Ελληνικά English
| | | |

Books


Μ. Πικραμένος/Δ. Μαυροπόδη, Η εκλογική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, 2006

Edition info

Title
Η εκλογική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
© 2006
Foreword
Authors
ISBN
978-960-445-100-6
Pages
XIV + 418
Price
€ 38.00
In stock

Μ. Πικραμένος/Δ. Μαυροπόδη, Η εκλογική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, 2006


Μ. Πικραμένος/Δ. Μαυροπόδη, Η εκλογική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, 2006

Στον τόμο αυτό αποτυπώνεται η νομολογία του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ως προς τις διαφορές που ανεφύησαν κατά την εκλογική αναμέτρηση του Οκτωβρίου 2002 για την ανάδειξη των νομαρχιακών, δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

Η αποτύπωση της νομολογίας αυτής αποβλέπει στην υποβοήθηση όσων ασχολούνται με τις εκλογές των οργανισμών αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και γίνεται υπό τη μορφή περιλήψεων των αποφάσεων που εκδόθηκαν μεταξύ των ετών 2003 - 2005, ενώ στο περιθώριο των περισσοτέρων λημμάτων αναγράφονται λέξεις - κλειδιά που συνδέονται με το περιεχόμενο κάθε λήμματος.

Η διάρθρωση του βιβλίου καταλαμβάνει επτά τμήματα. Στα έξι πρώτα παρατίθεται η νομολογία που αφορά:

 • Τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα
 • Τον Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
 • Τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
 • Την Αίτηση Αναιρέσεως
 • Την Αίτηση Ακυρώσεως
 • Το Σύνταγμα

Το έβδομο τμήμα έχει το χαρακτήρα Παραρτήματος και περιλαμβάνει:

 • Τις σχετικές διατάξεις του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006) με την αιτιολογική έκθεση
 • Τις κρίσιμες διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπως ίσχυαν κατά την εκλογική αναμέτρηση του 2002
 • Τις διατάξεις για τη διαδικασία εκλογικών διαφορών του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
 • Τις εισηγητικές εκθέσεις των ν. 2910/2001 (άρθρο 75) και 3051/2002 (άρθρο 15) καθώς και τις διατάξεις του ν. 3434/2006 τις αφορώσες στους επιτυχόντες – επιτυχόντες συνδυασμούς των Δήμων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
 • Τις σημαντικές αποφάσεις για τις μεταδημοτεύσεις

Edition info

Title
Η εκλογική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
© 2006
Foreword
Authors
ISBN
978-960-445-100-6
Pages
XIV + 418
Price
€ 38.00
In stock

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account