Μ. Πικραμένος/Α. Μακρυδημήτρης/Ι. Μαθιουδάκης..., Η διοίκηση στους δήμους, 2019


Μ. Πικραμένος/Α. Μακρυδημήτρης/Ι. Μαθιουδάκης..., Η διοίκηση στους δήμους, 2019

Η Δημοτική Αρχή, όπως είναι γνωστό, διοικεί τις πόλεις σε όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου και κατά συνέπεια ο τρόπος διοίκησης επηρεάζει τους πολίτες στην καθημερινότητά τους σε οικονομικό και πνευματικό επίπεδο. Είναι δε υπεύθυνη για την ευημερία της τοπικής κοινωνίας. Υπό αυτή τη θεώρηση των πραγμάτων γίνεται σαφές ότι, όταν βελτιώνεται ο τρόπος διοίκησης, αυτό έχει άμεση επίδραση στην οργάνωση της πόλης και στην ανθεκτικότητά της αλλά και στις προκλήσεις που της επιφυλάσσει η ιστορία της.

Συνειδητοποιώντας αυτή την πραγματικότητα αλλά και αυτή την προοπτική διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Πτυχιούχων Ανωτάτων και Ανωτέρων Σχολών Νομού Θεσσαλονίκης η Ημερίδα «Η Διοίκηση στους Δήμους» επιλέγοντας και θέτοντας προς συζήτηση τα παρακάτω θέματα και φλέγοντα ζητήματα που κατά την άποψή τους επηρεάζουν και καθορίζουν τη «Διοίκηση» που ασκούν κατά την επιτέλεση των αρμοδιοτήτων τους.

Τα πρακτικά της Ημερίδας αποτελούν την αρχή ενός διαλόγου που θα συμβάλει στην καλύτερη επικοινωνία, αλληλεπίδραση και συνεργασία των δύο παραγόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των αιρετών συμβούλων δηλαδή και των υπαλλήλων.

Edition info

Title
Η διοίκηση στους δήμους
Πρακτικά Ημερίδας Θεσσαλονίκη, 29 Νοεμβρίου 2018
© 2019
Editor
Authors
ISBN
978-960-648-042-3
Pages
208
Price
€ 26.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Χαιρετισμοί

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

Η ερμηνεία του νόμου από τους υπηρεσιακούς παράγοντες των ΟΤΑ

Νικόλαος Μαυρίκας, Επίτιμος Αντιπρόεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Νικόλαος Χρυσικός, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης Δήμου Θεσσαλονίκης

Παρεμβάσεις

Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

Οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ

Μιχάλης Πικραμένος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Αχιλλέας Μένος-Χατζηγεωργίου Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Θεσσαλονίκης

Παρεμβάσεις

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

Αιρετά όργανα και υπηρεσιακοί παράγοντες των ΟΤΑ: Μια δύσκολη σχέση;

Αντώνης Μακρυδημήτρης, Καθηγήτης Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πέτρος Παπαφίλης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Θεσσαλονίκης

Παρεμβάσεις

Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

Βέλτιστες πρακτικές και υπηρεσιακοί παράγοντες των ΟΤΑ

Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα­λονίκης

Κωνσταντίνος Μπελιμπασάκης, Γενικός Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θεσσαλονίκης

Παρεμβάσεις

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, 3η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #12
Με το Νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) κυρώθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 § 6 του Συντάγματος και του άρθρου 111 του Κανονισμού της Βουλής, ο νέος Κώδικας...
Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Τοπική αυτοδιοίκηση, τόμ. 1, 4η έκδ., 2019
Η τοπική αυτοδιοίκηση, ένας θεσμός κοντά στον πολίτη, αντιλαμβάνεται την ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα πολύ γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο επίπεδο διοίκησης καθώς και...
Ι. Μακρής, Ευθύνη οργάνων ΟΤΑ Α' βαθμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 2015
Η συγκρότηση ενός κράτους βασισμένου στις αρχές της λαϊκής συμμετοχής και της αποκέντρωσης αποτέλεσε διακηρυκτική αρχή της Επανάστασης του 1821. Εξάλλου ο ελληνισμός...
Μ. Γερογιάννη, Καλλικράτης και Κοινωνία των Πολιτών, 2011
Series: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #23
Η «Κοινωνία των Πολιτών» αναδεικνύεται σήμερα σε σημαντική και υπολογίσιμη παράμετρο της πολιτικής ζωής και στην Ελλάδα, ακολουθώντας με αρκετή καθυστέρηση τα τεκταινόμενα σε...
Ε. Μπέσιλα-Βήκα, Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας & Συμπληρωματικοί του Κώδικα Νόμοι - Πρόγραμμα Καλλικράτης, 4η έκδ., 2011
Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει ολόκληρο το κείμενο του Νέου Δ.Κ.Κ. μαζί με το καθ’ ύλην ευρετήριό του, καθώς και ένα σημαντικό τμήμα της νομοθεσίας που συμπληρώνει με τις...