Ν. Τέλλης, Η αποζημίωση πελατείας του εμπορικού αντιπροσώπου, 1997


Ν. Τέλλης, Η αποζημίωση πελατείας του εμπορικού αντιπροσώπου, 1997

Μια αναλυτική και πλήρως τεκμηριωμένη παρουσίαση του θεσμού της αποζημίωσης πελατείας του εμπορικού αντιπροσώπου, η οποία απευθύνεται πρώτα απ’ όλα στο νομικό της πράξης. Πλήθος παραδειγμάτων, μέσα από τα οποία παρουσιάζονται πολλές αποφάσεις αλλοδαπών δικαστηρίων.

Edition info

Title
Η αποζημίωση πελατείας του εμπορικού αντιπροσώπου
Ιδιαίτερη αμοιβή του αντιπροσώπου μετά τη λύση της σύμβασης
© 1997
Author
ISBN
978-960-301-286-6
Pages
I-XXIII + 390
Out of print

Content type

Categories

Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο, 3η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #19
Το παρόν πρώτο τεύχος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», ανανεωμένο, συμπληρωμένο και, κυρίως, επικαιροποιημένο, συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες, πρωτίστως, των διδασκόντων...
Π. Παναγιώτου, Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία, 2023
Εκτενής παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από την οικογενειακή ΑΕ με προτάσεις για επίλυση πρακτικών προβλημάτων
Πολυκώδικας, 15η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5055/2023 και ενημερωμένο ένθετο μέχρι και τον Ν. 5076/2023
Ο. Σπηλιόπουλος, Βασικά Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, 2021
Μια ευσύνοπτη παρουσίαση των κύριων ζητημάτων των επιμέρους κλάδων του Εμπορικού Δικαίου
Σ. Ψυχομάνης, Εγχειρίδιο γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου & Πρακτικά θέματα, 2η έκδ., 2019
Series: Πανεπιστημιακά Εγχειρίδια, #4
Με το ανά χείρας εγχειρίδιο επιδιώχθηκε η κατά το δυνατόν συντομευμένη παράθεση της ύλης του γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου, του μέρους, δηλαδή, που αναλύει τις βασικές...