Ελληνικά English
| | | |

Books


Π. Φίλιος, Νομική μεθοδολογία, 3η έκδ., 2011

Edition info

Title
Νομική μεθοδολογία
© 2011
Author
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-445-643-7
Pages
XVII + 180
Price
€ 20.00
In stock

Π. Φίλιος, Νομική μεθοδολογία, 3η έκδ., 2011


Π. Φίλιος, Νομική μεθοδολογία, 3η έκδ., 2011 Η τρίτη έκδοση έχει πλήρως αναθεωρηθεί με βάση τη νεότερη θεωρία και νομολογία.

Edition info

Title
Νομική μεθοδολογία
© 2011
Author
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-445-643-7
Pages
XVII + 180
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

Βιβλιογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

§ 1. Έννοια κ.λ.π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

§ 2. Έννοια κ.λ.π. - διακρίσεις

§ 3. Θεμελίωση - αναγκαιότητα

§ 4. Κατανόηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

§ 5. Υπόσταση κ.λ.π. - πραγματικό

§ 6. Υπαγωγή - νόμιμη βάση

§ 7. Αποφάσεις κατά την κρίση

§ 8. Αποφάσεις κατ’ απόκλιση

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΝΟΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 9. Έννοια

§ 10. Έννομη τάξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΙΔΗ

§ 11. Πρωτογενείς

§ 12. Δευτερογενείς

§ 13. Δημόσιας τάξης

§ 14. Άλλα είδη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΑΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

(ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κ.Λ.Π.)

§ 15. Διαπλαστικοί παράγοντες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

§ 16. Ιεραρχία

§ 17. Έναρξη - λήξη

§ 17α. Αναδρομικότητα

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΘΕΣΜΟΣ - ΝΟΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ

§ 18. Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 19. Γενικά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

§ 20. Νόημα - περιεχόμενο

§ 21. Διάρθρωση

§ 22. Παραπομπές

§ 23. Πλάσματα δικαίου

§ 24. Τεκμήρια

§ 25. Βάρος απόδειξης

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

§ 26. Ορισμός κ.λ.π. - βασικές αρχές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΕΝΝΟΙΑ - ΤΥΠΟΣ (ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 27. Έννοια (ορισμός)

§ 27α. Τύπος (νομική μορφή)

§ 28. Τριμερές μοντέλο - κατάταξη

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΙΔΗ

§ 29. Τεχνικές - περιγραφικές - αξιολογικές

§ 30. Γενικές ρήτρες

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΕΞΗΓΗΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΕΝΝΟΙΑ Κ.Λ.Π. - ΕΙΔΗ

§ 31. Έννοια κ.λ.π.

§ 32. Συσταλτική, διασταλτική και διορθωτική ερμηνεία

§ 33. Εξηγητική αναλογία

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

§ 33α. Βασικές αρχές του δικαίου

§ 33β. Φύση του πράγματος - απαγωγή στο άτοπο

§ 33γ. Σύνταγμα - διεθνές δίκαιο και Ε.Ε.

§ 33δ. Νεότερες διατάξεις

§ 33ε. Ειδικές διατάξεις - συρροή νόμων

§ 33στ. Εξαιρετικές και επικρίσιμες διατάξεις

§ 33ζ. Αχρήστευση διατάξεων

§ 33η. Συγκριτικό δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

§ 34. Γραμματική

ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ

§ 35. Έννοιες κ.λ.π.

§ 36. Κριτική - θέση

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΕΝΝΟΙΟΚΡΑΤΙΚΗ

§ 37. Συστηματική

§ 38. Εννοιοκρατική

§ 38α. Εννοιοκρατικές ερμηνείες

ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ

ΤΕΛΟΛΟΓΙΚΗ (ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ - ΑΞΙΕΣ)

§ 39. Τελολογική (συμφέροντα - αξίες)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ

§ 40. Λογική (λογιστική)

§ 40α. Υπολογιστική (κομπιουτερική)

§ 40β. Δεοντο-λογική (ρομποτική)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

§ 41. Επιχειρηματολογική (τοπική - οικονομική)

§ 42. Συγκριτική (ομαδοποιητική)

§ 43. Δοκιμαστική (πειραματική)

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΛΗΡΩΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΝΑ

§ 44. Γενικά

§ 45. Νομοθετικά κενά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΛΗΡΩΣΗ

§ 46. Αναλογία

§ 47. Τελολογική αναγωγή - (επικαλυμμένα κενό)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΞΙΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

§ 48. Αξιώματα

§ 49. Επιχειρήματα

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

§ 50. Αυθεντική

§ 51. Δικαστική

§ 52. Υπερβατική

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

§ 53. Γενικά

§ 54. Υπόσταση

§ 55. Προϋποθέσεις ενέργειας

§ 56. Οιονεί δικαιοπραξία

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΕΙΔΗ - ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

§ 57. Είδη

§ 58. Θεμελίωση

§ 59. Δικονομικά

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΞΗΓΗΤΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 60. Αναγκαιότητα - είδη βούλησης

§ 61. Αντικείμενο - όρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

§ 62. Γενικά - σιωπή

§ 63. Περιστάσεις - συναλλακτικά ήθη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

§ 64. Απευθυντέες

§ 65. Μη απευθυντέες

§ 66. Σε αόριστο κύκλο

§ 67. Γενικοί όροι συναλλαγών (ΓΟΣ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

§ 68. Τυπικές δικαιοπραξίες

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΤΙΚΗ

§ 69. Εισαγωγικά

§ 70. Κενό

§ 71. Υποθετική βούληση

§ 72. Συμπληρωτικοί κανόνες

§ 73. Ερμηνευτικοί κανόνες

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ

§ 74. Γενικά - δηλώσεις

§ 75. Ρύθμιση

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

§ 76. Έννοια - φύση - χαρακτηριστικά

§ 77. Περιεχόμενο

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ

§ 78. Εισαγωγικά

§ 79. Αναγκαιότητα

§ 80. Εύνοια διαθήκης

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΛΗΘΙΝΗ ΒΟΥΛΗΣΗ

§ 81. Υποκειμενικότητα

§ 82. Τυπικότητα

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ

§ 83. Έννοια - θεμελίωση

§ 84. Προϋποθέσεις

§ 85. Συνέπειες

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

§ 86. Συμπληρωτικές και ερμηνευτικές διατάξεις

§ 87. Ερμηνευτική σύμβαση

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account