Ελληνικά English
| | | |

Books


Σ. Περράκης/Μ.-Ν. Μαρούδα, Διεθνής Δικαιοσύνη, 2η έκδ., 2018

Edition info

Title
Διεθνής Δικαιοσύνη
Θεσμοί, Διαδικασίες, Εφαρμογές Διεθνούς Δικαίου
© 2018
Authors
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-568-860-8
Pages
XVIΙΙ + 368
Price
€ 35.00
In stock

Σ. Περράκης/Μ.-Ν. Μαρούδα, Διεθνής Δικαιοσύνη, 2η έκδ., 2018


Σ. Περράκης/Μ.-Ν. Μαρούδα, Διεθνής Δικαιοσύνη, 2η έκδ., 2018

Πολλαπλές εξελίξεις μετά την πρώτη έκδοση μία δεύτερη αναθεωρημένη και συμπληρωμένη/επικαιροποιημένη έκδοση.

Οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται σε επίπεδο τόσο σε θεσμικό όσο και λειτουργικό επίπεδο, στο σύστημα των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων, που συνεχώς πολλαπλασιάζει τις εφαρμογές του διεθνούς δικαίου.

Το παρόν βιβλίο συμβάλλει όχι μόνο σε μια καλύτερη γνώση των θεσμών της Διεθνούς Δικαιοσύνης, αλλά και προάγει την «πολιτική διεθνούς δικαίου», καθώς και μια «κουλτούρα διεθνούς δικαιοσύνης», που φαίνεται να απουσιάζει από τη χώρα μας.

Edition info

Title
Διεθνής Δικαιοσύνη
Θεσμοί, Διαδικασίες, Εφαρμογές Διεθνούς Δικαίου
© 2018
Authors
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-568-860-8
Pages
XVIΙΙ + 368
Price
€ 35.00
In stock

Table of contents   +

Προλογικό Σημείωμα Β’ έκδοσης

Προλογικό σημείωμα Α’ έκδοσης (2014)

Κυριότερες συντομογραφίες

Εισαγωγικά

Μέρος Πρώτο

Διεθνής Δικαιοσύνη, Διεθνές Δίκαιο και Διεθνής Δικαιοταξία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η Διεθνής Δικαιοσύνη στη σύγχρονη Διεθνή Δικαιοταξία

Ι. Τα θεσμικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της διεθνούς δικαιοσύνης

ΙΙ. Διεθνής Δικαιοσύνη και Επίλυση Διεθνών Διαφορών

III. Τυπολογία διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων

IV. Οι θεμελιώδεις αρχές της δικαιοδοτικής επίλυσης των διεθνών διαφορών

V. Διεθνείς δικαιοδοτικές διαδικασίες και εκδίκαση διαφορών

Κεφάλαιο δεύτερο

H σταδιακή ανάδυση και εξέλιξη της διεθνούς δικαιοσύνης

Ι. Ιστορική εξέλιξη μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα

ΙΙ. Το έργο των συνδιασκέψεων της Χάγης 1899 και

ΙΙΙ. Το Κεντροαμερικανικό Δικαστήριο

IV. Η διεθνής δικαιοσύνη στο Μεσοπόλεμο

V. Η διεθνής δικαιοσύνη μετά το

VI. Εξελίξεις μετά το

VII. Όργανα και θεσμοί μετά το

Μέρος δεύτερο

Επιλογή από τις οργανικές εκδηλώσεις της διεθνούς δικαιοσύνης

Ι. Η διεθνής διαιτησία

ΙΙ. Το Διαρκές Δικαστήριο Διεθνούς Δικαιοσύνης (Cour Permanente de Justice Internationale/Permanent Court of International Justice)

ΙΙΙ. Το Διεθνές Δικαστήριο (Cour Internationale de Justice/International Court of Justice)

IV. Το Διεθνές Δικαστήριο Δικαίου της θάλασσας

V. Διεθνή Δικαστήρια Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

VI. Τα Διεθνή Διοικητικά Δικαστήρια

VII. Διεθνής Ποινική Δικαιοσύνη

Μέρος Τρίτο

Αποτιμώντας τη Διεθνή Δικαιοσύνη: Το παρόν και το μέλλον

Η διεθνής δικαιοσύνη σήμερα: Εξελίξεις στον 21ο αιώνα

Α. Tα όρια της Διεθνούς Δικαιοσύνης, ή ανιχνεύοντας τις ανισότητες στη διεθνή δικαιοδοτική λειτουργία

Β. Διεθνής δικαιοσύνη, εθνικά δικαστήρια και διεθνές δίκαιο

Επίλογος

Επιλογή βιβλιογραφίας

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account