Μ. Πικραμένος/Γ. Σταυρόπουλος/F. Marques..., Λιτότητα και κοινωνικά δικαιώματα, 2019


Μ. Πικραμένος/Γ. Σταυρόπουλος/F. Marques..., Λιτότητα και κοινωνικά δικαιώματα, 2019

Εισηγήσεις εκλεκτών ομιλητών σε επετειακή εκδήλωση για τα 30 χρόνια της Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες στις 16 Μαρτίου 2019 στην Αθήνα, με θέμα «Λιτότητα και κοινωνικά δικαιώματα».

Edition info

Title
Λιτότητα και κοινωνικά δικαιώματα
Επετειακή εκδήλωση για τα 30 χρόνια της Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, Αθήνα, 16.3.2019
© 2019
Authors
ISBN
978-960-568-997-1
Pages
152
Price
€ 14.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μιχαήλ Πικραμένος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες

Χαιρετισμός στο συνέδριο

Michail Pikramenos, President of the M.B. of the Society of Greek Judges for Democracy and Liberties

Welcome speech at the conference

Filipe Marques, President of MEDEL

Austerity and social rights

Filipe Marques, Πρόεδρος της MEDEL

Κρίση και κοινωνικά δικαιώματα

Γιώργος Σταυρόπουλος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, πρώην Υπουργός

Η ιστορία της ίδρυσης της Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες

George Stavropoulos, Honorary Vice-President of the Council of State, President of the National Commission for Human Rights of Greece, former Minister History of the establishment of the Society of Greek Judges for the Democracy and Freedoms

Γιώργος Σταυρόπουλος, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, πρώην Υπουργός

Λιτότητα και κοινωνικά δικαιώματα. Μια συγκρουσιακή σχέση

George Stavropoulos, Honorary Vice-President of the Council of State, President of the National Commission for Human Rights of Greece, former Minister

Austerity and social rights. A collusive relationship

Joaquim Jose Coelho de Sousa Ribeiro, Former President of the Portuguese Constitutional Court (2012-2016), Professor (retired) of Law School at the University of Coimbra

Austerity and social rights in time of crisis

Joaquim Jose Coelho de Sousa Ribeiro, Πρώην Πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πορτογαλίας, Ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Coimbra

Λιτότητα και κοινωνικά δικαιώματα

Τάσος Γιαννίτσης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην Υπουργός

Λιτότητα και Κοινωνικό Κράτος στην κρίση

Tassos Giannitsis, Emeritus Professor of the University of Athens, Former Minister

Austerity and Social State in Crisis

Τεύκρος Θ. Οικονόμου, Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κύπρου

Λιτότητα και Κοινωνικά Δικαιώματα

Tefkros Th. Economou, Justice of the Supreme Court of Cyprus

Austerity and Social Rights

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, 5η έκδ., 2023
Η πληρέστερη, σύγχρονη και επικαιροποιημένη παρουσίαση όλων των ζητημάτων του Συνταγματικού Δικαίου
Κ. Χρυσόγονος, Εισηγήσεις ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 2023
Ευσύνοπτη παρουσίαση των κρισιμότερων ζητημάτων της νομικής προστασίας των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
Π. Νάσκου-Περράκη, Δικαιώματα του Ανθρώπου, 3η έκδ., 2022
Συστηματική παρουσίαση και ενημέρωση για όλα τα ζητήματα γύρω από τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Σ.-Ι. Κουτνατζής, Η συνταγματοποίηση του δικονομικού δικαίου, 2021
Series: Human Rights - Menschenrechte Droits de l’ Homme - Ανθρώπινα Δικαιώματα, #14
Μελέτη της σύνδεσης του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος δικαστικής προστασίας με το δικονομικό δίκαιο