N. Andrews/Ε. Αμπατζής/Ε. Ασημακοπούλου..., Issues of Estoppel and Res Judicata in Ango-American and Greek Law, 2014


N. Andrews/Ε. Αμπατζής/Ε. Ασημακοπούλου..., Issues of Estoppel and Res Judicata in Ango-American and Greek Law, 2014

In the last years, civil procedural law has been in the course of constant change.

Such considerations have in principle incited us to organize international workshops on comparative analysis of Greek and foreign civil procedural laws in a systematic way at the Aristotle University of Thessaloniki. The contributions to such workshops have helped highlighting the similarities and differences between the compared jurisdictions and appreciating institutions functioning effectively. The benefits of those workshops would certainly be multiple, if their minutes were published in a series. Researchers, practicing lawyers and students will, thus, have the opportunity to refer to the relevant papers, in order to obtain an overview of different institutions and their functioning in various jurisdictions and keep the channels of communication with the international community open.

The first conference, which also coincides with the beginning of the series, took place in May 2012 and dealt with “Issues of Estoppel and Res judicata in Anglo-American and Greek Law”.

Our aim is to turn this endeavour into an incentive for a sustained and in-depth comparative research between civil procedural laws of various states and the Greek one, which constitutes, by the way, a law with a long history and rich theoretical and jurisprudential output. Through such a comparison, legal thought should get grafted with innovative concepts, escape from the well known and well established and develop a new dynamic potential. The more widespread and systematic the exchange of information and views at international level is, the more national systems will be revitalized and will work better for the benefit of their citizens. Our hope and prayer is that this series will contribute to a creative comparative research.

Edition info

Title
Issues of Estoppel and Res Judicata in Ango-American and Greek Law
© 2014
Series directors
Authors
Series
ISBN
978-960-568-161-6
Pages
XXI + 229
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

Series Editors’ ForewOrd.

PREFACE.

TABLE OF CONTENTS.

LIST OF ABBREVIATIONS.

PROLOGUE: The varieties of estoppel (by Prof. G. Diamantopoulos)

Ι. Introduction: venire contra factum proprium and estoppel. Two legal doctrines, one idea

II. Estoppel: the varieties

1. Estoppel by record (or estoppel per rem judicatam)

2. Estoppel by deed

3. Estoppel by conduct (or estoppel in pais)

III. Addendum

Res judicata and finality: Estoppel in the context of judicial decisions and arbitration awards (by Prof. N. Andrews)

Introduction

I. Recognition of finality as a hallowed procedural principle

II. The link between finality and effectiveness in court proceedings

III. Cause of action estoppel following a judicial decision

IV. Cause of action estoppel and consent judgments

V. Issue estoppel

VI. Preclusion of points that should have been raised in earlier proceedings: The rule in Henderson v. Henderson (1843)

VII. A and B’s action succeeded by an action between A and C: The outer rim of the rule in Henderson v. Henderson (1843)

VIII. Res judicata in the context of multi-party litigation

IX. Other aspects of finality

X. Finality and res judicata in the context of arbitral awards: the general regime. English practice

XI. Disputed arbitration clauses: finality issues arising from the European Court of Justice’s prohibition upon anti-suit injunctions

XII. Concluding summary

Principles of preclusion and res judicata: Reflections from the perspectives of Greek and American law (by Prof. K. Makridou)

I. Introduction

II. Objective and justification of estoppel per rem judicatam

III. A valid judgment is entitled to res judicata effect

IV. The requirement of a final judgment

V. Adjudication on the merits of an action

VI. Claim preclusion - Issue preclusion

VII. Application of issue preclusion to default judgments

VIII. Application of claim and issue preclusion to consent judgments

Estoppel in english contract law (by Dr. M.-G. Dracos)

I. Introduction

II. The key idea behind estoppels

III. The functions of estoppels

IV. Estoppel and its application to factual propositions

V. Assumptions of law

VI. Rights in Property

VII. Restraining the unconscionable exercise of rights

VIII. Conclusion

Judicial estoppel: Contradictory procedural behaviour in Greek and American law (by Prof. G. Diamantopoulos)

I. Introduction

II. Forms of contradictory procedural behavior: genuine and nothus

III. Range of prohibition

1. Assertions of the parties

2. Applications (requests) of the parties

IV. Field of genuine contradictory procedural behavior

1. Contradictory procedural behavior within the same trial

2. Contradictory procedural behavior in successive proceedings

V. Legal consequences of inconsistent positions

1. Procedural sanctions

A. Inadmissibility of inconsistent factual allegations

B. Separation of inconsistent requests

2. Ways of avoiding sanctions

VI. Procedural treatment of inconsistent positions

1. Spontaneous consideration of the prohibition

2. Time of submission of the exceptio venire contra factum proprium and cassation review of its prerequisites

VII. Conclusions

COMMENTS

A. The Collateral Estoppel Effect of Criminal Convictions in Subsequent Civil Trials. A Comparative Glance at the Different Approaches in American and in Greek Law (by E. Abatzis)

B. Res judicata effect of foreign judgements in cases of transnational insolvency (Reg. 1346/2000) (by E. Asimakopoulou)

C. Abuse of property rights in Greek Law compared with the doctrine of estoppel in English-American Law (by A. Papaspyropoulos)

D. Issues of Estoppel and Res judicata on class action judgments in Greek and American law (by A. Plevri)

E. Recovery for future injury and the rule against splitting causes of action (by A. Vezyrtzi)

Conclusions (by Prof. K. Makridou).

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Αλαπάντας/Α. Άνθιμος/Π. Αρβανιτάκης..., Εθνικός και Υπερεθνικός Δικαιικός Χώρος, 2022
Είκοσι επιλεγμένες μελέτες στο πεδίο του Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου αφιερωμένες στη μνήμη του Καθηγητή Κωνσταντίνου Κεραμέως
Α. Άνθιμος/Π. Αρβανιτάκης/Π. Γέσιου-Φαλτσή..., Συγκριτικό δικονομικό δίκαιο και δικονομική ενοποίηση, 2022
Οποιαδήποτε προσπάθεια νομοθετικής ενοποίησης στον διεθνή χώρο προϋποθέτει λεπτές συγκριτικές ισορροπίες μεταξύ των επιμέρους εθνικών κανόνων, πολύ περισσότερο στον τομέα του...
Α. Βεζυρτζή, Παράλληλη διεξαγωγή διαιτητικής και πολιτικής δίκης σε επίπεδο διεθνούς εμπορικής και εσωτερικής διαιτησίας, 2022
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #28
Αναλυτική παράθεση και αξιολόγηση όλων των ζητημάτων γύρω από το φαινόμενο των παράλληλων δικών
Ι. Δεληκωστόπουλος, Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων, 3η έκδ., 2022
Όλα τα καίρια ζητήματα του δικονομικού κανονισμού 1215/2012 σε μια συστηματική και εύληπτη παρουσίαση