Ελληνικά English
| | | |

Books


Σ. Φλογαΐτης, Η Εξέλιξη του Δικαίου και του Κράτους στην Ευρώπη, 2015

Edition info

Title
Η Εξέλιξη του Δικαίου και του Κράτους στην Ευρώπη
Επτά Μαθήματα
Μετάφραση Στέλλα Χριστοφορίδου.
Με τη συνδρομή της Έδρας Jean Monnet Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτισμού, Νομικής Σχολής ΑΠΘ (υπεύθυνη: Λίνα Παπαδοπούλου)
© 2015
Foreword
Author
ISBN
978-960-568-244-6
Pages
XIV + 160
Price
€ 18.00
Out of print

Σ. Φλογαΐτης, Η Εξέλιξη του Δικαίου και του Κράτους στην Ευρώπη, 2015


Σ. Φλογαΐτης, Η Εξέλιξη του Δικαίου και του Κράτους στην Ευρώπη, 2015

Τα περισσότερα βιβλία σχετικά με τη δημόσια εξουσία και το κράτος ασχολούνται με το θέμα τους από την άποψη της νομικής θεωρίας, της κοινωνιολογίας ή της πολιτικής επιστήμης. Αυτό το βιβλίο, χωρίς να αξιώνει να παραδώσει μια ολοκληρωμένη θεωρία του δικαίου και του κράτους, έχει ως στόχο να ενημερώσει, προσφέροντας μια νέα ανάγνωση της ιστορίας και των θεσμών, ιδιαίτερα όπως έχουν διαμορφωθεί στην ηπειρωτική Ευρώπη και τις ευρωπαϊκές πολιτικές και νομικές επιστήμες. Με βάση ένα εντυπωσιακά ευρύ φάσμα πηγών, τόσο από τη δυτική όσο και από την ανατολική Ευρώπη, ο συγγραφέας υποδεικνύει ότι μόνο με τη γνώση της ιστορίας του κράτους, καθώς και της κρατικής διοίκησης από το δωδέκατο αιώνα, μπορούμε να αρχίσουμε να κατανοούμε τη διαχρονική σημασία του κράτους και των δημόσιων εξουσιών στη σύγχρονη Ευρώπη. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, όταν η σημασία του διεθνούς δικαίου και των θεσμών συχνά οδηγεί στον ισχυρισμό ότι είτε δεν υφίσταται πλέον το κράτος ή ότι δεν έχει χάσει τη σημασία του, η αλήθεια στην πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη. Τώρα ζούμε σε μια εποχή όπου η ισορροπία μετατοπίζεται μακριά από τη μάχη για την οικοδόμηση κρατών που βασίζονται σε δημοκρατικές αξίες, προς τις θεμελιώδεις αξίες των υφιστάμενων πάνω και πέρα από τα σύνορα των εθνών και των κρατών, υπό το άγρυπνο βλέμμα των δικαστών που δεσμεύονται από το κράτος δικαίου.

Edition info

Title
Η Εξέλιξη του Δικαίου και του Κράτους στην Ευρώπη
Επτά Μαθήματα
Μετάφραση Στέλλα Χριστοφορίδου.
Με τη συνδρομή της Έδρας Jean Monnet Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτισμού, Νομικής Σχολής ΑΠΘ (υπεύθυνη: Λίνα Παπαδοπούλου)
© 2015
Foreword
Author
ISBN
978-960-568-244-6
Pages
XIV + 160
Price
€ 18.00
Out of print

Table of contents   +

Πρόλογος

Ευχαριστίες

Εισαγωγή

Πρώτο Μάθημα: Από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στην Αναγέννηση της δημόσιας εξουσίας στην Ευρώπη

Η Ρωμαϊκή επικράτηση

Η Νέα Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη, και η Νέα Ευρώπη

Η Νέα Θρησκεία, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και η Ευρώπη

Ο Καρλομάγνος, η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους, η Κωνσταντινούπολη

Η Ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και η έννοια του Κράτους

Συμπερασματικές Παρατηρήσεις

Δεύτερο Μάθημα: Δημόσια Διοίκηση

Jus Politiae

Δημόσια Διοίκηση και Δημόσιο Δίκαιο

Δημόσια Διοίκηση και Fiskus

Η Ανάπτυξη της Δημόσιας Διοίκησης στην Αγγλία

Η Δημόσια Διοίκηση των Κρατών και άλλες ‘Δημόσιες’ ή ‘Ιδιωτικές’ Διοικήσεις

Ο διαχωρισμός μεταξύ Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου

Τρίτο Μάθημα: Το ‘Σύγχρονο’ Κράτος και τα Θεμέλιά του: Το Κράτος Δικαίου

Η Γαλλική Επανάσταση του 1789 και το Κράτος Δικαίου

Οι Ιδέες του AV Dicey, το Κράτος Δικαίου και η Αρχή της Νομιμότητας

Κράτος Δικαίου ή Αρχή Νομιμότητας στη Σύγχρονη Εποχή

Τέταρτο Μάθημα: Η Έννοια του ‘Σύγχρονου’ Κράτους

Η Γαλλική Έννοια του Κράτους

Η Γερμανική Έννοια του Κράτους

Πέμπτο Μάθημα: Από την Αποκέντρωση στη Μεταβίβαση Εξουσιών

Αποκέντρωση

Selbstverwaltung

Από τον Φεντεραλισμό στο Περιφερειακό Κράτος

Μεταβίβαση Εξουσιών

Έκτο Μάθημα: Το ‘Σύγχρονο’ Κράτος: Από το Μονοταξικό Κράτος στο Πολυταξικό Κράτος και η Εξέλιξή του

Το Μονοταξικό Κράτος του 19ου αιώνα

Προς το Πολυταξικό κράτος

Το Πολυταξικό Κράτος

Το Φασιστικό Κράτος

Το Κράτος της Επανάστασης των Μπολσεβίκων

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και το Πολυταξικό Κράτος

Δημοκρατικό Κράτος, Κράτος Δικαίου, Κοινωνικό Κράτος

Το Αταξικό Κράτος;

Έβδομο Μάθημα: Η Ολοκλήρωση του ‘Σύγχρονου’ Κράτους στη Διεθνή Κοινότητα

Ένα κατακερματισμένο και ταυτόχρονα ολοκληρωμένο Διεθνές Περιβάλλον

Η Αντίδραση του Κράτους, Κρίσεις, Μεταρρυθμίσεις και η Σταδιακή Συγκέντρωση της Πολυεπίπεδης Δημόσιας Εξουσίας, εθνικά και διεθνώς

Η Διάλυση των Κρατών στο Διεθνές Περιβάλλον και το Κράτος Δικαίου

Συμπεράσματα

Content type

Categories

Purchase

Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account