Σ. Ψυχομάνης, Η πίστωση έναντι εγγράφων, 2001


Σ. Ψυχομάνης, Η πίστωση έναντι εγγράφων, 2001

Για πρώτη φορά, μετά από 80 σχεδόν χρόνια αδιάλειπτων αντιπαραθέσεων γύρω από το θεσμό της «ενέγγυας πίστωσης», διαπιστώνεται πολύ γλαφυρά στο βιβλίο αυτό, του επίκουρου καθηγητή της Νομικής του Α.Π.Θ. Σπ. Ψυχομάνη, η ορθή διάσταση του θέματος. Η ενέγγυος πίστωση δεν ταυτίζεται με την πίστωση έναντι εγγράφων, όπως πιστευόταν. Οι διατάξεις των άρθρων 25 επ. του ν.δ. 17.7.1923 αποδεικνύονται απρόσφορες να αποτελέσουν μία γενικότερη ρύθμιση ακόμα και της ίδιας της ενέγγυας πίστωσης. Οι Ομοιόμορφοι Κανόνες του ΔΕΕ ελέγχονται διεξοδικά αποδεικνυόμενοι ως επί το πλείστον περιττοί και άκυροι.

Όλες οι σύγχρονες πρακτικές βρίσκουν για πρώτη φορά, σε διεθνές μάλιστα επίπεδο, νομική επεξεργασία και θεμελίωση. Ολόκληρος ο θεσμός εξετάζεται αναλυτικά, χωρίς τις στρεβλώσεις του παρελθόντος. Καινοτομών και ορθοτομών ο συγγραφέας παρέχει όχι μόνο στην επιστήμη, αλλά κυρίως στην πράξη, ένα πολυτιμότατο πρότυπο βοήθημα ορθής κατανόησης του θεσμού, που προάγει αναμφίβολα τη δικαιοσύνη και ασφάλεια στις τραπεζικές συναλλαγές, αναγκαίο σε κάθε μελετητή του δικαίου, στο νομικό της πράξης, στο δικαστή, στις τράπεζες, στον εξαγωγέα και εισαγωγέα.

Edition info

Title
Η πίστωση έναντι εγγράφων
Σύγχρονες πρακτικές
Διάκριση από την ενέγγυο πίστωση
© 2001
Author
ISBN
978-960-301-550-4
Pages
XVI + 254
Price
€ 26.50
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Το παρόν έργο μελετά τις δυνατότητες αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που πηγάζουν από μια πιστωτική σύμβαση, συναφθείσα μεταξύ ενός πιστωτικού ιδρύματος και...
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Η παρούσα έκδοση αποτελεί συλλογή άρθρων και εκτενών σχολίων του συγγραφέα σε δικαστικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν σε νομικά περιοδικά και συλλογικά έργα την περίοδο...
Σ. Ρεπούσης/Π. Λοής, Κυπριακή Οικονομική Κρίση 2012-2013, 2021
Σκοπός του βιβλίου είναι η καταγραφή των γεγονότων κατά τα έτη 2012-2013 που ταλάνισαν αλλά και συνεχίζουν τα ταλανίζουν την Κυπριακή Οικονομία. Είναι γνωστό ότι κατά την...
Ε. Τζίβα, Bancassurance: Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων από πιστωτικά ιδρύματα, 2020
Το παρόν σύγγραμμα εξετάζει, για πρώτη φορά, από νομική άποψη, μία σημαντική μορφή συνεργασίας του σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος και συγκεκριμένα τη διανομή...
Χ. Απαλαγάκη/Τ. Δερμάτη/Δ. Κλαβανίδου..., Ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο, 2019
Series: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ΚΔΕΟΔ | Δοκίμια Ευρωπαϊκού Δικαίου, #3
Στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΔΕΟΔ, με τη δω-ρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ημερίδα με θέμα: «Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο - Ο τραπεζικός...