εξαιρετική ρύθμιση του άρθρου 8 § 6 ν. 2251/94

§ 18. Η κατάσχεση επί καταθέσεων και θυρίδων θησαυροφυλακίου

Ι. Ιστορική αναδρομή

ΙΙ. Το απόρρητο των καταθέσεων

ΙΙΙ. Το αληθές νόημα της διάταξης του άρθρου 24 του ν. 2915/2001

IV. Η επιβολή της κατάσχεσης κατά τον ΚΠολΔ

V. Περί της εφαρμογής των άρθρων 87 επ. του ν.δ. της 17.7

VI. Τελικό συμπέρασμα

§ 19. Η προστασία του καταναλωτή σε δάνεια τριμερούς βάσης

Ι. Η διαμορφωθείσα τεχνική

ΙΙ. Νομική αξιολόγηση των σχέσεων

1. Η ενιαία σχέση

2. Ο διαχωρισμός των συμβάσεων

ΙΙΙ. Η ειδική προστατευτική νομοθεσία

IV. Ο πωλητής ως πληρεξούσιος της τράπεζας

V. Η προστασία επί συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος

§ 20. Καταστρατηγήσεις της περιοριστικής νομοθεσίας για την καταναλωτική πίστη

Ι. Γενικά

ΙΙ. Πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια στον ίδιο πιστολήπτη

ΙΙΙ. Το "καταναλωτικό" factoring

ΙV. Το leasing στην υπηρεσία της καταναλωτικής πίστης

Κυριότερη βιβλιογραφία

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Ανάλυση των δυνατοτήτων αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από επιχειρηματική πιστωτική σύμβαση
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Συλλογή μελετών και σχολίων με έμφαση σε κρίσιμα θέματα της νομικής πράξης, με προτεινόμενες λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
Σ. Ρεπούσης/Π. Λοής, Κυπριακή Οικονομική Κρίση 2012-2013, 2021
Πλήρης καταγραφή και σχολιασμός των γεγονότων, των σφαλμάτων και των αποφάσεων που οδήγησαν την Κυπριακή Οικονομία σε κρίση
Ε. Τζίβα, Bancassurance: Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων από πιστωτικά ιδρύματα, 2020
Το παρόν σύγγραμμα εξετάζει, για πρώτη φορά, από νομική άποψη, μία σημαντική μορφή συνεργασίας του σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα τη διανομή...
Χ. Απαλαγάκη/Τ. Δερμάτη/Δ. Κλαβανίδου..., Ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο, 2019
Series: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ΚΔΕΟΔ | Δοκίμια Ευρωπαϊκού Δικαίου, #3
Στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΔΕΟΔ, με τη δω-ρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ημερίδα με θέμα: «Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο - Ο τραπεζικός...