Ν. Φαραντούρης/Α. Κιάντου-Παμπούκη/Β. Τουντόπουλος..., Ναυτιλία και θαλάσσια ασφάλιση, 2007


Ν. Φαραντούρης/Α. Κιάντου-Παμπούκη/Β. Τουντόπουλος..., Ναυτιλία και θαλάσσια ασφάλιση, 2007

Στις 12 και 13 Μαΐου 2006 έλαβε χώρα στη Χίο διημερίδα με θέμα "Ναυτιλία και Θαλάσσια Ασφάλιση".Τη διημερίδα διοργάνωσε το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, που ανήκει στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του ΠανεπιστημίουΑιγαίου.

Στον παρόντα τόμο περιέχονται τα πρακτικά της διημερίδας που περιλαμβάνουν τις εισηγήσεις και τα τελικά συμπεράσματα

Table of contents   +

Νικόλαος Ε. Φαραντούρης Φορείς Θαλάσσιας Ασφάλισης: Η περίπτωση των P&I CLUBS.

Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη Η αρχή της καθολικότητας των καλυπτόµενων κινδύνων στη θαλάσσιαασφάλιση.

Βασίλης Δ. Τουντόπουλος Το ασφαλιστικό συµφέρον στη θαλάσσια ασφάλιση. ειδικότερα τοασφαλιστικό συµφέρον στην ασφάλιση σώµατος πλοίου

Αχιλλέας Δ. Μπεχλιβάνης Η υπερασφάλιση στη θαλάσσια ασφάλιση

Κωνσταντίνος Γ. Παμπούκης Το ασφαλιστήριο

Γεωργία Μπεχρή-Κεχαγιόγλου Η τρέχουσα, κειµενόµενη ή ανοικτή ασφάλιση στη θαλάσσια ασφάλιση

Λία Ι. ΑθανασίουΗ υποχρεωτική θαλάσσια ασφάλιση. Ιδίως ο ρόλος και η λειτουργία τηςασφάλισης στη θαλάσσια ρύπανση

Δημήτρης Φ. ΧριστοδούλουΠροϋποθέσεις και αποτελέσµατα της εγκατάλειψης στη θαλάσσιαασφάλιση

Απόστολος Μ. Άνθιμος Η ρήτρα δικαιοδοσίας στη θαλάσσια ασφάλιση

Δημήτρης Κ. Αυγητίδης Η εφαρµογή του δικαίου του καταναλωτή στη θαλάσσια ασφάλιση

Εμμανουήλ Π. Μαστρομανώλης Θέσπιση οµοιόµορφων όρων και λοιπές αντιανταγωνιστικές πρακτικέςστην αγορά της θαλάσσιας ασφάλισης

Αντώνιος Δ. Τσαβδαρίδης Η αποζηµίωση των ναυτικών απαιτήσεων (από κοινή αβαρία) στην ΜΙΑ1906 σε σχέση µε τα προβλεπόµενα στους κανόνες YORK - ANTWERP1994 και

Γιώργος Ν. Τριανταφύλλου Ποινικά Ζητήµατα στη σύµβαση θαλάσσιας ασφάλισης: Η χρήση απατηλών µέσων για την είσπραξη ασφαλιστικής αποζηµίωσης

Κωνσταντίνος Γ. Παμπούκης Συµπεράσµατα.

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Λ. Ζυγούρος, Αξιοπλοΐα, 2024
Ερμηνευτική και κριτική προσέγγιση της έννοιας της αξιοπλοΐας, του φορτίου και της ευθύνης του μεταφορέα στη θαλάσσια μεταφορά
Λ. Ζυγούρος, Η αμοιβή του διασώστη κατά τη διεθνή σύμβαση του Λονδίνου 1989, 2024
Ερμηνευτική προσέγγιση και ανάλυση της έννοιας της αμοιβής στο δίκαιο της θαλάσσιας αρωγής
Α. Μπεχλιβάνης/Ι. Γκέγκας, Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου, 2η έκδ., 2024
Η απαραίτητη συλλογή νομοθεσίας για το Ναυτικό Δίκαιο ενημερωμένη με τον ν. 5020/2023
Α. Μπεχλιβάνης, Εγχειρίδιο Ναυτικού Δικαίου, 2023
Μια ευσύνοπτη, συστηματική παρουσίαση των κρισιμότερων θεματικών υπό το πρίσμα του νέου ΚΙΝΔ
Δ. Κιλτίδου, Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια, 2021
Series: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #8
Νομικά και κοινωνικά ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του νομικού πλαισίου του χρόνου ναυτικής εργασίας